Overleden Marcel De Clippeleir – Berendrecht

In het Universitair Ziekenhuis te Edegem overleed op 12 augustus, Marcel De Clippeleir, echtgenoot van Josée-Monique De Deyne. Hij werd geboren te Kruibeke op 5 januari 1951 en was assistent hoofdverkeersleider Port of Antwerp op rust. De afscheidsdienst had plaats op vrijdag 17 augustus in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Rouwadres:  M. De Clippeleir – De Deyne, p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.

Help jij mee jongeren programmeren in unieke LEGO Haven Studio?

 

Havencentrum combineert STEM-skills met typische havencontext vanaf januari 2019

Het Havencentrum van de provincie Antwerpen (Scheldelaan 444) gaat deze zomer op zoek naar enthousiaste Legocoaches. Tijdens een halve dag gaan deze coaches met een groep leerlingen tussen 13 en 18 jaar aan de slag in een LEGO-havencontext. De leerlingen moeten een containerschip, kranen, straddle carriers en andere havenapparatuur op schaal programmeren met LEGO Mindstorms EV3. Ze nemen zo een stukje uit de logistieke flow van een container voor hun rekening.

Werk jij graag met jongeren en hou je van LEGO? Heb je voeling met techniek & ICT en ben je bereid om continu bij te scholen? Ben je bekend met het gamma van LEGO Mindstorms EV3 en zit het programmeren van robots in je vingers? Is jongeren stimuleren en coachen een evidentie voor jou?

Voorzitter Ludwig Caluwé: “We zoeken enthousiaste Legocoaches die onze groepen begeleiden tijdens hun havenontdekking in onze gloednieuwe Legohaven. Kandidaten kunnen nog tot 31 augustus solliciteren.” Kandidaat-coaches kunnen terecht op de website van het Havencentrum: www.havencentrum.be.

Scholen kunnen vanaf januari deze nieuwe STEM-module boeken

 “Deze zomer is het Havencentrum van start gegaan met de bouw van de LEGO Haven Studio en de aanwerving van de Legocoaches die de groepen gaan begeleiden. Eind 2018 stelt het Havencentrum deze nieuwe Lego Haven Studio voor. Het Havencentrum van de provincie Antwerpen zal deze nieuwe ervaring aan alle klanten aanbieden als een programma van een halve dag vanaf januari 2019.” Op die manier worden de STEM-skills gecombineerd met een typische havencontext: het verhaal dat je product aflegt vanaf dat het aankomt in de haven tot het weer vertrekt naar zijn eindbestemming” zegt voorzitter Ludwig Caluwé:.

 

Overleden Lea Coveliers – Kapellen

Lea Coveliers,  weduwe van de heer Willy Heuysdens, overleed in ZNA Joostens te Zoersel op 16 augustus 2018. Zij werd geboren te Merksem op 21 april 1932 en was lid van Okra, Heide-Kalmthout en lid van S.V.A., Antwerpen. De  afscheidsplechtigheid  heeft plaats op vrijdag 24 augustus 2018 om 11.30 uur in de parochiekerk St.-Jacobus, Kerkstraat te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum (Ingang Oude Heidestraat). Samenkomst in de kerk.
Rouwadres : Familie Lea Coveliers, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – online via www.janketelaars.be/rouwberichten

Overleden Marie-Louise Cortebeeck – Ekeren

Marie-Louise Cortebeeck, weduwe van de heer Robert Kloeck († 1964), overleed in het Woonzorgcentrum Zonnewende te Kapellen op 15 augustus 2018. Zij werd geboren te Puurs op 24 juni 1921 en was op rust gestelde leerkracht aan het O.-L.-Vrouw van Lourdesinstituut, Ekeren. Er wordt afscheid genomen op donderdag 23 augustus 2018 om 11 uur in de parochiekerk H.-Hart, St.-Huibrechtslei te Brasschaat-Donk. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats te Ekeren (Driehoekstraat). Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.
Rouwadres : Familie Marie-Louise Cortebeeck, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen of online via www.janketelaars.be/rouwberichten

Overleden Ivonne Van de Velde – Berendrecht

Op 15 augustus overleed Ivonne Van de Velde, weduwe van René Van Hoecke en levenspartner van † Sus Sebrechts. Zij werd geboren te Doel op 2 februari 1925 en was lid van Ouderlingenbond ‘Jonger dan je denkt’, lid van Samana, afdeling Berendrecht. De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 245 augustus om 10.30 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Berendrecht. Rouwadres: Familie Paenen – Van Dorst, p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.

PRO2040 lanceert logo, eerste kandidaten, en sluier van programma.

Lijsttrekker Zander Vliegen

Het logo

De beweging PRO2040, die vorige week door Zander Vliegen (31, Zandvliet) werd aangekondigd, lanceert haar logo, enkele nieuwe knappe kandidaten en een tipje van de sluier van hun programma.

PRO2040 is in de eerste plaats een manifest, gegroeid vanuit de onderbuik van de Polder, tegen de onderdrukking van de Stad en de Haven.

PRO2040 is een lokale beweging die de belangen van de Polder centraal stelt boven partijpropaganda.
Ze werken aan een lange-termijnvisie voor onze dorpen met een grote betrokkenheid van de verenigingen, het middenveld en bewoners. Dezen zijn vaak de grootste experten, maar worden vaak niet gehoord. PRO2040 doet dit met een no-nonsense aanpak: hard werken in de districtsraad is belangrijker dan partijpolitieke propaganda. PRO2040 richt zich tot alle geëngageerde inwoners, verenigingen en middenveld van de Polder. Iedereen kan zich aansluiten bij PRO2040, zonder lid te zijn van een nationale partij.

Geboren en getogen Zandvlietenaar Zander Vliegen is vereerd deze jonge (gemiddelde leeftijd slechts 37 jaar!), bekwame, degelijke en gemotiveerde Polderlijst te mogen trekken.
“Het is belangrijk om in de Polder op ‘mensen’ te stemmen. Helaas merk ik vaak dat verkozenen zich laten leiden door partijpolitieke orders uit Antwerpen i.p.v. op te komen voor de Polder. Dat is jammer. Het lijkt alsof er in de Antwerpse Gemeenteraad niet geluisterd wordt naar onze adviezen en opmerkingen. Met PRO2040 laten we een nieuwe frisse wind over ons polderlandschap waaien.”, zegt Zander.

PRO2040 voegt de daden bij het woord, en komt met een heel sterke, bekwame lijst van geëngageerde Polderbewoners: een mix van partij-ongebonden vernieuwing en politieke ervaring. Naast lijsttrekker en kandidaat-districtsburgemeester Zander Vliegen (31, Zandvliet) lanceert PRO2040 vier nieuwe namen op de lijst van deze beweging:

• Bart Goris (30, Berendrecht): slimme kerel van ’t Solft, teamverantwoordelijke bij SD Worx, begaan met duurzaamheid, efficiëntie en milieu; sportieve klimmer en garçon in zijn vrije tijd.
• Bob Fransen (53, Zandvliet): rasechte Polderpatat uit wijk Den Hoek, fietser/Polderkliever, en ook heel bekend als ‘den Bob van Magda’.
• Lisse Smets (22, Zandvliet): studente Rechten, hardloopster en tennisster bij TC Raffic II, ervaringsdeskundige jeugd, die veel belang hecht aan verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid.
• Annick Kersten (44, Berendrecht): gouden mens met warm hart, bekend van ‘Ruilwinkel Polderhart’, maar vooral bekend met de armoede en sociale problematiek die zich soms helaas ook in onze dorpen achter de deuren manifesteert. Wilt nu in de Polder haar expertise inzetten om deze 4de wereld-armoede te bestrijden.

De volledige lijst en volgorde, alsook het volledige programma worden later bekend gemaakt.

Het logo van PRO2040 omvat de drie Polderdorpen Zandvliet, Berendrecht en Lillo van noord naar zuid op de kaart, in de kleur van Zandvliet en Berendrecht Sport, en van de ganzerijdersvereniging van Lillo.
Omdat het bij PRO2040 om inhoud gaat en ze expertise van het middenveld en bewoners willen honoreren, en ze voor iedereen een luisterend oor zijn, zijn dit drie tekstballonnen.
‘PRO’ verwijst naar de positieve en professionele insteek om aan politiek engagement te doen.
‘2040’ is niet alleen de postcode van Berendrecht, Zandvliet & Lillo, maar weerspiegelt ook de lange-termijnvisie van de beweging.
De ondertekst van het PRO2040-logo luidt “Lokaal, duurzaam en sociaal”:
• Lokaal: samenwerken met Stad en Haven om de gemeenschappelijke doelen te realiseren, maar PRO2040 zal niet altijd braaf naar het Schoon Verdiep op de Antwerpse Grote Markt knikken en durft ook op tafel te kloppen als de belangen van de Polder niet behartigd of zelfs beschadigd worden. Denk bvb. aan het Wachtdok voor lichters in Berendrecht, de Gesloten Instelling in Zandvliet, of de steeds toenemende hinder van Havenweg A12 (dat volgens PRO2040 integraal aangepakt moet worden).
• Duurzaam: Lucht-, licht-, en lawaaihinder van industrie en autostrade moeten ingeperkt worden. PRO2040 doet ook lokaal wat globaal nodig is om de leefomgeving gezond te maken, rekening houdend met de karakteristieken van de Polderdorpen.
• Sociaal: PRO2040 richt zich tot alle geëngageerde inwoners, verenigingen en middenveld met een hart voor de Polder, zonder onderscheid in leeftijd, afkomst, geslacht of bovenlokale overtuiging.

PRO2040 zal de bewoners overtuigen met zowel concrete PolderPlannen alsook PolderPrincipes, waaraan ze het toekomstig beleid van onze dorpen steeds zal toetsen.
Het nieuwe programma wordt momenteel met inspraak van geëngageerden gefinaliseerd, en wordt later bekend gemaakt.

In primeur alvast enkele eerste PolderPlannen uit het PolderProgramma van PRO2040:
• Samen met Haven werk maken van alternatief voor geplande Wachtdok aan de Berendrechtse dorpskern. Bvb. tijdelijk in Delwaidedok; op middellange termijn ten noorden van de Noordlandbrug.
• Faciliteren van auto-delen (bvb. Cambio) in de drie dorpen, en infrastructuur van laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s voorzien
• Geef startende ondernemers de kans om in leegstaande (stads)gebouwen een pop-up te laten starten
• Veilige klimmuur aan de Sporthal

PRO2040 zet zwaar in op veiligheid, dorpskarakter en mobiliteit. PRO2040 maakt echt keuzes volgens het STOP-principe, dat wordt gebruikt bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. Want de veiligheid van voetgangers, van rolstoel- en rollatorgebruikers, van mama’s en papa’s met kinderwagens en van fietsers is volgens PRO2040 prioritair bij de heraanleg van het openbaar domein. Dit is ook goed voor het dorpsbeeld.