Poldergemeenten ongerust over eventuele komst Isvag verbrandingsoven

In een gezamenlijke brief aan het Antwerpse schepencollege drukken zowel de Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA) als zijn collega Carl Geeraerts (N-VA) uit het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo hun bezorgdheid uit over de mogelijke komst van een nieuwe Isvag verbrandingsoven er op het terrein van Indaver. “Die oven zou geschikt zijn om er 190.000 ton huishoudelijk restafval te verbranden. Dat zal ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op de leefkwaliteit van de omgeving”.

Er circuleren plannen om de Isvag verbrandingsoven van Wilrijk te verhuizen naar het Antwerpse havengebied meer bepaald naar het terrein van Indaver. Die locatie moet een alternatief, of bijkomende verbrandingsoven, zijn voor de oven in Wilrijk waarvan de huidige vergunning in 2025 vervalt. Als voorbereiding op het zoeken naar een nieuwe locatie heeft de stad Antwerpen een “Request for Information” (RFI) uitgeschreven. Eigenlijk een marktonderzoek naar de interesse van bedrijven. Hierop reageerde zes bedrijven waaronder Indaver, de afvalverwerker in het Antwerpse havengebied, met een installatie op de grens van Antwerpen en de gemeente Stabroek. Zowel de gemeente Stabroek als het polderdistrict voelt de bui hangen en gaan in het verweer. “We moeten alles vernemen via de media en weten officieel van niets. Om de belangen van onze inwoners te verdedigen schreven we een gezamenlijke brief aan het Antwerpse college en onderstrepen dat een dergelijke piste onverantwoord zou zijn. Bovendien mogen wij niet het slachtoffer worden van politieke spanningen in het Antwerpse stadsbestuur tussen N-VA en Sp.a waarvan de ene de oven in Wilrijk wil houden en de andere elders een nieuwe wil bouwen” zeggen de burgemeesters.

Overheersende windrichting

Een verbrandingsoven in de haven is voor de poldergemeenten een onverantwoorde keuze zeggen de burgemeesters in hun brief. “Een bijkomende verwerkingscapaciteit zal toch opnieuw resulteren in een forse jaarvracht aan schadelijke stoffen, en andere immissies, die onze bewoners over zich heen zullen krijgen. De polderdorpen liggen immers naast de haven, pal in de overheersende windrichting en zijn zo al een hotspot voor immissies. In tegenstelling tot CO2, dat geen directe gevolgen heeft vormen fijn stof, stikstof, zwavel en zware metalen wel degelijk een directe impact op de onmiddellijke omgeving. En dan hebben we het nog niet over de transporten die op hun beurt aanleiding zullen geven tot extra belasting van onze mobiliteit en bijhorende luchtvervuiling. Bovendien zeggen onafhankelijke deskundigen in het milieueffectenrapport dat Indaver opstelde, naar aanleiding van een vernieuwing van hun huidige omgevingsvergunning, dat het effect van de NOx-uitstoot op de gezondheid van de polderbewoners als belangrijk wordt geëvalueerd. Elke bijkomende impact voor onze inwoners is voor ons onaanvaardbaar. Het gaat niet om die ene uitstoot, maar om alle cumulatieve effecten en daarom is de haven geen aanvaardbare locatie”.

De burgemeesters hopen wanneer het Antwerpse college een beslissing neemt het ook zal rekening houden met hun opmerkingen. 

Nieuwe borden verwelkomen bezoekers bij Grenspark Kalmthoutse Heide

Liesbeth Bardyn (schepen Stabroek), Brigitte Van Aert (schepen Essen), Lukas Jacobs (burgemeester Kalmthout), Rik Frans (burgemeester Stabroek), Martin Groffen (voorzitter Grenspark) Veerle Nonneman (Schepen Stabroek)

 Grenspark Kalmthoutse Heide heeft vier informatieborden geplaatst aan de onthaalpoorten, en de verschillende parkings, binnen het gebied. Wie het gebied bezoekt krijgt via de nieuwe borden informatie over wandelroutes en bijzondere bezienswaardigheden in het Grenspark Kalmthoutse Heide. Er staan informatieborden aan het kasteel Ravenhof in Stabroek, De Vroente in Kalmthout, Hemelrijk in Essen en De Volksabdij in het Nederlandse Ossendrecht.

Het eerste informatiebord werd geplaatst aan de ingang van het Stabroekse kasteel Ravenhof, één van de vier onthaalpoorten. De borden zijn een zichtbare illustratie van de jarenlange samenwerking die rond het Grenspark Kalmtoutse Heide is opgebouwd. Alle betrokken partners, gemeentebesturen en natuurorganisaties, scharen zich achter een herkenbare uitstraling van heel het natuurgebied van 6.000 hectaren. Op die manier maakt het Grenspark de ambitie waar om over de gemeente- en landsgrenzen heen één natuurgebied te realiseren. De informatieborden zijn voorzien van een informatief drieluik. Er zijn ook 13 startpunten waar bezoekers wandelingen kunnen starten en informatie over het deelgebied en een vernieuwde wandelkaart. “De nieuwe borden illustreren mooi de waarde van het gebied met praktische informatie over waar er kan gewandeld worden. Het is een uitnodiging om stukken natuur te ontdekken waar je misschien nooit eerder was” zegt de Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA). Martin Groffen, voorzitter van het Grenspark ziet de informatieborden als een visitekaartje voor een fantastisch gebied met informatie over zaken die niet altijd meteen zichtbaar zijn, maar het gebied maken tot wat het is.

 

Nutsbedrijven klaar aan zuidzijde Laageind op vrijdag 20 december

Tegen eind deze week zitten de nieuwe leidingen en kabels in de grond tussen de Kommekensstraat en de brug over de A12. Daarmee ronden de nutsbedrijven hun eerste fase binnen de afgesproken termijn af. Tot en met 5 januari nemen de arbeiders twee weken rust om op maandag 6 januari de volgende fase aan te vatten.  

In januari nutswerken aan noordkant Laageind van brug tot Torense Weg
Vanaf maandag 6 januari wordt er gewerkt aan de noordkant van Laageind vanaf de brug in de richting van het centrum. In de eerste twee weken werkt de aannemer tot aan het kruispunt met de Polderstraat. Daarna vinden de nutswerken plaats tussen de Polderstraat en de Torense Weg. In februari schuiven ze verder op richting Abtsdreef. Voor gemotoriseerd verkeer is de hinder beperkt. Beide rijstroken blijven beschikbaar. Fietsers en voetgangers passeren de werfzone over een strook voor gemengd gebruik. Verkeersborden verplichten de fietser hier af te stappen om te voet langs de werken te gaan. 
Oproep aan fietsers om af te stappen langs de werfzone
In de zone waar de kabelwerken plaatsvinden houdt de aannemer het bestaande fietspad vrij. Omdat hij het voetpad wel opbreekt, moet de voetganger over het fietspad gaan. Om het voor iedereen veilig te houden, moet je als fietser afstappen en met de fiets aan de hand langs de werfzone gaan. We vragen beleefd om deze regeling strikt te willen naleven. 
Krokusvakantie: doorsteek nutsleidingen Abtsdreef
In februari werken de nutsmaatschappij tussen de Torense Weg en Abtsdreef. In de laatste week van februari (krokusvakantie) moeten de nutsleidingen Abtsdreef kruisen. Tijdens het maken van deze doorsteek is Abtsdreef onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Over de precieze timing van deze werken en de verkeersomleiding wordt nog geïnformeerd.  
Info: www.wegenenverkeer.be/stabroek. Voor specifieke vragen kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 (kantooruren) of  bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Leerlingen Sint Catharinaschool wuiven hun beste vriend uit

 

Vrijdag 13 december was het de laatste keer dat politieman Patrick D’haen de kinderen van de Sint-Catharinaschool in Stabroek veilig liet oversteken. Patrick gaat na een carrière van 36 jaar op pensioen. Stom verbaasd was hij toen de leerlingen van het 6de leerjaar met meester Gunther hem stonden op te wachten in de Stabroekse Dorpsstraat aan het zebrapad ter hoogte van de Argenta bank. Op de muziek van ‘Dos Cervezas’ zongen ze ‘De Patrick gaat op pensioen, ja wa moeten wij nu doen’. Door een erehaag van joelende kids werd hij naar de speelplaats van de school geleid. Voortdurend werd hij aangeklampt, bijna doodgeknuffeld, terwijl Patrick constant high fives gaf. Op de speelplaats kreeg hij nog een mooie zelfgemaakte helm, terwijl zijn opvolgster Petra De Bie al handtekeningen uitdeelde aan de kinderen. Daarna kon hij even bekomen in de lerarenkamer en de koffiekoek met chocolade en pudding, die hij zo graag lust, smaakte voortreffelijk. Zichtbaar ontroerd vertelde hij dat hij de kinderen en de school enorm zal missen. Maar dat is ongetwijfeld omgekeerd ook.

Meer hierover in ons nummer van 20 december.

 

Kerstmarkt in Stabroek.

 

Op zaterdag 14 december organiseerden de dames van sportcafé De Chalet voor de tweede maal een kerstmarkt aan zaal Moorland te Stabroek. Vorig jaar kreeg de organisatie af te rekenen met barslecht weer. Ook dit jaar zaten de weergoden niet echt mee, toch waren er meerdere periodes dat de regen uitbleef maar de wind zorgde ervoor dat de Hulpdienst Brandweer afzag van het plaatsen van vuurkorven. Ook de eigenaar van de paardenmolen zegde op de laatste moment af. De standhouders waren tevreden over de opkomst van het volk. De verenigingen zoals o.a. Chiro Kristal, ACCSnelheid, Toneelkring Vriendenschaar … zorgden voor de nodige gezelligheid op het plein. In de Moorlandzaal bood de bibliotheek de afdankertjes van de bib aan een spotprijsje aan. In de chalet brachten enkele leden van het koor Canteclaer kerstliederen. Om 18 uur deed de kerstman, geflankeerd van een aantal kerstvrouwen zijn ronde. In de chalet maakte hij de winnaars van de kleurwedstrijd bekend. En dat werden Dean Mooens, Senne De Vlieghere en Lena De Roeck. Zij kregen een waardebon van 20 euro die zij kunnen spenderen in de Fun. Nog een mooi extraatje onder de kerstboom voor de winnaartjes!

 

Gezellige kerstmarkt in Villa ter Molen

De kerstvrouw en -man met directrice Else Bouwens en
animatrice/logopediste Jennemie Van Loo

In het Woonzorgcentrum Villa ter Molen in de Dorpsstraat te Stabroek, werd op vrijdag 13 december een gezellige kerstmarkt ingericht. Vanaf 15 uur konden de bezoekers kuieren langs verschillende stands die opgesteld stonden in de gangen van het zorgcentrum. Je vond er een stand van Oxfam Wereldwinkel en Victoria juwelen. Je kon nekkussentjes kopen t.v.v. longfibrose, haakwerk voor Cynopolis, zoetigheden t.v.v. Think Pink, kerstkaartjes voor Kom op tegen Kanker. Er was een animatiestand van Villa ter Molen en met de tombola konden mooie prijzen gewonnen worden.

Daarnaast kwam De Verhalenkat kerstverhalen vertellen. Het kinderkoor van Canteclaer en de mini’s en het instaporkest van de Koninklijke Fanfare Verbroedering zorgden met gekende kerstliederen voor de muzikale omlijsting. In de brasserie kon men genieten van een jenever of een glüwhein en smullen van een lekkere hotdog. En de kerstman! Die had het best naar zijn zin. Na een pauze in de brasserie trok hij terug door de gangen van het zorgcentrum waar hij een bezoekje bracht aan de kinderen, hun ouders en de residenten van het zorgcentrum, die duidelijk genoten van de gezellige drukte in hun thuis.

Villa ter Molen verkocht ook zelfgemaakte confituur t.v.v. De Warmste Week. Vulpia waarvan Villa ter Molen een afdeling is, organiseerde eerder al een loop t.v.v. De Warmste Week. Zij hopen met hun acties een mooie bijdrage te leveren.

 

Gezocht: mensen met een goed hart en een uurtje tijd

ALLIONS vzw is een sociaal initiatief dat kansenzoekende jongeren die kansen wil bieden. Voor de regio Essen, Kalmthout, Stabroek, Kapellen, Brasschaat en Schoten zoeken ze mannen en vrouwen, jong en oud, die een paar uurtjes per week of per 14 dagen hun goed hart willen tonen en mee huiswerkbegeleiding willen doen.
Het gaat om jongeren uit de middelbare school, zowel BSO, TSO als ASO. 4ALLIONS gaat niet bij de jongere thuis, de jongere komt ook niet bij jou thuis. Ze gaan op neutraal terrein. Dat kan op een school zijn of in een gemeentelijk gebouw. Je staat er ook nooit alleen voor.
Je zorgt voor toezicht, motiveert de jongeren en geeft hier en daar uitleg. Schoolmotivatie is soms ver te zoeken, daarom zorgt 4ALLINOS ervoor dat de huiswerkbegeleiding geen “klas” is maar een ontspannen en leuk gebeuren. Parate kennis van de lesvakken is voor vrijwilligers niet vereist. Voor “vakkennis” is er in elke groep altijd wel een specialist aanwezig, en anders zoeken ze die als het nodig is. Voor alle praktische organisatie van lokalen, verzekering, documenten, afspraken met de scholen of de CLB’s, zorgt de vzw.

Van de jongeren krijg je een heel positieve respons en dankbaarheid. Jongeren die kansen zoeken waarderen een geboden kans heel erg. Als je interesse hebt, stuur je naam dan aan info@4allions.be. 4ALLIONS nodigt je dan uit om meer info te geven.

Info: https://4allions.be

Feestbus 12 brengt je weer van Kapellen naar Antwerpen en Stabroek.

De gemeenten Kapellen en Stabroek leggen opnieuw samen Feestbus 12 in met volgende route: Stabroek – Kapellen – Antwerpen. Dienstregelingen voor Feestbus 12 vind je via www.delijn.be/oudejaar. Ook van alle andere feestbussen en -trams kan je gratis gebruik maken van oud op nieuw.

Het Oudejaarsnachtbiljet wordt deze editie als ticket op SMS uitgereikt. Je hoeft dus niet meer naar de gemeente om je oudejaarsnachtbiljet op te halen. Registreren kan je hier.

Na registratie krijg je een e-mail van De Lijn met de instructies voor de activatie van jouw SMS Oudjaar ticket. je kan tot maximum 4 gezinsleden registreren onder één GSM-numme. belangrijk is dat iedereen alle verplaatsingen samen maakt: elke reiziger moet namelijk over een geldig vervoerbewijs beschikken. Registeren is mogelijk tot en met 30 december 2019.
J
e activeert je ticket door EVENT te sturen naar 4884 tijdens oudjaar voor je op de bus of tram stapt (per SMS ticket wordt er een kost van 0,15 euro aangerekend door je provider)Het SMS-ticket is geldig van 31 december 2019 om 18.00 uur tot 1 januari 2020, om 23.59 uur. Je mag binnen de geldigheidsperiode zoveel verplaatsingen maken als je wil. 

De gemeente Kapellen krijgt voor de deelname een beperkt aantal tickets van De Lijn. Op = op! Reserveer dus snel je digitale ticket online. Providerkosten voor de sms’jes blijven ten laste van jou als gebruiker – je Buzzy Pazz of Omnipas blijft ook geldig van oud op nieuw

We wensen je alvast een bruisende feestnacht en veilige verplaatsingen dankzij jouw privé-chauffeur van De Lijn!

Dubbelslag voor quizteam Sageco 

Nadat Sageco eind november al de quiz van de Katharinafeesten had gewonnen, deed het team die stunt nog eens over in de quiz van het Katarinakoor. Het beloofde geen walk-over te worden want heel wat gereputeerde ploegen tekenden present op Sinterklaasavond in de zaal Rosmolen.  Na een opwarmingsronde die voor meer dan driekwart van de teams op een maximum eindigde en dus voor geen enkele afscheiding kon zorgen, werd er in tien rubrieken per ronde behoorlijk goed gescoord zodat halfweg ploegen Sageco en Toto aan kop gingen met 54 punten, vóór Amnesia (52), Korsakov en Lef & Co, beide 51 punten.

Deze teams bleven na de pauze kort in elkaars buurt zodat zij ook de eerste vijf plaatsen innamen op het einde van de avond, weliswaar in een gewijzigde volgorde.  Sageco bleef wel op plaats één met 96 punten maar Lef & Co (93) spurtte, na finishfoto, naar plaats twee vóór Toto (93). Korsakov klokte af op 91 punten, precies zoals Amnesia (91).  Op te merken dat nogal wat teams verhaal gingen halen bij de jury, smartphone in de hand, wegens niet akkoord met het type-antwoord, evenwel telkens zonder resultaat want de strenge leiding bleek onvermurwbaar en had “steeds gelijk” zoals al vooraf aangekondigd. (jdh)

Werkgroep Heuvels plaatst moderne kerststal

Tegenover het kapelletje van de Heuvels, aan de Waterstraat in Stabroek, is op zaterdag 8 december een opvallende kerststal geplaatst. Het initiatief komt van de Werkgroep Heuvels. Die is samengesteld uit een groep geëngageerde buurtbewoners die activiteiten organiseert voor bewoners van de wijk Heuvels met de bedoeling er de sociale contacten te stimuleren.

De kerststal is ontworpen door Erik Simons. “Onze vorige traditionele kerststal was dringend aan vervanging toe. Nu kozen we voor een moderne versie. Hiervoor heb ik me gebaseerd op de stal die gewoonlijk in Putte staat, met dezelfde beelden die ik destijds heb getekend. De uitwerking gebeurde samen met enkele vrijwillige buurtbewoners. Die zorgden mee voor het aanbrengen van een sfeerverlichting, het zagen van de panelen en figuren, schilderen en monteren van de kerststal. De sfeerverlichting is aangesloten op een timer en zal, van zodra het donker is, automatisch worden aangestoken. We kozen bewust om de kerststal vanuit de achterkant te belichten. Daardoor komen de beelden in het donker, beter tot hun recht en zorgt de verlichting voor een feeërieke sfeer”. Nabij de kerststal is een bord geplaatst waarop men de bewoners, en voorbijgangers, prettige feesten wenst.

Op 21 december, vanaf 19.30 uur worden alle wijkbewoners uitgenodigd op een Nieuwjaarsdrink in de aanpalende zaal Hazepad.

1 2 3 4 231