Overleden Linneke Hoendervangers – Ekeren

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 16 oktober Linneke Hoendervangers. Zij werd geboren te Putte (NL) op 27 mei 1929 en was de weduwe van Stan Van Wallendael. Linneke was lid van Ziekenzorg (Samana), ex-medewerkster Kinderheil Ekeren. Er wordt afscheid van Linneke genomen op zaterdag 26 oktober om 10 uur in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen-Stabroek. Samenkomst met mogelijkheid tot condoleren vanaf 9.40 uur. 

Rouwadres: Familie Van Wallendael – Hoendervangers, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Wilfried Van Broekhoven – Zandvliet

Op 16 oktober 2019 overleed in het ZNA Jan Palfijn te Merksem Wilfried Van Broekhoven. Hij werd geboren te Zandvliet op 21 december 1954 en was lid van de Kon. Fanfare de Verbroedering Zandvliet. Woensdag 23 oktober wordt er afscheid genomen om 10.00 uur in de Sint-Gertrudiskerk te Zandvliet. Samenkomst en gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 9.40 uur.

Rouwadres: Familie Van Broekhoven, p/a Rustpunt Begrafenissen, Spaanse Molenstraat 23 te 2040 Zandvliet – online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Jos Maerckaert – Berendrecht

In het WZC Monnikenhof te Berendrecht overleed op 12 oktober Jos Maerckaert. Hij was de weduwnaar van Carry Van den Langenberg en partner van wijlen Renée De Peuter. Hij werd geboren te Mechelen op 27 juni 1929. De afscheidsplechtigheid heeft plaats op vrijdag 18 oktober om 14 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te 2040 Berendrecht. Samenkomst vanaf 13.45 uur. De as van Jos zal later in intieme kring uitgestrooid worden op de begraafplaats van Deurne-Ruggeveld.

Rouwadres: Frank en Yvette Maerckaert-Dhaene, Antwerpsebaan 270-6 te 2040 Berendrecht – www.condoleances.be/josmaerckaert

Overleden Leonia Vaerten – Kapellen/Hoogboom

Leonia ‘Nini’ Vaerten, weduwe van de heer Paulus Van Doorn, overleed in wzc De Wijtshage  te Rumst op 13 oktober 2019. Zij werd geboren te Turnhout op 10 februari 1933. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 26 oktober 2019 om 10 uur in de St-Jozefkerk, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom. Om voor altijd verenigd te zijn, zal de asverspreiding samen met de as van haar echtgenoot aansluitend plaatshebben op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Familie Van Doorn – Vaerten, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

 

Overleden René Huybrechts – Stabroek

In WZC Aalmoezenier Cuypers te Stabroek overleed op 11 oktober, René Huybrechts. Hij was de echtgenoot van Paula Ipermans en werd geboren te Stabroek op 29 november 1935. René was ex-lid Koninklijke Fanfare Verbroedering Stabroek, gewezen bestuurslid FC Vitesse Stabroek. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 19 oktober om 10 uur in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen-Stabroek. Samenkomst met mogelijkheid tot condoleren vanaf 9.40 uur. Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan.

Rouwadres: Familie Huybrechts – Ipermans, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek – online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Frans Talboom – Stabroek

Frans Talboom, weduwnaar van Maria Mylemans en levensgezel van Simonne Dobbelaere overleed in het woonzorgcentrum Villa ter Molen te Stabroek op 12 oktober 2019. Hij werd geboren te Antwerpen op 24 november 1928 en was adjudant-Chef op rust en vereerd met verschillende militaire eretekens. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 19 oktober om 14 uur in de parochiekerk St. Catharina te Stabroek. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurn in het columbarium op de begraafplaats Vossenveld. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 13.40 uur.
Rouwadres: Familie Frans Talboom, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

 

Overleden Angela Westdorp – Kapellen

Angela Westdorp, weduwe van François Van Zeebroeck, overleed in wzc St-Vincentius te Kalmthout op 9 oktober 2019. Zij werd geboren te Antwerpen op 8 oktober 1929. Er wordt afscheid genomen op zaterdag 19 oktober 2019 om 11 uur in de parochiekerk St.-Jozef, Max Temmermanlaan te Heide-Kalmthout. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk. De crematie en de asbestemming hebben plaats op een later tijdstip in intieme kring.
Rouwadres : Familie Van Zeebroeck-Westdorp, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Overleden Jos Geeraerts – Stabroek

Jos Geeraerts, weduwnaar van Jozefa Regemortels, overleed in wzc Zonnewende te Kapellen op 10 oktober 2019. Hij werd geboren te Oosterweel op 31 augustus 1929. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 16 oktober 2019 om 10 uur in de parochiekerk St.-Catharina te Stabroek, waarna hij aldaar naast zijn echtgenote te rusten wordt gelegd op de begraafplaats Vossenveld. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk. Rouwadres : Familie Jos Geeraerts, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.- www.janketelaars.be

 

Overleden Wieza Diels – Hoevenen

Wieza Diels, echtgenote van André Kestens, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 9 oktober 2019. Zij werd geboren te Merksplas op 20 november 1948 en was lid van KWB, Stabroek, lid van VFG, Stabroek. Er wordt afscheid van Wieza genomen op donderdag 17 oktober 2019 om 11 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Hoevenen (Kerkstraat).
Rouwadres: Familie Wieza Diels, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.  www.janketelaars.be

1 2 3 388