Gans terug op de sokkel in Hoevenen

Vijf jaar sierde het gansrijdersbeeld, nl. de gans gebeeldhouwd door Pol Trekker, het marktplein in Hoevenen, maar door onbekende werd het beeld rond kerstmis 2010, van zijn sokkel getrokken en in de kerststal gezet.
Sylvere Regemortel, Willy Van Look,  Carlo Goedschalck & A. Simons namen het initiatief om tijdens de wintermaanden het beeld te renoveren.
Op 18 februari  werd het loodzware gansrijdersbeeld  terug op zijn sokkel geplaatst,Willy Van Laarhoven bediende de hoogtewerker van de gemeente Stabroek.

turnshow vrank en vrij

Vrank en Vrij bestaat 55 jaar en richt daarvoor een turnshow in op zaterdag 26 en zondag 27 februari in sporthal Attenhoven, Kerkstraat 89 te Hoevenen. Op zaterdag deuren open om 18 uur, aanvang 18.30 uur. Op zondag deuren open om 13 uur, aanvang 13.30 uur. Inkomkaarten apart verkrijgbaar voor zaterdag of zondag, mail naar info@vrankenvrijhoevenen.be. Prijs vvk 8 euro, aan de kassa 10 euro.

Enige jeugdhuis polder gaat dicht

Het jeugdhuis, ’t Stabhoe, in de polder sluit zijn deuren.  Er komt nog een afscheidsfuif in het voorjaar en dan wordt ‘t Stabhoe ook administratief en juridisch opgedoekt en is het doek gevallen over het enige jeugdhuis in de polder.
Kristof Uten, Tina Van Hoof, Annelies Kerschot, Johan Cornillie en Sophie Lauwers zitten nog altijd in het bestuur van de jeugdclub. “Wij naderen de dertig of zijn die kaap al overschreden. ‘t Is niet dat we ons nu oud voelen, maar het jeugdhuis draaide de jongste jaren op een beperkte groep medewerkers. Er was geen bestuursinstroom en toch kon die kleine groep nog de nodige activiteiten en praatcafés aanbieden
“Jaar na jaar stelden we vast dat er minder volk naar het jeugdhuis kwam. In het verleden hadden we natuurlijk ook sterke en minder sterke jaren, maar de neerwaartse trend werd hoe langer hoe meer duidelijk.
“Jongeren van nu zijn nog moeilijk te motiveren om zich voor een lange periode te engageren in een jeugdclub. Een jeugdhuis is niet sexy genoeg, en heeft nu een eerder ‘seuterig’ imago”, legt Johan uit. “In gewone cafés staan pooltafels en automaten, bij ons niet. In cafés mag je roken, in een jeugdhuis niet. Wij proberen ons te houden aan het alcoholverbod voor jongeren onder de zestien. Dat is niet overal zo. Meteen wordt duidelijk dat een jeugdhuis het moeilijk heeft om in concurrentie te gaan met cafés en dancings. Het feit dat bij ons de consumptieprijzen veel lager zijn dan in cafés, is voor de jeugd zeker niet meer doorslaggevend”, aldus nog Johan.

Nest geeft dirigeerstokje door

Meer dan 30 jaar geleden kwam er in Hoevenen iemand op het idee om enkele kinderen samen te brengen om te zingen. Deze man was Nest Van Roey. Uit dit groepje kinderen ontstond het koor “Canteclaer” dat dit jaar zijn 30ste verjaardag viert.

Tenor in volwassenkoor

Hij zong ook vele jaren als tenor in het volwassenenkoor “St. Cecilia”, dat lange tijd gedirigeerd werd door Staf Janssens. Toen Staf Janssens in 1997 ziek werd en later ook overleed, was de keuze voor een nieuwe dirigent vlug gemaakt. Nest Van Roey werd gevraagd om het St. Ceciliakoor te leiden. Gelukkig was zijn antwoord positief.
Af en toe gaf Nest zijn koor wel eens uit handen. Dan nam één van de tenoren uit het koor, Rogelji Vili (de Willy), de repetities en de uitvoeringen voor zijn rekening. Hij oefende inderdaad de liedere. Maar het werd allemaal een beetje te veel voor “de Nest” en hij vroeg aan Vili om het dirigeerstokje voorgoed over te nemen. Vili Rogelji, die nu mee de tenorstem zingt, wil dat met veel plezier doen. Nest gaat het koor ook niet verlaten. Hij gaat de plaats innemen van Vili bij de tenoren.
Zondag dirigeerde Nest, zoals alle derde zondagen van de maand, voor de laatste maal het koor en kreeg dan ook een warm applaus van de kerkbezoekers en zijn koorleden.
Op 19 februari wordt hij wellicht officieel in de bloemetjes gezet.
(Lydia)

1 86 87 88