Overleden Marie-Louise Cortebeeck – Ekeren

Marie-Louise Cortebeeck, weduwe van de heer Robert Kloeck († 1964), overleed in het Woonzorgcentrum Zonnewende te Kapellen op 15 augustus 2018. Zij werd geboren te Puurs op 24 juni 1921 en was op rust gestelde leerkracht aan het O.-L.-Vrouw van Lourdesinstituut, Ekeren. Er wordt afscheid genomen op donderdag 23 augustus 2018 om 11 uur in de parochiekerk H.-Hart, St.-Huibrechtslei te Brasschaat-Donk. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats te Ekeren (Driehoekstraat). Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.
Rouwadres : Familie Marie-Louise Cortebeeck, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen of online via www.janketelaars.be/rouwberichten

Eerste getrouwd lesbisch koppel Marion en Christel nog steeds heel gelukkig


“We hopen samen ook onze 25ste huwelijksverjaardag te kunnen vieren”

Woensdag 6 juni was het feest bij Marion Huibrechts (58) en Christel Verswyvelen (53). Precies 15 jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord op het gemeentehuis van Kapellen en werden het allereerste lesbisch huwelijkskoppel in ons land. Vandaag kijken ze tevreden terug op deze gebeurtenis. “Aanvankelijk keken mensen ons na, maar door de jaren heen is er veel veranderd. Schrijf maar op wij hebben nog steeds geen spijt en voelen ons opperbest bij elkaar”.
Na al die jaren is het koppel zo op elkaar afgestemd dat ze haast dezelfde antwoorden geven. “Ons huwelijk kwam niet geheel onverwacht. We wilden eigenlijk in stilte trouwen maar op de dag van ons huwelijk waren we, door allerlei omstandigheden, plots het eerste lesbische huwelijkskoppel. In ons geval hoorde trouwen er gewoon bij. Wij willen samen verder leven en ook oud worden. Op de dag van ons huwelijk waren we trouwens al 16 jaar samen en sloten al op 29 april 2000 een samenlevingscontract af. We zien elkaar graag en wilden dat er een officiële bevestiging op volgde. Als getrouwden hebben we nu dezelfde rechten als andere getrouwde heterokoppels”. Beiden kijken tevreden terug op hun eerste 15 huwelijksjaren. “Het trouwboekje in de kast heeft niet veel veranderd. De belofte in goede en kwade dagen, nemen we letterlijk en genieten nog steeds van elkaars gezelschap en staan altijd klaar om elkaar te helpen”.
Kinderwens
Sinds hun huwelijk is er betreffende wetgeving veel veranderd ondermeer wat het adopteren van kinderen betreft. “Daar zijn we intussen te oud voor. Als de adoptiewet vroeger was gekomen zouden we dat misschien wel ernstig overwogen hebben maar nu genieten we volop van onze neefjes en nichtjes die geregeld op bezoek komen. We zijn nog altijd even gelukkig als toen, ondanks sommige tegenberichten die er geweest zijn, maar dat kwam niet van ons”. Het koppel is tevreden dat er voor holebi-koppels intussen een maatschappelijke aanvaarding is maar heeft wel enkele bedenkingen. “Bij de oudere generatie zijn er minder problemen maar ik hoop dat de jongste generatie zich meer openstelt voor een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. We stellen vast dat de positieve trend bij ouderen zich niet doorzet naar de jonge generatie. Dat kan je vooral afleiden uit de, soms bitsige, commentaren op de sociale media. We willen iedereen aanraden om te durven uitkomen voor zijn geaardheid. Dat moesten wij vroeger ook doen en op dat vlak is er sindsdien niets veranderd. Bovendien kan je gebruik maken van het grote voordeel dat je vandaag open en officieel in onze maatschappij kan leven”. Op de manier waarop Marion en Christel elkaar voortdurend aankijken zou het niemand verwonderen dat zij in Kapellen ook het eerst holebi-huwelijkspaar worden die 25 jaar getrouwd zijn.

Urbain en Wieza 50 jaar getrouwd

Op 23 september waren Louisa Elst ( 69) en Urbain Sebrechts (69) 50 jaar getrouwd. Louisa , Wieza,  is afkomstig van Zandvliet, Urbain van Berendrecht. Zij leerden elkaar kennen aan de toenmalige bakkerij van Toontje Somers (vader van Ward Somers) aan de Driehoek te Berendrecht. Intussen wonen zij reeds 45 jaar in de Kommershoek, waar zij zoon Dirk en dochter Nadine grootbrachten. Drie kleindochters en 1 kleinzoon vervoegden de bende. Louise verdiende haar boterham als poetsvrouw voor de stadsscholen. Haar hobby’s: vrijwilliger bij het dienstencentrum, Actief bij Berendrecht sport en lid van de fanclub van de Melando’s. Urbain begon zijn carrière bij Thierry liften, vervolgens Ivens, om zijn loopbaan af te sluiten bij Van Wellen. Na overhandiging van medaille, oorkonde en een bloemetje werd er nog menig glas geheven op het feestpaar. Een super gezellige middag bij super sympathieke mensen. Nog vele jaren toegewenst.

Zij kwamen destijds uit Kroatië

Het jubilerende paar dat destijds uit Joegoslavië naar Berendrecht kwam.

Op 22 juli waren Vida Valentic en Zlatko Vrtaric precies 50 jaar getrouwd. Zij kwamen 43 jaar geleden vanuit Kroatië (Zagreb) naar België. Zlato (75) kwam er meewerken aan de opbouw van BASF. Het paar vestigde zich in het Berendrechtse voetpad. Vida zorgde voor het huishouden en bracht 2 zonen groot. Inmiddels kregen ze ook 3 kleinkinderen. Als zij tijd over heeft gaat ze graag fietsen of turnen. Burgemeester Carl Geeraerts en schepen Rudi Sempels kwamen de jubilarissen gelukwensen en overhandigden hen namens het district bloemen en een oorkonde. (sdl)

Ben en Erna 50 jaar getrouwd te Berendrecht

BERENDRECHT – Zaterdag 15 juli bracht schepen Rudi Sempels een huldiging bij Erna Daelemans en Ben Huegens ( beter gekend als Erna en Ben van de Koerel) voor hun 50e huwelijksverjaardag. Voor Ben (73) en Erna (70) is dit het begin van een 3 weken durende feestperiode. In januari van volgend jaar baten zij namelijk hun zaak (café met feestzaal) ook 50 jaar uit wat natuurlijk gezorgd heeft voor een grote schare aan klanten en verenigingen. Om deze allemaal te laten meevieren hebben zij besloten om de festiviteiten over 3 weken te spreiden. Het zal er nog gezellig aan toe gaan.

Ben en Erna met kinderen en kleinkinderen,.

Gouden huwelijksjubileum te Berendrecht

Burgemeester en schepen kwamen het echtpaar gelukwensen

Zaterdag 8 Juli vierden Frieda De Backer ( 69) en Leo Orens (70) hun gouden huwelijksverjaardag. Burgemeester Geeraerts en schepen Sempels kwamen hen gelukwensen namens het district.
Leo is afkomstig van de Zuidvest in Zandvliet en ging als jonge gast eerst aan de haven werken om na enkele jaren de overstap te maken naar BASF dat toen in volle ontwikkeling was.

Zijn hobby’s zijn fietsen en tuinieren. Frieda, afkomstig van de Heidestraat combineerde de zorg voor haar gezin met een loopbaan als kassierster bij Van Ende. Ze vestigden zich meer dan 40 jaar geleden in de Steenovenstraat. Samen hebben ze 1 dochter. De Moezel is hun 2e thuis waar ze dan ook reeds vele jaren hun vakanties doorbrengen. Dat het levensgenieters zijn is een understatement, ’s namiddags was er een tuinfeest gepland voor de familie, vrienden en buren. Het zal wel laat geworden zijn.

 

 

Overleden Eric Verbist – Berendrecht

Op 23 juni overleed Eric Verbist, papa van Gert-Jan en Ewoud. Hij werd geboren op 11 september 1965 en was de zoon van Jerome en † Martha Verbist – Vercauteren. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 1 juli om 11 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Familie Verbist, p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.

65 jarig huwelijk Marcel en Jeanne te Berendrecht

Het paar omringd door de familie

Jeanne Peeters en haar echtgenoot Marcel Gheltolf, die in WZC Monnikenhof te Berendrecht verblijven vierden hun 65-jarig huwelijk. Marcel heeft naast zijn loopbaan als havenarbeider ook nog een ongewone carrière, namelijk die van piloot. Hij vloog met private vliegtuigen in Hoevenen.
Toen Marcel met pensioen ging, werd het vooral koken en oppassen op de 3 kleinkinderen. In het WZC zijn ze bijzonder tevreden. Ze werden er op woensdag 28 juni gevierd in de cafetaria waar een gelegenheids-DJ vrolijke muziek draaide en waar burgemeester Carl Geeraerts hun kwam gelukwensen. Hij hield er samen met Nathalie van Pul een gelegenheidstoespraak. Hier in het rusthuis vullen ze hun dag met het lezen van een boekje, het drinken van een pintje, portoke of glaasje wijn. Jeanne vindt je ook vaak al wandelend in de tuin. In Polder Magazine brengen wij een uitvoerig artikel over dit merkwaardige paar. (NvP/SDL)

1 2 3 7