Overleden Jan Van Scharen – Ekeren

Jan Van Scharen, weduwnaar van Yvonne Trog, overleed in ‘De Mick’ te Brasschaat op 26 november 2019. Hij werd geboren te Antwerpen op 16 november 1929.  De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 30 november 2019 om 11.30 uur, in de parochiekerk Sint-Theresia van het Kind Jezus, Waterstraat 16 te Ekeren. Samenkomst in de kerk, vanaf 11.00 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Ekeren gelegen aan de Driehoekstraat.

Condoleren kan via www.christophebruyneel.be.

Overleden Clement Verbist – Zandvliet

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 25 november Clement Verbist. Hij was de weduwnaar van Hilda Vorsselmans en werd geboren te Zandvliet op 12 april 1929.  Clement was gewezen mede-zaakvoerder van Graan- en zaadhandel Verbist te Zandvliet.  De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 30 november om 10 uur in de parochiekerk Sint Gertrudis te Zandvliet, waarna hij te rusten wordt gelegd op de begraafplaats aldaar. Samenkomt en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur. 

Rouwadres: Zoutestraat 203 te 2040 Zandvliet – www.condoleance/clementverbist

Overleden Joop Smit – Berendrecht

Te Brasschaat overleed op 23 november Joop Smit. Hij was de echtgenoot van Karine Stubbe en werd geboren te Amsterdam (NL) op 13 juli 1944. Joop was schipper van het MS Fuga. Er wordt afscheid van Joop genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen-Stabroek op maandag 2 december om 11 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.40 uur. Zijn urne zal later thuis een plaats krijgen. 

Rouwadres: familie Smit-Stubbe p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek – www.begrafenissen.net

Overleden Bernard De Schutter – Ekeren

Op 21 november overleed thuis te Ekeren, Bernard De Schutter. Hij was de weduwnaar van Astrid Nijs en werd geboren te Ekeren op 18 mei 1938. Bernard was veehandelaar, lid van biljartclub De Middel Essen en lid van TTC Nodo Ekeren.  Er wordt afscheid van Bernard genomen in de parochiekerk St.-Lambertus te Ekeren-centrum, gelegen aan de Markt, op zaterdag 30 november om 10 uur. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 10.00 uur. De asverstrooiing zal plaatsvinden in intieme familiekring. 

Rouwadres: Familie De Schutter- Nijs p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – www.begrafenissen.net

Overleden Guy Vlyminckx – Kapellen

Op 20 november overleed te Kapellen Guy Vlyminckx. Hij was de echtgenoot van Simonne Vermaelen en werd geboren te Ekeren op 16 november 1941. Er wordt afscheid van Guy genomen in de parochiekerk Sint-Jacobus, gelegen aan de Kerkstraat 4 te Kapellen op zaterdag 30 november om 14 uur. Samenkomst en condoleren in de kerk vanaf 13:40 uur.  Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Kapellen-centrum, gelegen aan de Heidestraat. 

Rouwadres: Familie Vlyminckx – Vermaelen, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – www.begrafenissen.net

Overleden Irma Janssens – Kapellen

Irma Janssens, weduwe van René Denissen, overleed in het woonzorgcentrum St.-Vincentius te Kalmthout op 25 november 2019. Zij werd geboren te Ekeren op 20 juni 1924. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 30 november 2019 om 11.30 uur in de St.-Jacobuskerk, Kerkstraat te Kapellen, waarna ze te rusten wordt gelegd op de
begraafplaats te Kapellen-centrum.  Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 11.10 uur in de kerk.
Rouwadres: Familie Irma Janssens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

Overleden Achiel Schuerman – Kapellen

Achiel Schuerman, echtgenoot van mevrouw Adrienne (Jack) Martens, overleed in Coda Hospice te Wuustwezel op 17 november 2019. Hij werd geboren te Temse op 3 maart 1933.  Naar wens van de overledene werd in intieme kring afscheid genomen in de St.-Jozefkerk te Kapellen-Hoogboom. Na de crematie werd de asurn bijgezet in het urnengraf op de begraafplaats te Heide-Kalmthout.
Rouwadres : Familie Achiel Schuerman, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Overleden François van den Buys – Kapellen

In het AZ Klina te Brasschaat overleed op 21 november François ‘Suske’ van den Buys. Hij was de echtgenoot van Jeanne De Roeck en werd geboren te Kapellen op 25 maart 1947. Suske was secretaris van seniorenclub BASF en lid van KWB Putte-Ertbrand. Er wordt afscheid van hem genomen op donderdag 28 november om 10.30 uur in de tuinaula Haast I Sereni, Augusteinslei 58 te 2930 Brasschaat. Zijn urne zal een mooi plaats, thuis in zijn vertrouwde omgeving krijgen. Rouwadres: Hoge Weg 314 te 2940 Stabroek – www.condoleances.be/francoisvandenbuys. 

1 2 3 4 394