Exoten bestrijden in de Nolse duinen

Frederik Naedts geeft uitleg over de werken in het gebied waarbij de oude  oude karakterbomen gespaard blijven

In de Nolse duinen langs de Verbindingsstraat in het grenspark de Zoom-Kalmthoutse heide is een aannemer gestart met het bestrijden van Amerikaanse vogelkers. Deze invasieve exoot, die ook wel bospest wordt genoemd, is in het verleden geïntroduceerd in onze bossen. In Noord-Amerika, waar de soort van nature voorkomt, heeft de soort natuurlijke vijanden zoals schimmels en insecten. Maar in onze contreien krijgt de agressieve plant vrije baan. Als we niet zouden ingrijpen, zouden onze bossen op lange termijn gedomineerd worden door Amerikaanse vogelkers.
Omdat soorten en de oppervlakte waardevolle natuur nog altijd achteruit gaan in Vlaanderen, kiest Natuurpunt voor een maximale biodiversiteit in de natuurgebieden. In de Nolse duinen wordt er gekozen voor een afwisseling van stuifzand, heide en bos. Deze mozaïek is zeer waardevol voor bedreigde soorten zoals de heivlinder en de tapuit.
De eerste stap van het herstel is het verwijderen van alle Amerikaanse vogelkersen. Met minigravers zal de vogelkers uitgetrokken worden, nadien volgt drukbegrazing met schapen. In de eerste fase van het duinherstel die 2 jaar geleden is uitgevoerd, wordt op deze manier de dominantie van Amerikaanse vogelkers aan het breken. De volgende fase is het verwijderen van de monotone naaldhoutaanplanten met behoudt van karakterbomen, zomereiken en structuurrijke dennen. Gevolgd door het plaggen van de zones met stuifzand onder de strooisellaag. Het vrijgekomen hout wordt versnipperd en verbrand in een biomassacentrale om er lokaal elektriciteit mee op te wekken.
Door de werken herstelt Natuurpunt het leefgebied van bedreigde heidesoorten zoals nachtzwaluw en boomleeuwerik. Maar even belangrijk is het blootleggen van het historische duinlandschap dat decennialang onder een donker deken van naaldhout verscholen zat. In de eerste fase hebben we daarom het gebied opengesteld om iedereen te laten genieten van dit bijzondere landschap. De werken kaderen in het Europees natuurherstelproject LIFE Helvex.
Meer info: Frederik Naedts, frederik.naedts@natuurpunt.be, 0032 478.26.79.91

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *