500.000 euro voor coronamaatregelen in Essen

De coronacrisis treft ook de Essense samenleving. Zelfstandigen moeten hun activiteiten verminderen of stopzetten, verenigingen moeten activiteiten noodgedwongen afgelasten en veel gezinnen en alleenstaanden hebben het financieel moeilijk door de tijdelijke werkloosheid. Het college van burgemeester en schepenen legt daarom een pakket noodmaatregelen voor aan de gemeenteraad van april.

500.000 euro veil voor maatregelen
“Afgelopen woensdag besloot het schepencollege om een half miljoen euro te reserveren voor maatregelen op allerhande vlakken,” licht burgemeester Gaston Van Tichelt toe. “Met deze middelen willen we zelfstandigen, verenigingen én mensen financiële moeilijkheden een steuntje in de rug geven tijdens deze coronatijden.”

De gemeente zal de lokale economie, de verenigingen en burgers in moeilijkheden steunen, door een efficiënte dienstverlening aan te bieden en financiële ademruimte te geven. De lokale economie en het verenigingsleven willen het bestuur van Essen helpen bij de ‘herlancering’ na corona! Sommige maatregelen zijn al snel in stelling gebracht en gelanceerd, en sommige maatregelen worden momenteel uitgewerkt.

Om dit efficiënt te doen, moet de gemeente doelgericht te werk gaan en goed afwegen welke maatregelen het best zijn. Geld dat niet doelgericht wordt ingezet, is “helikoptergeld”, geld dat bij wijze van spreken vanuit een helikopter wordt uitgegooid zonder te weten waar het valt. Dat is verkwisting. Het is veel beter om ‘precisiecenten’ in te zetten: steunmaatregelen die gericht zijn op positieve (lange termijn)effecten. Dan investeren we in de toekomst van onze lokale gemeenschap! 

Premie tot 300 euro voor zelfstandigen
Het meest in het oog springt het voorstel van het schepencollege om een premie te geven bovenop het ‘overbruggingsrecht’ voor zelfstandigen. “Het overbruggingsrecht is eigenlijk een ‘werkloosheidsuitkering’ voor zelfstandigen (1.614,10 euro met gezinslast of 1.291,69 euro zonder gezinslast). De zelfstandige vraagt dit aan bij zijn of haar sociaal verzekeringsfonds (bv. Xerius, Acerta, Liantis, …),” licht schepen Arno Aerden toe, “Ondernemers die verplicht de deuren gesloten hebben, hebben sowieso recht op het overbruggingsrecht. Ook als ze vrijwillig minstens 7 dagen in maart of april niet hebben gewerkt, hebben ze voor die maanden recht op de uitkering.” Heel wat zelfstandigen zijn er zich niet van bewust dat ze recht hebben op de uitkering. Door de Essense overbruggingspremie hieraan te koppelen, wenst het schepencollege de zelfstandigen hierop te wijzen en hen aan te zetten deze financiële steun aan te vragen.

Vele andere maatregelen
Het gemeentebestuur zat intussen niet stil en werd er werk gemaakt van diverse maatregelen: een bezorgdienst voor de Essense handelaars werd opgestart, gratis mondmaskers voor elke Essenaar werden besteld, er werden online huiskamerconcertjes door vzw Kobie georganiseerd, er werd een spelletjesaanbod door Essense jeugdverenigingen aangeboden, er werd noodopvang voor kinderen tijdens de paasvakantie (met de gewaardeerde hulp van scholen en leerkrachten!) ingericht, senioren en kansengroepen werden opgebeld, er werden laptops ingezameld voor kinderen die er geen ter beschikking hebben, er wordt gewerkt aan extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen, er werd een afhaalservice in de bib geïnstalleerd, enzovoort.
Tot slot: om erover te waken dat het Essense leven ná corona terug op gang kan komen, worden er ‘taskforces’ opgericht: één rond socioculturele verenigingen en één rond lokale economie, telkens met mensen uit het veld. Op die manier zullen ideeën ‘van onderuit’ kunnen groeien, en kan het gemeentebestuur de plannen helpen verwezenlijken.

U merkt het: ook in tijden van crisis kan de Essenaar rekenen op het gemeentebestuur!

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *