Afbakening Zeehavengebied Antwerpen treft ook Polderstreek


Vroeger al werd er geprotesteerd tegen het innemen van landbouwgronden die onder water gezet werden om ze te bestemmen als natuurgebied

De Vlaamse Regering is eind vorige week gereed gekomen met de voorlopige ‘Afbakening van het Zeehavengebied Antwerpen’. Een van de meest in het oog springende gevolgen is dat enkele kleine gehuchten in de Wase Polder, als Ouden Doel, Rapenburg en Saaftinge, moeten verdwijnen. De inwoners zullen hun huizen binnen de acht jaar moeten verlaten. Zij dienen plaats te maken voor een ‘natuurgebied’, dat als compensatie dient voor havenuitbreiding.
‘Opstalvallei’
Ook Stabroek en Berendrecht zullen de gevolgen van de afbakening voelen. De landbouwgebieden in de zogenaamde ‘Opstalvallei’ werden eveneens aangeduid als ‘natuurgebied’. Het zou gaan om meer dan 200 ha. Een gedeelte ervan is al ingenomen ten zuiden van de Berendrechtse dorpsdijk, links van de Antwerpsebaan. Het grotere deel ligt rechts ervan richting Stabroek. De aldaar gelegen landbouwgronden (ongetwijfeld de beste van het land) zouden onder water worden gezet om te verwilderen, zoals men dat reeds kan zien in Berendrecht. Het zogeheten Opstalvalleigebied is een gebied van ongeveer 240 hectare.
Het ligt tussen het Laageind, het Delwaidedok en de Berendrechtse dijk ten westen van de A12. Ook manège Het Hoefijzer zou in het ‘natuurgebied’ vallen.

Landbouw is ook natuurHet gebied ten zuiden van de Berendrechtse dijk dat links van de Antwerpsebaan al onder water werd gezet en verwilderdeLandbouwers en anderen protesteerden reeds vroeger tegen het voornemen. Zij voeren aan dat boerengrond even goed of beter de natuur dient dan een kunstmatig schor.
De Vlaamse regering beschikt weliswaar over een grondenbank, maar de daarin aangeboden grond is minderwaardig aan de uitstekende polders die opgeofferd worden.
In juni en juli komt er een openbaar onderzoek. Het plan ‘Afbakening van het Zeehavengebied Antwerpen’ komt op de website van Ruimtelijke Ordening en kan binnenkort worden ingekeken in het gemeentehuis van Stabroek en het districtshuis van Berendrecht. (sdl)

Onteigend en verdreven
Felix Verhulst (76) kan er van meespreken. Hij weet wat het is om verdreven te worden van boerderij en grond. Als jonge boer verloor hij de voorvaderse boerderij aan de Zouten in Berendrecht. Zij werd onteigend voor de havenuitbreiding maar in werkelijkheid werd dit het ‘natuurgebied’ van de Zoutendijk.
Vervolgens ging Felix boeren op de historische hoeve van Arenberg in Prosper Polder aan de overkant van de Schelde (zie de luchtfoto die hij in de hand houdt). Daar werd hij enkele jaren geleden onteigend en verdreven omdat de boerderij met aanpalende gronden in een overstromingsgebied werd gelegd. Binnenkort worden de Scheldedijken doorgestoken en komen de getijden naar binnen en buiten in de polders die eeuwen geleden op het water werden gewonnen.


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recent Nieuws

Recente reacties

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder