Wateralarm in Berendrecht

Burgemeester Carl Geeraerts en schepen Rudi Sempels Ook Oostelijk deel van Opstalpolder onder water? Frans De Schutter, voorzitter van de Landbouwraad van Stabroek, alarmeert de streek over de plannen van het Havenbedrijf om ook het oostelijk deel van de Opstalpolder (deels) onder water te zetten. “Zij willen daarvoor een stuwsluis bouwen op de omleidingsgracht”. zegt […]

The Tirzah-Quartet experience bij KAS

Het was een hele speciale avond, vrijdag 23 maart bij KAS, de kapel van de Heuvels was de scene van een echte filmmuziekavond. Het Tirzah-Quartet speelde de wondermooie en magisch filmmuziek van John Zorn. Tirzah-Quartet zijn: Herlinde Verheyden, (cello), Karen Peeters (harp), Eva Vermeeren (viool), Jan Van de Perre (gitaar/ bas en arrangementen.) John Zorn […]

Doortocht Scheldeprijs op 4 april

Nadat het startschot (12.30 u) in Terneuzen is gegeven,  rijden de renners de Westerscheldetunnel in richting Middelburg. Nadien laveert het peloton tussen Ooster- en Westerschelde richting België. Vanuit Middelburg trekken de renners achtereenvolgens via Veere, Goes, Wemeldinge en Yerseke naar Ossendrecht. Vanuit Ossendrecht gaat het naar Putte, waar de renners na 125 km op Nederlands […]

Verkeersplateau Molenstraat-Kloosterstraat wordt heraangelegd

Het verkeersplateau op het kruispunt van beide straten (Molenstraat – Kloosterstraat) moet heraangelegd worden omdat een voetganger er tijdens de aanleg doorheen het gestorte beton is gelopen. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zal de aannemer de werken uitvoeren tijdens de paasvakantie vanaf 3 april. Na de heraanleg geldt er nog een uithardingsperiode voor […]

Overleden Georges Colet – Kapellen

Georges Colet, weduwnaar van mevrouw Emilia Leemans, overleed in Woonzorgcentrum Plantijn te Kapellen op 31 maart 2018. Hij werd geboren te Antwerpen op 24 april 1925. Naar wens van Georges zal het afscheid in intieme familiekring plaatsvinden. Condoleren kan via www.christophebruyneel.be