Extra corona-steunmaatregelen voor inwoners, verenigingen en ondernemers in Kalmthout

De gemeenteraad van Kalmthout, die voor het eerst digitaal werd georganiseerd, besliste op maandag 27 april 2020 over financiële steunmaatregelen als compensatie voor de schade die inwoners, verenigingen en ondernemers lijden als gevolg van de corona-crisis.

Aankoopbon voor elke inwoner
Elke Kalmthoutenaar krijgt een cadeaubon ter waarde van € 10, ongeacht de leeftijd. Die kan besteed worden in een handelszaak naar keuze. “Zodra alle getroffen winkels en horecazaken open zijn, worden de bonnen verdeeld onder de inwoners”, licht burgemeester Jacobs toe. Het steunpakket is goed voor een injectie van € 190.000 in de lokale economie.

Extra impulssubsidie verenigingen
Ook het sociaal-cultureel leven in Kalmthout krijgt een financieel duwtje in de rug. “Zo’n 60-tal evenementen van Kalmthoutse verenigingen worden wellicht geschrapt door de corona-maatregelen”, zegt Silke Lathouwers, schepen voor evenementen. “Die activiteiten zorgen vaak voor extra geld in de kas van de verenigingen. En dat lopen ze nu mis. Daarom voorzien we een extra subsidie van € 250 voor elke erkende vereniging die hun evenement afgelasten tijdens de periode van de corona-crisis.”

Kalmthoutse compensatiepremie
De Kalmthoutse compensatiepremie van € 375 komt er boven op de Vlaamse compensatiepremie van € 3000 voor bedrijven die niet moesten sluiten, maar toch een forse omzetdaling hebben van minstens 60%. “Zo is er ook Kalmthoutse steun voor winkels en bedrijven die open mochten blijven, maar in praktijk zo goed als geen omzet meer hadden door al de beperkende maatregelen”, zegt Lukas Jacobs, die eveneens bevoegd is voor lokale economie. Handelaars die effectief de deuren moesten sluiten en in aanmerking komen voor de Vlaamse hinderpremie, ontvangen via de gemeente een extra premie van € 500.

Schrappen huur
De gemeente verhuurt, vaak op jaarbasis, verschillende lokalen, gebouwen, zalen en infrastructuur aan heel wat verenigingen in Kalmthout. “Die huur wordt uiteraard geschrapt”, aldus schepen van financiën en sport Maarten De Bock. “Heel wat cultuur-, sport-, jeugd- en ouderenverenigingen kunnen er geen gebruik van maken, dus rekenen we er ook niets voor aan gedurende de ganse periode van de beperkende corona-maatregelen.”

De gemeente heeft ook een aantal concessieovereenkomsten met ondernemers, zoals o.a. de cafetaria’s bij gemeentelijke sportinfrastructuur. “Ook die concessievergoeding valt weg, vermits die al de ganse corona-periode gesloten zijn”, vult Maarten De Bock aan. “En de abonnementen voor het gemeentelijk zwembad worden automatisch verlengd met de periode van de corona-crisis.”

Belastingen later verstuurd
Een aantal belastingen worden later verstuurd dan gewoonlijk. “De Vlaamse belasting op de onroerende voorheffing, met gemeentelijke opcentiemen, zal later verstuurd worden”, weet Maarten De Bock. “Ook de huisvuilbelasting zullen we later verzenden.” De belastingreglementen voor standgelden van markten, kermissen en ambulante handel worden tijdelijk opgeschort. “Hier en daar wordt ook gepleit voor het tijdelijk inperken van specifieke ondernemingsbelastingen, zoals belasting op terrassen van de horeca of drijfkracht bij ondernemingen. Maar die hebben we niet in Kalmthout, dus moeten we ze ook niet opschorten”, zegt Maarten De Bock. “Tot slot, de financieel directeur van de gemeente zal rekening houden met mogelijke invorderingsproblemen door tijdelijke betalingsmoeilijkheden van de belastingplichtige. Zo kunnen er afbetalingsplannen toegestaan worden. Dat wordt beslist door de financieel directeur.”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *