Recordaantal deelnemers op veldritten aan Ravenhof

Zaterdag 22 september was er de jaarlijkse drukte rond het Ravenhof in Putte Een 300-tal renners nam er deel aan de jaarlijkse veldritten, die deel uitmaken van het regelmatigheidscriterium van De Moedige Veldrijder. De eerste wedstrijden werden nog gereden onder droge omstandigheden, maar de laatste wedstrijden waaronder die van de dames, waar Joyce Vanderbeken winnares werd, werden gereden in de regen. Er was een mooie publieke opkomst en organisatie onder leiding van Eddy Vingerhoed kon dan ook tevreden terugblikken op een geslaagde twaalfde editie.

PRO2040 onthult volgorde verkiezingslijst en ‘PolderPrincipes’

De nieuwe burgervereniging PRO2040 heeft de lijst voor de districtsraadverkiezingen in Berendrecht, Zandvliet en Lillo bekend gemaakt. Lijsttrekker en kandidaat-districtsburgemeester Zander Vliegen (31, Zandvliet) trekt met een opvallende ploeg naar de kiezer: de lijst is een mix van partij-onafhankelijke vernieuwing en politieke ervaring. Daarnaast onthulde PRO2040 ook haar lijst met PolderPrincipes: vijf richtingaanwijzers die de toekomst van de Polderdorpen vormgeven zie www.PRO2040.be. Volgende week volgen dan een realistisch aantal realiseerbare PolderPlannen.

PRO2040 komt met een lijst van 15 bekwame en geëngageerde Polderbewoners, aangevoerd door kandidaat-Districtsburgemeester Zander Vliegen.

1) Zander Vliegen (31, Zandvliet): Met twaalf jaar politieke ervaring op de teller als actief sp.a-lid heeft Zander Vliegen zijn politieke strepen al ruimschoots verdiend. Nu is hij trotse aanvoerder van de partij-onafhankelijke burgerbeweging PRO2040. In zijn vrije tijd steekt Zander graag de handen uit de mouwen bij talrijke verenigingen. Als kandidaat-Districtsburgemeester wil hij zijn stijl van politiek engagement (hard en kwalitatief (samen)werken in Districtsraad en OCMW-raad) verder uitrollen. De Polder is immers meer gebaat wanneer we allen aan dezelfde Polderkar trekken, en constructief aan politiek doen.

2) Nathalie Aertssen (37, Berendrecht): Ook Nathalie Aertsen heeft al twaalf jaar politieke ervaring in de Districtsraad op zak. Als huidig Districtsschepen van Jeugd hoopt ze dat haar jeugdbeleid wordt verder gezet: verder vernieuwen en onderhouden van de speeltuinen, de uitbouw van het nieuwe Jeugdhuis, enzovoort. Ook sociale topics staan hoog op de agenda. Denk maar aan het blijvend aanbieden van gratis activiteiten met de A-kaart.

3) Bart Goris (30, Berendrecht): Slimme kerel van ’t Solft, teamverantwoordelijke bij SD Worx, begaan met duurzaamheid, efficiëntie en milieu. Sportieve klimmer, fietser bij de Polderklievers en garçon in zijn vrije tijd. Wilt er voor zorgen dat mensen in ons poldergroen aangenaam kunnen vertoeven, door o.a. sportinfrastructuur verder uit te breiden. Denk aan een trailrun-parcours en een klimmuur aan de Sporthal.

4) Lisse Smets (22, Zandvliet): Studente Rechten, hardloopster en tennisster bij TC Raffic II, ervaringsdeskundige jeugd, die veel belang hecht aan verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Lisse is een echte dossiervreter.

5) Annick Kersten (44, Berendrecht): Gouden mens met warm hart, bekend van ‘Ruilwinkel Polderhart’, maar vooral bekend met de armoede en sociale problematiek die zich helaas ook in onze dorpen verbergt. Wilt nu in de Polder haar expertise inzetten om deze vierde wereld-armoede te bestrijden.

6) Joeri Puttevils (42, Berendrecht): Informaticus van beroep en geëngageerd comitélid bij scouts De Reigers. Joeri houdt van de natuur en wil aan de slag gaan om het beleven van de Polder te verbeteren.

7) Bob Fransen (53, Zandvliet): Rasechte Polderpatat uit wijk Den Hoek, fietser/Polderkliever, en ook heel bekend als ‘den Bob van Magda’. Wilt zich inzetten voor een sportieve Polder, en een karaktervolle wijk ‘Den Hoek’.

8) Petra Van Wijck (48, Zandvliet): Geboren en getogen in Zandvliet en kinderverzorgster bij ‘Neuze neuze’ in Berendrecht. Petra beklemtoont hoe belangrijk het is om vanaf het begin in te zetten op onze kinderen.

9) Dirk Vanhemelrijck (48, Berendrecht): Gemachtigd opzichter (‘klaar-over’) aan de Berenschool en vrijwilliger in Dienstencentrum Molengeest in Berendrecht. Wil zich inzetten voor verkeersveiligheid en houdt vinger aan de pols bij onze senioren.

10) Nathalie Van Gemert (26, Zandvliet): Verkeersleider in spé bij Infrabel, bekend van ‘café De Spreeuw’ en softbalspeelster bij Berendrecht Bears. Ze hecht veel belang aan de netheid van onze straten en ergert zich blauw aan woekerend onkruid.

11) Jitte Willems (21, Berendrecht): Handbalspeelster bij Dames HC ’t Noorden en verpleegster Intensieve Zorgen in ZNA Stuivenbergziekenhuis. Voorstander van een positief lokaal project zoals PRO2040, waarbij samenwerken en no-nonsense aanpak primeren op partijbelangen.

12) Stephan ‘Stef’ Sleymer (51, Zandvliet): Voormalig cafébaas van ‘Chez Stef’ en muzikant bij zowel de Koninklijke Fanfare de Verbroedering, als bij Harmonie Vooruit. Wil met zijn kandidatuur vooral het belang van het dorpsleven en onze talrijke (muziek-) verenigingen onderstrepen.

13) Astrid Hermans (25, Berendrecht): Vroedvrouw in het Middelheimziekenhuis, voormalig serveuse in ‘De Leeuw van Vlaanderen’. Meer dan 20 jaar actief in de scouts in Deurne. Astrid hecht veel belang aan een zinvolle en leerrijke tijdsbesteding voor jongeren, en aan een goed aanbod Nederlandse taallessen.

14 – co-lijstduwer) Maarten Gabriëls (32, Zandvliet): Planner grondwerk bij Aertssen in Stabroek met Keizerlijk Polderbloed in de aderen. Bekend van zijn engagement bij allerlei verenigingen zoals Chiro De Kievitjes, het WK Buikschuiven, de voormalige Oud Oep Nief fuif, enzovoort. Is van mening dat we het sociale weefsel in de Polder moeten bewaren en versterken.

15 – co-lijstduwer) Karel Hendrickx (65, Berendrecht): Hardwerkend Districtraadslid sinds 2001, een brok verstand en politieke ervaring dus. Karel wil zich focussen op de (her)inrichting van het openbaar domein met bijzondere zorg voor voetgangers (al dan niet met rollator of kinderwagen) en fietsers.

 

Overleden Anny Ketels – Kapellen

Anny Ketels, weduwe van de heer Edwin Ivens, overleed in het woonzorgcentrum Zonnewende op 23 september 2018. Zij werd geboren te Kapellen op 15 oktober 1931. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 29 september 2018 om 10 uur in de parochiekerk Sint-Jacobus, Kerkstraat te Kapellen. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium op de begraafplaats te Kapellen-centrum (Ingang Oude Heidestraat). Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur.
Rouwadres : Familie Anny Ketels, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

Nieuwe terminal Delwaidedok wijzigt plannen voor wachtdok aan Zoutendijk niet

Naar aanleiding van de berichtgeving eerder deze maand dat terminaluitbater Sea Invest, samen met de Japanse groep MOL Chemical Tankers een deel van de ertsenterminal aan het Delwaidedok gaat omvormen tot een grote tankterminal om er vloeibare chemicaliën op te slaan, stelde Gemeenteraadslid Danielle Meirsman (N-VA) hierover een vraag in de raadscommissie over de haven.
“De terminal is voorzien op de site van ABT en aanliggende gronden,” aldus het gemeenteraadslid in haar vraag aan Havenschepen Van Peel. “De ABT steenkoolstockage op deze locatie heeft, zoals u weet, in het verleden altijd voor grote overlast gezorgd in de vlakbij gelegen dorpskom van Berendrecht.”

Danielle Meirsman vroeg naar de gevolgen van de omvorming van de ertsterminal naar een tankterminal.
“Gaat de beruchte zwarte berg/vlakte verdwijnen, of beter nog: gaat het terrein gesaneerd worden? Zal de tankopslag van aardolie en vloeibare chemicaliën overlast of gevaar opleveren voor de buurtbewoners? Hoe zal dit voorkomen worden? Werd er al een timing vooropgesteld?”

Aanvullend stelde Danielle ook de vraag of deze omvorming mogelijk invloed zal hebben tegen de eerder bekendgemaakte (en in het polderdistrict gecontesteerde) plannen voor het wachtdok voor lichters aan de Zoutendijk. “Misschien kan van deze operatie geprofiteerd worden om, zoals ook de districtsraad voorstelt, de binnenvaart-ligplaatsen méér naar het zuiden te verplaatsen langs de kade, om zo de overlast voor onze inwoners te beperken.”
In zijn antwoord liet Marc Van Peel weten dat de tankterminal slechts op een deel van de concessie komt waarvoor het Havenbedrijf in 2018 een bevraging had opgestart. “Hiervoor werden 6 kandidaten weerhouden. Sea-Mol was daar een van; de gesprekken met hen worden opgestart met het oog op het afsluiten van een concessieovereenkomst.”

Wat betreft de impact van de nieuwe terminal-operatie op de locatie van de lichter-wachtplaatsen aan de Zoutendijk was de havenschepen formeel. “Die plannen worden niet gewijzigd.”

 

Overleden Jef Perun – Ekeren

Jef Perun, levenspartner van mevrouw Julienne Forier, overleed in AZ Klina te Brasschaat op 20 september 2018. Hij werd geboren te Framerink op 18 juli 1944 en was havenarbeider op rust, houder Ereteken van de Arbeid eerste klasse, houder Gouden Medaille der Kroonorde en voormalig sensei Ju-jitsu club “Samourai” Ekeren-Donk
Er wordt afscheid van Jef genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek, op vrijdag 28 september 2018 om 11.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.40 uur. Later zal de urne thuis een plaats krijgen. Rouwadres: Familie Perun – Forier, p.a. Rustpunt Begrafenissen, schoonbroek 1 te 2030 Antwerpen – Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Start-to-Run begint nieuwe cursus

Atletiekclub Break begint om woensdag 26 september met een nieuwe lessenreeks “Start-to-Run” in het sportpark De Schinde en het park Hof De Bist. De cursus omvat 10 weken waarin beginnende lopers op weg gezet worden naar een gezonde ontspanning. Al na enkele weken lopen de deelnemers (m/v) probleemloos een parcours van 5 km. Meer gevorderde lopers kunnen ook kiezen voor lessenreeksen om langere afstanden (tot 10 miles) te lopen.
Er wordt elke woensdag en vrijdag (te 18.45 uur) gelopen in sportpark De Schinde en elke zondag (te 9 uur) in park Hof De Bist. De prijs per lessenreeks bedraagt 25 euro. Meer info op website www.acbreak.be. (jdh)