Farm café voor Warmste week

Voor de tweede keer organiseren Maarten Van de Vijver en Angelique Van Laere een  ‘farm café’  voor de Warmste Week,  in de Briefstaat 83 te Melsele en dit op zaterdag 9 november van 15 tot 23 uur en op zondag 10 november van 11 tot 19 uur. 

Ze zetten hun deuren open voor iedereen die de vzw ‘Boeren op een kruispunt’  wil steunen of voor wie gewoon iets wil komen drinken of eten in hun gezellig pop-up cafeetje.  Ook kan je er tal van producten kopen rechtstreeks van bij de boer en is er kinderanimatie voorzien. 

De vorige editie heeft 1600 euro opgebracht, wat voor een eerste keer niet slecht is.  We streven dit jaar om minstens 2000 euro bijeen te verzamelen. 

Iedereen van harte welkom bij Angelique en Maarten (B&B Euverbraeke)

 

Totale goederenoverslag van Port of Antwerp stijgt met 1,1 %

 

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp steeg tussen januari en september 2019 met 1,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met een groei (in tonnage) van 5,7% blijft de containertrafiek veruit het grootste segment in de haven van Antwerpen. Deze groei is vooral te zien in transshipment van containers, maar het container volume neemt ook toe door meer aan- en afvoer. Met uitzondering van Latijns-Amerika staan alle vaargebieden in de plus. Recente herschikkingen van het MSC ‘feeder netwerk’, een netwerk van kleinere schepen die goederen van grotere schepen in de haven afnemen en verder transporteren, waren gunstig voor Antwerpen. Daarnaast zorgden twee nieuwe diensten op Latijns-Amerika vanaf kwartaal drie voor meer aanvoer van gekoelde lading uit Peru, Chili, Ecuador, Colombia en Costa Rica.

Breakbulk voelt effect van handelsperikelen

Mondiale handelsperikelen blijven effect hebben op de breakbulkgoederenstromen, wat resulteert in een totale daling van 9%. De overslag van conventioneel stukgoed, met staal als belangrijkste goederengroep, noteerde een daling van 12,9%. De staaloverslag voelt zowel in de aan- als afvoer steeds meer de gevolgen van geopolitieke handelsbelemmerende maatregelen. Enkel de afvoer naar Mexico en Turkije tekende groei op, terwijl de aanvoer voor alle herkomstlanden een daling optekent.

De totale RoRo overslag liep terug met 2,1%, waarbij de overslag van het aantal nieuwe wagens daalde met 10%. Oorzaak hiervan is onder meer de dalende afvoer van nieuwe wagens in het derde kwartaal. De toegenomen overslag van tweedehandswagens wist met een groei van 12% deze afname deels te compenseren.

Droge bulk stijgt

De droge bulkoverslag steeg na negen maanden met 9,5%. Er werden in deze periode vijf maal meer kolen verscheept dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze forse stijging in de kolenoverslag was enerzijds te wijten aan de tijdelijke verlegging van deze goederenstromen door de lage waterstanden van de Rijn. Later op het jaar werd de overslag nog versterkt door het aanleggen van voorraden door traders met het vooruitzicht van hogere kolenprijzen in de komende maanden. De overige segmenten droge bulk, zoals meststoffen, die de sterkhouder waren in 2018, staan dan weer fors onder druk en zitten in dalende lijn.

Vloeibare bulk schommelt

Het vloeibaar massagoed kende aan het einde van het derde kwartaal een totale daling van 6,2%. De overslag van ruwe aardolie kende nog wel een groei 5,5%. Het segment chemicaliën, dat aan het einde van het tweede kwartaal nog een groei van 5,7% optekende, viel eind september terug tot een status quo van +0,8%.

De overslag van aardoliederivaten kende eveneens een mindere maand augustus, wat vorig jaar ook het geval was. Resultaat: een daling van 9,5% aan het einde van het derde kwartaal. Toch zijn de raffinaderij gebonden volumes relatief stabiel, terwijl de volumes gerelateerd aan trading vrij zwak presteren. Economische groeivertraging en schommelende olieprijzen met neerwaartse trend zorgen hierbij voor onzekerheid bij de handelaars en weinig rotatie. Er zijn echter positieve signalen. Zo kondigde chemiebedrijf BASF recent nog een investering aan van 550 miljoen euro in meer productiecapaciteit op haar Antwerpse site.

Zeeschepen op koers

De voorbije negen maanden liepen 10.814 zeeschepen Antwerpen aan. De bruto tonnenmaat van de schepen die voor anker gingen, daalde met 0,8% tot 313 miljoen BT.

Indaver krijgt vergunning voor bouw van nieuwe installatie voor chemische recycling van end-oflife plastics

Afvalbeheerder Indaver heeft de omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een nieuwe demo installatie voor het recyclen van 15000 ton end-of-life plastics op jaarbasis. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet tot de realisatie van een installatie die dagelijks circa 50 ton plastics zal recyclen tot waardevolle basisgrondstoffen voor de industrie. Indaver plant de installatie op haar site op rechteroever in Antwerpen. Indaver streeft ernaar om de eerste afvalstromen te verwerken tegen de zomer van 2021.

Maatschappij vraagt oplossingen
Plastic is een lichtgewicht en sterk materiaal dat tal van nuttige toepassingen kent in ons dagelijks leven. Plastics worden geproduceerd op basis van olie en komen voor in diverse samenstellingen. De uitstekende eigenschappen van plastics worden onder meer mogelijk gemaakt door additieven of multilayers. Dit maakt het recyclen van sommige plasticstromen een uitdaging die hoog op de maatschappelijke agenda staat. Europa toont duidelijk ambitie om een duurzame oplossing te bieden voor end-of-life plastics. De doelstelling om plastics te recyclen tot waardevolle grondstoffen is vertaald in Europese wetgeving. 
Met de verpakkingsrichtlijn (EU packaging directive) scherpt de Europese Unie haar recyclagedoelstellingen flink aan. Daarbij is de doelstelling voor plastic verpakkingsafval zelfs verdubbeld tegen 2030 – van de huidige 22,5% naar 55%. België gaat nog een stap verder en wil tegen 2030 70% huishoudelijk plastic verpakkingsafval en 65% plastics afkomstig van industriële verpakkingen recyclen.

Waardecreatie voor end-of-life consumer plastics
Indaver streeft er steeds naar om materialen en energie terug te winnen uit de afvalstromen die ze verwerkt om zo de materiaalketens te sluiten zonder verlies van waarde. Ook met Plastics2chemicals (P2C) maakt ze deze ambitie waar. De Plastics2chemicals installatie biedt een recyclingoplossing voor bijvoorbeeld gemengde polyolefines enerzijds en polystyreen anderzijds. Polyolefines (PP en PE) en polystyreen (PS) worden onder meer gebruikt voorde productie van verpakkingsmaterialen en elektronische apparaten bijvoorbeeld botervlootjes, folies, bekers, yoghurtpotjes, …

Paul De Bruycker, CEO Indaver: “Met ons innovatieve Plastics2chemicals project, zal Indaver erin slagen om plastics te recyclen tot basischemicaliën voor de industrie. We maken zo onze ambities waar om als afvalbeheerder een essentiële rol te spelen in de circulaire economie. We winnen waardevolle grondstoffen terug uit plastics en creëren zo waarde voor de maatschappij en onze klanten.”

Dankzij de steeds verfijndere inzameling en sortering van plastic verpakkingsmaterialen zullen de komende jaren meer fracties op de markt komen die geschikt zijn voor nieuwe recycling technologieën zoals P2C.

Plastics2chemicals, een circulaire oplossing
Indaver ontwikkelde met haar Plastics2chemicals project een innovatieve depolymerisatietechniek om afgedankte plastics om te vormen tot basischemicaliën. Tijdens het verwerkingsproces worden de plastics afgebroken tot kleinere koolstofketens of monomeren. De polyolefines (PE and PP) zullen basisproducten zoals naphtha en wax opleveren. De polystyrenen worden afgebroken tot monomeren die opnieuw als grondstof bruikbaar zijn. P2C levert zo nieuwe grondstoffen met dezelfde kwaliteit als primaire grondstoffen. De gerecyclede producten beantwoorden aan de vereisten voor direct industrieel gebruik in petrochemische processen. De nieuwe polymeren zijn ook geschikt voor toepassingen in de voedingsindustrie. Op die manier garanderen we een duurzame kringloop voor de toekomst.

Van piloot tot large-scale oplossing
Indaver heeft sinds 2017 het nieuwe proces uitgebreid en succesvol getest in een labo omgeving in samenwerking met de universiteiten van Gent en Antwerpen. Met de nieuwe geplande demo installatie in Antwerpen wordt het proces opgeschaald van 2kg / uur naar 2 ton /uur. De Plastics2chemicals demo installatie zal vooral de eindkwaliteit van de grondstoffen verder afstemmen op de specificaties van de klanten. Als de demo installatie de verwachtingen bevestigt, plannen we large-scale installaties op strategische locaties in Europa, zowel dedicated voor recyclage van polystyreen enerzijds als dedicated voor recyclage van polyolefines anderzijds. Hiermee kan P2C een echte revolutie betekenen op de recycling markt van end-of-life plastics.

www.indaver.com

Doel 2020 hekelt pleziervaarten langs record-containerschip op ‘gevaarlijke Schelde’ in Antwerpse haven.

De bewonersvereniging Doel 2020 hekelt de houding van het Antwerps Havenbedrijf dat keer op keer veiligheidsargumenten inroept als het gaat om het herstel van de noodzakelijke veerdienst Lillo-Doel maar geen been ziet in zelf georganiseerde pleziervaarten tot in het Deurganckdok toe.

De komst van het ‘record-containerschip MSC Isabella’ – een beetje korter maar wel wat breder dan het vorige ‘recordschip’, de Cosco Shipping Universe – was opnieuw een gelegenheid om met toeters en bellen ‘het nieuwe record’ in de Antwerpse Haven te vieren. Groter, grootst, zorgt altijd voor wat euforie in de Havengemeenschap. Het weze hen gegund.

Het schip deed – vrij uniek – twee keer Antwerpen aan. Één keer uit noodzaak én onverwacht, een tweede keer om de geplande schijnwerpers op te zoeken.

Voor het eerste en onverwachte bezoek was er dus niet erg veel aandacht maar dat werd ruimschoots goed gemaakt. Afgelopen donderdag was er een pleziervaart met een volle Flandriaboot waarop klanten van de rederij en politieke gasten een champagne-ontbijt werd aangeboden. Zaterdag volgden er nog eens twee gratis rondvaarten georganiseerd door het Havenbedrijf zelf. De rondvaarten vertrokken in Lillo en gingen tot in het Deurganckdok toe. Vreemd genoeg vernamen we deze keer niets over veiligheidsrisico’s. Dat is nochtans steevast het recept als het herstel van de veerdienst Doel-Lillo besproken wordt. Het werd zelfs als argument gehanteerd toen minister Ben Weyts naar aanleiding van de jaarlijkse Scheldewijding de vaart van het veer-voor-een-dag goedkeurde.

De MSC Isabella is ruim 399 meter lang en 61 meter breed. Als er geen probleem is om daar pleziervaarttoertjes rond te draaien, dan zal er ook wel geen probleem zijn met een Waterbus of een moderne veerboot. Nu we dat weten kan er misschien gewoon werk gemaakt worden van de volgende noodzakelijke stap voor de mobiliteit van de bewoners in de polderdorpen en de werknemers in de haven: een regelmatige verbinding Lillo-Doel.

Doel 2020

Jo Van Moer uitgeroepen tot maritieme man van het jaar

De Vlaamse vereniging van maritieme en logistieke journalisten en publicisten heeft Jo van Moer (49) verkozen tot maritieme man van het jaar. Jo Van Moer runt het gelijknamig transportbedrijf dat hij op een periode van 30 jaar heeft uitgebouwd tot een internationale speler die zijn stempel drukt op de maritieme en logistieke wereld.

Vandaag heeft het bedrijf Van Moer Logistics 1.200 medewerkers en een wagenpark van 430 trucks en een duizendtal trailers. Het bedrijf heeft magazijnen in de Waaslandhaven en op de Rechteroever, twee interlandterminals, vijf eigen binnenschepen en drie vestigingen in Roemenie. Alles samen goed voor een omzet van 187 miljoen euro. In zijn dankwoord verwees Jo Van Moer naar zijn 1.200 medewerkers. “Diversificatie was een bewuste keuze en deze award bewijst dat we de juiste koers varen. Ik ben bijzonder trots ook op alle werknemers en mensen die samen met mij de koers uitzetten”. De maritieme is een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk gemaakt heeft in de nationale maritieme sector. De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een bronzen penning met daarop een afbeelding van de Scheldebron. Voorgangers van Jo Van Moer zijn ondermeer Karine & Fernand Huts, Paul Valkeniers, Rob Harrison en Walter Van Mechelen.

Grensverleggend waterbeheer aan de Kleine Aa in Essen

Didier Soens (provincie Antwerpen), Remco Beekers (ZLTO), Kees de Jong (Brabantse Delta), Maarten Raman (Eco²) tonen voldaan het pronte infobord aan Steenpaal in Essen aan de Triple C-delegatie

De provincie heeft de werken aan de Kleine Aa in Essen afgerond. En dat is goed nieuws voor de waterhuishouding, de vissen in de waterloop en de lokale landbouwers.  Het project werd voor 60% gefinancierd door Europa via het Interreg 2 Zeeën Triple C samenwerkingsproject.

De provincie verwijderde 2 oude stuwen in de Kleine Aa. In plaats daarvan kreeg de waterloop een meer meanderend karakter waardoor het water vertraagd maar wel op een meer natuurlijke manier kan afstromen. Tegelijk zorgen nieuwe vistrappen ervoor dat vissen (zoals het zeldzame bermpje) gemakkelijker stroomopwaarts geraken.

Ook elders in het stroomgebied van de Kleine Aa werkten de provincie, Eco² en haar Nederlandse partners ZLTO en Waterschap Brabantse Delta kleine innovatieve maatregelen uit om de versnelde waterafvoer naar de Kleine Aa te verminderen. 

Dankzij dit project kunnen enkele vooruitstrevende landbouwers het peil in hun perceelsgrachten nu beter controleren dankzij regelbare stuwen en peilgestuurde drainage. Zo probeert de overheid de landbouw te helpen in haar strijd tegen de klimaatverandering.

 De maatregelen kaderen in een Europees samenwerkingsproject (Interreg 2 Zeeën Triple C). 

Herprogrammeer jezelf met het Human Nature Project

Bart Raevens, Julie Aelens en Jurgen Dirckx, drie jonge ondernemers, zijn gestart met het Human Nature Project. Hiermee willen ze deelnemers een platform bieden om te werken aan hun zelfontwikkeling en persoonlijke groei. De trainingen kunnen ook gebruikt worden ter preventie van burn-out, depressies en ziekteverzuim. Telkens gebruiken ze de natuur als gereedschap.

In Amerika zijn dergelijke programma’s al razend populair zegt Bart Raevens. “Wanneer alle factoren bij een mens niet meer in balans zijn is een training aangewezen. Het zijn immers niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente maar wel diegenen die in balans zijn met zichzelf. Onze training is een ideaal instrument om je brein opnieuw te kunnen herprogrammeren en de natuur helpt je daarbij. Telkens vertrekken we vanuit een natuurfilosofisch standpunt en zijn allemaal doorwinterde ervaringsdeskundigen”. De locatie waar de trainingen, van vijf tot zeven dagen, doorgaan is in de Franse Jura. “Daar kunnen we beschikken over een kasteel met omliggend park van ruim 1,5 hectaren met waardevolle bomen en een kronkelende rivier. Deelnemers moeten, er onder begeleiding, uit hun comfortzone treden en we gebruiken er de natuur als voornaamste tool om onze deelnemers terug in verbinding te brengen met zichzelf. Op die mannier krijgen de mensen hun levensenergie terug” zegt Jurgen Dirickx. Er worden drie trainingen aangeboden. Power vrouw voor vrouwen die tijd voor zichzelf nodig hebben, Mens power om je levensenergie een boost te geven en Super mens om een inspirerend voorbeeld te worden als levensingenieur.

Info via facebookpagina The Human Nature Project.

Asfaltvernieuwing t.h.v. complex Ekeren vanaf vrijdagavond 18 oktober

In het weekend van 18 tot 21 oktober werken we ter hoogte van het complex Ekeren. We vernieuwen hier het wegdek van de Noorderlaan richting de stad. We starten net voorbij de oprit naar de A12 en werken tot aan het reeds vernieuwde stuk aan de Ekersesteenweg. Ook de laatste 200 meter van de afrit van de A12 richting stad wordt mee vernieuwd.
 
Deze werken worden uitgevoerd in één weekend en zullen slechts kortstondig hinder veroorzaken. We starten op vrijdagavond om 22u met het wegfrezen van de bestaande wegverharding. Op zaterdag plaatsen we de nieuwe asfaltlagen en op zondag de wegmarkeringen. Ten laatste maandagochtend om 5u wordt de weg terug opengesteld voor het verkeer.
 
Het verkeer op de Noorderlaan richting de stad wordt tijdens het hele weekend via de Malagastraat en Vosseschijnstraat omgeleid. De afrit van de A12 naar de Noorderlaan richting Antwerpen is afgesloten. Verkeer leiden we af via de afrit naar de haven en kan vervolgens via een keerlus richting Antwerpen draaien om vervolgens mee de omleiding te volgen via Malagastraat en Vosseschijnstraat. De oprit van de Noorderlaan naar de A12 blijft wel steeds bereikbaar.
 
Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder, zij kunnen het hele weekend via de Noorderlaan langs de werken passeren.

Bij slecht weer schuiven de weekendwerken aan het complex Ekeren door naar het volgende weekend, van vrijdagavond 25 tot zondagavond 27 oktober

De Meuter en Aertssen Group slopen General Motor-site

 

De Meuter uit Ternat en Aertssen Group uit Stabroek hebben de opdracht gekregen van Port of Antwerp om de voormalige fabriekshallen te slopen. Vandaag starten de aannemers met de eerste sloopactiviteiten. De Opel-site wordt zo bouwrijp gemaakt tegen najaar 2020.

De werfzone van de sloopwerken is 90 ha groot. De werken omvatten de sloop van de gehele site, inclusief de kantoren, andere gebouwen, de watertoren, spoorwegaansluitingen en diverse installaties zoals het schakelstation en het ketelhuis. De Meuter en Aertssen Group zullen het terrein slopen tot 6m onder het maaiveld om alle leidingen en ondergrondse constructies weg te halen.

Voor Aertssen heeft de sloopopdracht een bijzondere emotionele waarde. “Op de Opel-site stond ooit het ouderlijk huis van onze familie. Eind jaren zestig moesten mijn vader Marcel en tal van dorpsgenoten uitwijken voor de havenuitbreiding.” Vertelt Greg Aertssen, CEO van Aertssen Group. Zestig jaar later slopen De Meuter en Aertssen de restanten van de voormalige Opel-site.

Eerste sloopactiviteiten van start

De voorbereidende werken zijn vandaag van start gegaan. Een ploeg arbeiders is in de weer om alle tl-lampen uit te draaien. Daarna volgen de staalplaten en het beton. De grote afbraakwerken staan gepland vanaf 16 oktober. De komende maanden zetten De Meuter en Aertssen Group een 100-tal medewerkers en 40 sloopkranen in worden om de sloopwerken in goede banen te leiden.

“De afbraakwerken gebeuren selectief. Dat wil zeggen dat de afvalstoffen gescheiden worden op de werf en afzonderlijk worden afgevoerd naar de verwerker.” vertelt André De Meuter, zaakvoerder van De Meuter. “De sloop zal verschillende soorten afvalstoffen genereren. Een groot deel daarvan zullen we afvoeren via het water.” voegt Greg Aertssen eraan toe.

Tegen september volgend jaar moet de hele site, eigendom van Port of Antwerp, klaar zijn.

 

Enkele cijfers:
Voor de machinale sloop worden in de gebouwen eerst 60.000 TL-buizen verwijderd. Deze lampen mogen niet tussen het andere afval terechtkomen.
Deze sloop levert 25.000 ton schroot op
300.000 ton gewapend beton, waarvan 250.000 ton via een schip wordt afgevoerd
600.000 ton grond wordt aangevoerd, waarvan 80% via de binnenwateren wordt aangevoerd.

 www.aertssen.be

 

 

Afgelopen weekeind werd in Doel voor de 15de maal brand gesticht, een Vlaams record.

Tot nu toe werd geen enkele van de daders gevat. Ook een Vlaams record.

Onbekenden hebben tijdens de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 september brand gesticht in een leegstaande boerderij aan de Oostlangeweg in het polderdorp Doel. Het huis en de schuur brandden volledig uit. 

De laatste brandstichting in Doel dateert nog maar van zondag 26 mei toen brand werd gesticht in een grote villa dichtbij het kruispunt op de Engelse Steenweg. Kort voordien was ook al eens afval in brand gestoken aan de achterzijde van een huis in de Liefkenshoekstraat. Tot nu toe werd nog in géén enkel van de brandstichtingen een dader gevat. Voor Doel 2020 is dat onbegrijpelijk.

In en om Doel werden vorig jaar door de diensten van het kabinet Weyts (MOW) hoogtechnologische camera’s geplaatst met nummerplaatherkenning. Maar noch inzake de recente brandstichtingen, noch inzake enkele zware nachtelijke gewelddelicten tegenover een bewoner en een diefstal op klaarlichte dag konden de daders achterhaald worden. 

Zijn bij deze 15 brandstichtingen (soms) dezelfde daders actief? Of zorgt het feit dat de daders niet gevat worden voor een aanzuigeffect? Het feit dat men er in Doel blijkbaar maar niet in slaagt om de daders van zware misdrijven te vatten schept alleszins een gevaarlijke en onaanvaardbare sfeer van straffeloosheid. 

De hoeve die ditmaal in vlammen opging is – net als de plaatsen waar de andere incidenten recent plaatsvonden – niet te benaderen zonder dat men aan de camera’s voorbijkomt. Doel 2020 vraagt aan de politie dat ze er ditmaal alles aan doet om de dader(s) te vatten zodat er een einde wordt gemaakt aan de onveiligheid in en om het dorp. Om verdere escalatie te vermijden moet NU actie komen. De gemeente Beveren moet ’s nachts tegenover ongewenste gasten een kordate ontradingspolitiek voeren. Ze heeft daartoe met GAS-boetes en een ingesteld parkeerverbod alle middelen in handen. 15 brandstichtingen in één dorp – een record voor Vlaanderen – is méér dan genoeg geweest.

Het actie- en bewonerscomité wil ook dat leegstaande gebouwen sneller vrijgegeven worden aan geïnteresseerden. Daar wordt momenteel nodeloos lang mee getalmd. Terwijl met bewoning juist de sociale controle toeneemt en ze de beste garantie vormt tegen vandalen en criminelen. Doel blijft. Hoog tijd om daar consequent naar te handelen.

1 2 3 4 5 293