College geeft blanco cheque voor invulling organogram – Sp.a–GROEN Stabroek klaagt dit aan

STABROEK – Op de gemeenteraad van maandag 23 april 2018 keurde de meerderheid het organisatievoorstel integratie gemeente-OCMW en oproep kandidaten algemeen directeur en financieel directeur goed. Sp.a-Groen samen met OpenVLD en Vl. Belang stemden nee omdat ze niet akkoord zijn met de gevolgde werkwijze en het niet toepassen van goed bestuur, nl. de financiële gevolgen van een beslissing met grote impact op de toekomst van de gemeente dienen geweten en duidelijk te zijn. Het college keurde immers een nieuwe organogram en personeelsformatie goed zonder hiervan te weten wat de impact op het huidige en de toekomstige budgetten/begrotingen zal zijn. Bovendien was de communicatie hierover met het personeel zeer beperkt: een toelichtingsvergadering voor het personeel en een vergadering met de vakbonden. Over een akkoord van de vakbonden is geen duidelijkheid: op de gemeenteraad stelden burgemeester en secretaris dat er een akkoord was ondertekend met de vakbonden, maar deze laatste ontkennen dit. Sp.a-Groen heeft een kopie gevraagd van het ondertekend akkoord …
“Wij vinden het niet kunnen dat er geen berekening van de financiële impact bij dit ingrijpende voorstel zit. Er wordt te pas en onpas gezegd door de meerderheid dat bepaalde zaken niet kunnen worden uitgevoerd omdat ze te zwaar zijn voor het budget en dit ingrijpend voorstel passeert dan zonder de impact op de huidige en toekomstige budgetten te kennen? Onbegrijpelijk. Er wordt gesteld dat het huidige personeel gemeente en OCMW behouden blijft en er enkele VTE’s bijkomen voor taken die dienen uitgebreid te worden. Er is echter geen duidelijke vergelijking tussen de huidige kaders, de invulling momenteel en het toekomstige kader, zodat controle van deze bewering onmogelijk is. De financiële impact van het aanstellen van een algemeen en financieel directeur ligt vast, namelijk huidig loon + 30%, maar voor het totaal plaatje is er geen berekening. Wij schatten op jaarbasis +300.000 euro maar gezien de onduidelijkheden is dit bedrag zeer onzeker. Wat wel vast staat is dat de personeelskost de hoogte wordt ingedreven en dat de impact ervan wordt doorgeschoven naar de volgende bestuursperiodes,” vertelt fractieleider Kim Dorikens.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

5 reacties

  1. Blij dat er eens iets over politiek te lezen is in uw blad. Deze meerderheid spaart de kool en de geit. En dat zal centen kosten.

  2. Dat kondigt zich al aan als een nieuwe belastingsverhoging. Als ze niet toekomen weten ze ons wel wonen. Allé wie krijgt de dag vandaag nog een opslag van 30 %. Alleen een meerderheid die zich niet voelt bedreigd politiek zijn daar voor in staat.

  3. Maar 300.000 euro? Maar het is niet zeker. Ik dacht dat alle gemeenteraadsleden dezelfde rechten hadden. In STABROEK is dat niet het geval lijkt het hier. Benieuwd naar het vervolg. Hopelijk komt er een wederzijds vertrouwen in mekaar. Dat kost het minste voor ons belastingbetaler. Ik leef mee met het personeel van de gemeente Stabroek, die nemen ze niet echt serieus.

  4. Ik geloof niet dat iedereen tevreden is met een kool of een geit! Vooral dat gemeentepersoneel moet hier toch van af zien. Maar ja, blijkbaar alleen de oppositie vindt dat een probleem. Geld genoeg blijkbaar.

  5. Bedankt om ons te informeren. Ik wist niet dat het zo erg gesteld is. Het is interessant om te lezen dat een voormalig lid van de meerderheid de arrogantie blootlegt van deze meerderheid met een scherpe analyse en daarmee sympathie toont voor de oppositie, die blijkbaar alle moeite van de wereld heeft om aan de juiste informatie te geraken. Dat is triestige politiek. En er gaat blijkbaar veel geld in de wereldje rond. Teveel zo lijkt het, want er moet niet echt een berekening gemaakt worden. 5 Jaar geleden moest dat nog wel toen ze de belastingen verhoogden, de diftar duurder werd. Toen gingen ze tekort komen, althans zo hadden ze het toch berekend. Slecht management, ocharme dat personeel. Zelfs de vakbonden worden buitenspel gezet met leugens. En wij moeten dat allemaal maar slikken die fratsen van de Frans. Mijn vertrouwen zal er in oktober niet zijn voor deze meerderheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *