Polderklievers 2023, komt Popol nog terug?

Tijdens de wintermaanden gaan ze wel eens biljarten maar volgende week begint het wielerseizoen van De Polderklievers uit Zandvliet. Afspraak op de Botermarkt op woensdag 29 maart voor de eerste rit. Is nog de vraag of Popol terug zal meerijden?

Overleden Elza Bogaerts – Berendrecht

Op 22 maart 2023 overleed onverwacht te Brasschaat in het AZ Klina Elza Bogaerts. Zij was de echtgenote van Ward Somers en werd geboren te Berendrecht op 25 juli 1935. Er wordt afscheid genomen in de Sint-Catharinakerk, Kerkepad te Stabroek, op woensdag 29 maart 2023 om 11.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de […]

Overleden Philippina ‘Flipke’ Hanssens – Ekeren

Philippina, ‘Flipke’, Hanssens, weduwe van Franciscus Mous, overleed in GZA Sint-Jozef te Mortsel op 21 maart 2023. Zij werd geboren te Sint-Pieters-Leeuw op 24 maart 1923. Het afscheid van Flipke heeft plaats tijdens een samenkomst op de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat, op dinsdag 28 maart 2023 om 14u, alwaar de asverstrooiing plaatsvindt. Rouwadres: Familie Flipke […]

Overleden Freddy Eijsackers – Stabroek

Freddy Eijsackers, schatteke van Ariane De Keyser, overleed te Stabroek op 21 maart 2023. Hij werd geboren te Antwerpen op 1 februari 1959. Freddy was pompier in hart en nieren. Er wordt afscheid van Freddy genomen tijdens de uitvaartplechtigheid in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge eg 115 te Hoevenen op dinsdag 28 maart 2023 om 10u. Aansluitend […]

Heemkundige kring Hoghescote stelt oude foto’s en voorwerpen tentoon in winkelcentrum

V.l.n.r. voorzitter André De Vleeshouwer, bestuursleden Gerda Adriaensen, Jos Abrath en Ludo Van Eynde, daarnaast Alexander Siera die voor het vervoer van het materiaal van de tentoonstelling zorgde en Christophe Peeters, winkelcentrummanager KAPELLEN – In de statuten van de Heemkundige kring Hoghescote Kapellen staat dat de vereniging tot doel heeft de regionale en lokale heemkunde te […]

Overleden Paulina De Ren – Kapellen

Paulina De Ren overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 21 maart 2023. Zij werd geboren te Kapellen op 11 januari 1926. Paulina was de weduwe van Louis De Rooy, oud ere-burgemeester van Kapellen. Er wordt afscheid van Paulina genomen op woensdag 29 maart 2023 om 11 uur in de parochiekerk van Sint-Jacobus, Kerkplein […]

Overleden Ludo Nagels – Kapellen

Ludo Nagels, echtgenoot van Rosa Van den Dorpel, overleed in AZ Klina te Brasschaat op 21 maart 2023. Hij werd geboren te Kapellen op 23 juni 1941. Volgens de wens van Ludo zal het afscheid in strikt intieme kring plaatsvinden. Rouwadres: Familie Nagels, p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg, Dorpsplein 30 – 2950 Kapellen. U kan ook […]