Overleden Walter Wuyts – Kapellen

Walter, Laurentius, Wuyts, weduwnaar van Greta Van den Bergh overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 12 januari 2021. Hij werd geboren te Wijnegem op 5 mei 1934 en was gewezen leraar Latijn/Grieks aan het Xaveriuscollege te Borgerhout.De uitvaartplechtigheid vindt in intieme kring plaats op donderdag 21 januari 2021. Correspondentieadres: Familie Walter Wuyts, p/a […]

Vrijstelling lage emissiezone

Eerder meldden wij al dat de Vlaamse richtlijnen er voor gezorgd hebben dat de inwoners van de gemeente Stabroek, Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo voor hun vaccinatie naar het vaccinatiedorp Park Spoor Oost moeten. “Het is de laatste dagen van hogerhand vrij snel duidelijk geworden dat de vaccinatiecentra regionaal via de Eerstelijnszone zullen georganiseerd worden en niet lokaal. […]