Minister De Coninck lijstduwer


Federaal minister voor werk Monica De Coninck wordt SP.A-lijstduwer voor de Ekerse districtsraadsverkiezingen. ,,Ik woon al 25 jaar in Ekeren en het is tenslotte de plaatselijke SP.A-afdeling die mij mee heeft groot gemaakt. Het lijstduwerschap is vooral een symbolische daad en bedoeld als steun voor onze lijsttrekker districtsburgemeester Ronny Kruyniers die zes jaar goed werk heeft geleverd’’ zegt de minister. Minister Monica De Coninck zal heel wat werk hebben tijdens haar campagne. Naast lijstduwer is Ekeren is ze ook lijstduwer voor de provincieraadsverkiezingen en staat zes op de 53ste plaats van de stadslijst van burgemeester Patrick Janssens. De Ekerse SP.A-lijst kiest voor een grondige vernieuwing. Negen van de negentien kandidaten staan voor het eerst op een verkiezingslijst. ,,In ons verkiezingsprogramma kiest de partij voor realistische doelstellingen die haalbaar zijn voor Ekeren’’ zegt lijstaanvoerder Ronny Kruyniers. De tweede plaats op de lijst is voor Elke Van Espen gevolgd door Karl Simons en Emelie Smits. De Ekerse SP.A heeft momenteel drie zetels in de Ekerse districtsraad.

Groen wil tunnel in Ekeren

Zaterdagochtend 1 september voerde Groen Ekeren actie aan de spoorwegovergang van de Weerstandersstraat. Dit is een van de overwegen die spoorwegnetbeheerder Infrabel wil sluiten. Groen informeerde buurtbewoners en voorbijgangers. De overweg is vooral belangrijk voor fietsers omdat het momenteel de enige fietsverbinding tussen Mariaburg en Ekeren-Centrum is. Groen Ekeren is niet tegen het sluiten van de overweg maar wil dan wel een vervangende tunnel onder de sporen en het kruispunt, van de Weerstandersstraat tot in de Notenschelp zodat voetgangers en fietsers dezelfde weg kunnen blijven gebruiken. Niet toevallig koos Groen voor 1 september voor deze actie want de meeste fietsers zijn schoolgaande kinderen.

Het districtsbestuur volgt het Antwerps college dat akkoord gaat met het voorstel van Infrabel om een tunnel te maken ter hoogte van het goederenspoor een 400 m verderop. Voor Groen Ekeren is dat geen volwaardig alternatief voor de druk gebruikte overweg. Groen districtsraadslid Ilse De Schutter: “Als je van A naar B wil dan moet je geen tunnel maken van C naar D. Daarmee zijn de mensen niet geholpen.”. Een omleiding over de steile en gevaarlijke brug aan de Schriek is voor Groen al helemaal geen alternatief.

Eén van de verkiezingsthema’s van Groen Ekeren is mobiliteit waarbij de veiligheid van de zwakke weggebruiker en een beter openbaar vervoer een belangrijke rol spelen.

Uw gemeente na 6 jaar gewikt en gewogen


In het zicht van de gemeente- en districtsraadsverkiezingen van 14 oktober hebben onze medewerkers de bestuursakkoorden van zes jaar geleden onder het vergrootglas genomen. Zij zochten wat verwezenlijkt werd en wat in het dak bleef steken. Zo objectief als mogelijk (zelf hebben ze jarenlang de plaatselijke politiek gevolgd) maakten zij de balans op. Na wikken en wegen gaven zij een quotering: goed, middelmatig of onvoldoende.
In vier gevallen staat ‘klein duimpje’ in de hoogte. Het gaat om Brasschaat, Kapellen, Kalmthout en het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Het Stabroeks beleid werd als middelmatig beoordeeld. Het Ekers districtsbestuur kwam het slechtste uit de bus. Het kreeg een onvoldoende en een duim die naar omlaag wijst.

Lees er alles over in ons magazine van deze week. Uiteraard zullen betwistingen oprijzen alnaargelang de beoordeling bekeken wordt door meerderheid of oppositie, door mensen ook die zich op de een of andere manier benadeeld voelen. Laat ons gerust uw mening kennen. Wij publiceren ze op de website. Doe het kort en bondig, op een hoffelijke wijze. De beste en pittigste beoordelingen krijgen ook een plaats in ons magazine. Deze week hebben we dan ook geen pollvraag meer maar geef uw mening over uw gemeente.

Veilig en zelfstandig Ekeren

Het Vlaams Belang Ekeren heeft haar kandidatenlijst en programma voor de districtsraadsverkiezingen voorgesteld. Een veilig Ekeren en opnieuw een zelfstandige gemeente zijn de voornaamste programmapunten. De lijst wordt getrokken door districtsraadslid Kurt Van Noten met Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Dewinter als lijstduwer. ,,Voor alle andere partijen is een defusie dood en begraven, maar voor het Vlaams Belang niet’’ zegt Filip Dewinter. ,,Momenteel zijn wij de enige Ekerse partij die dit standpunt blijft verdedigen. Ekeren verstedelijkt en met ons programma moet Ekeren een polderdorp blijven. Ekeren is meer verbonden met de polder dan met Antwerpen’’. Het verkiezingsprogramma werd voorgesteld in een tent opgetrokken op de parking van het Ekers politiebureel aan de Veltwijcklaan. ,,De keuze is niet toevallig’’ zegt lijsttrekker Kurt Van Noten. ,,Het Stedelijk veiligheidsbeleid voor Ekeren schiet tekort. Het politiebureel heeft beperkte openingsuren. Niet alleen op zondag, maar ook ’s avonds en ’s nachts in het politiekantoor gesloten’’. De tweede plaats op de kandidatenlijst voor de districtsraadsverkiezingen is voor Yolande Boudewijns gevolgd door Freddy Geens, nieuwkomer Jimmy Grzesiak, Chris Luyckx en Pierre Koninckx. De lijst wordt geduwd door de drie Ekerse gemeenteraadsleden Wim Van Osselaer, Nancy Verrijke en Filip Dewinter. Bij de vorige districtsraadsverkiezingen behaalde het Vlaams Belang in Ekeren bijna 34% van de stemmen wat goed was voor 7 zetels op een totaal van 19.

1 2 3