Overleden Jeanne De Schutter – Kapellen

Jeanne De Schutter, echtgenote van Emiel Tops, overleed in Seniorenresidentie Beukenhof te Heide-Kalmthout op 21 januari 2018. Zij werd geboren te Kapellen op 30 juli 1931. Er wordt afscheid van Jeanne genomen op vrijdag 26 januari 2018 om 11 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium op de begraafplaats te Kapellen-centrum. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.40 uur.
Rouwadres : Familie Jeanne De Schutter, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen

Yara krijgt steun van plaatselijke CD&V afdeling

Op de nieuwjaarsreceptie van het partijbestuur en mandatarissen van de CD&V afdeling Kapellen, o zondag 21 januari, werd een benefiet gehouden om de Kapelse Yara (16) te helpen. Het meisje werd een aantal jaren geleden getroffen door kanker. Als gevolg daarvan verloor ze een been en zit sindsdien in een rolstoel. Het optimistisch meisje wil niet bij de pakken blijven zitten en op termijn zelfs aan atletiek doen. Hiervoor wil haar familie graag een speciale prothese kopen. Dat is echter een bijzonder dure onderneming en kost naar schatting rond de tienduizend euro. Toen het nieuws bekend werd ontstonden spontaan verschillende hulpacties. Nu heeft ook de Kapelse CD&V haar steentje bijdragen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden steunkaarten verkocht en dat leverde een bedrag op van 1.030 euro. De cheque werd in ontvangst genomen door Yara. “Momenteel hebben we al enkele duizenden euro’s en het ziet er naar uit dat het einddoel zal kunnen gehaald worden” zei Yara

 

Overleden Alex Hellemons – Stabroek

Op 18 januari overleed Alex Hellemons, echtgenoot van Rita Van de Wiel. Hij werd geboren te Oorderen op 9 juli 1948. De afscheidsplechtigheid heeft plaats op zaterdag 27 januari om 10.30 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de crematie. Samenkomst in de aula om 10 uur. De bijzetting van de asurne heeft plaats op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek omstreeks 15 uur. Rouwadres: Familie Hellemons – Van De Wiel, p/a uitvaartverzorging p. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.

Taxateur Arie Molendijk komt naar grenshotel De Jockheer in Ossendrecht


OSSENDRECHT – De bekende Nederlandse taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam komt maandag 29 januari van 13.00 tot 16:00 uur naar Grenshotel De Jonckheer, De Aanwas 17  te Ossendrecht om oude en zeldzame boeken, handschriften en oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten.

De heer Molendijk organiseerde destijds twee keer per jaar een veiling van oude en antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Ook oude foto’s, ansichtkaarten en albums zijn welkom.
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op.
Arie Molendijk geeft graag een deskundig advies m.b.t. restauratie van kostbare boeken, bijbels of boeken met een emotionele waarde. Het maken van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk voor zeldzame boeken en bijbels en advies voor verkoop en inbreng voor een veiling. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.  Taxatie kost vijf euro, ongeacht het aantal te beoordelen boeken. Meer informatie: Antiquariaat A.C. Molendijk, mail: amolendijkboeken@outlook.com (niet voor taxaties).
Zie ook de nieuwe website www.molendijkboeken.nl

Laatste stand van zaken Berendrecht Sport

Met voorzitter Mon Bril overliepen wij zondag 21 januari de jongste stand van zaken i.v.m. met de kleedkamers op het terrein van Berendrecht Sport. Zoals gemeld werd het dak vernield tijdens de jongste storm. Door spelers en sympathisanten werd tijdens het weekend opruiming gehouden. Dat gebeurde met inzet van materiaal van Jef De Schutter, mede bediend door Rudi Van der Poel. Zondagmiddag was het terrein volledig opgekuist, vertelde Mon Bril. Het dak werd hersteld met afdekzeilen, zodat geen water meer binnen kan. De kleedkamers zijn klaar voor inspectie. Deze zal gebeuren door de stadsingenieur. Burgemeester Carl Geeraerts spant zich in om een gunstig oordeel te verkrijgen, vooral inzake de stabiliteit. Die is belangrijk om volgende week te kunnen spelen. “Wij hopen dat we de kamers niet moeten slopen, en dat we zo vlug als mogelijk de hele zaak kunnen herstellen”, zegt Mon Bril. De definitieve herstelling zal gebeuren door bevriende aannemers met eventuele hulp van “eigen mensen”. (sdl)

PVDA Kalmthout mikt op één gemeenteraadslid


“Mensen aanspreken van deur tot deur”
De Partij van de Arbeid treedt voor de gemeenteraadsverkiezingen aan met een volledige lijst. Om te weten wat de Kalmthoutenaar echt wil, trekken partijleden van deur tot deur met een uitgebreide vragenlijst.
De laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2012 nam de partij ook deel aan de verkiezingen en behaalde toen 223 stemmen, goed voor precies 2 procent. “De voorbije jaren is er heel wat veranderd. PVDA zit duidelijk in de lift. Kijk maar naar de scores van Peter Mertens. In Borgerhout bestuurt onze partij mee en in Wallonië zijn we goed op weg om misschien de grootste partij te worden. In tegenstelling tot zes jaar geleden, is de kans groot dat we aantreden met een volledige lijst van 25 kandidaten. We zijn realistisch en weten dat Kalmthout mee besturen er niet meteen inzit. Maar we rekenen er wel op dat we minstens één gemeenteraadslid leveren”, zegt een overtuigde Diane Janssen (60). Tara Rausenberger (28) knikt bevestigend. “Net als andere partijen zijn we volop bezig met het vormen van onze lijst. Namen plakken, doen we nog niet. Maar de eerste plaats is in elk geval voor een vrouw”, geeft ze mee.

Van deur tot deur
“Politiek vertrekt niet bij de politici, maar bij de mensen. Daarom trekken we met verschillende ploegen van deur tot deur om de mensen te vragen onze enquête over Kalmthout in te vullen. Die omvat tien onderwerpen gaande van onder meer armoede, gezondheid, wonen, mobiliteit, jeugd en wijkvriendelijkheid en lokale democratie. Zo’n enquête vul je natuurlijk niet in op een minuutje. Wanneer we de mensen vragen of we binnen een uurtje mogen terug komen om de lijst op te halen is dat bijna nooit een probleem. In totaal willen we minstens vijfhonderd gezinnen bezoeken. We mikken niet alleen op stemgerechtigde Kalmthoutenaars. We zijn even benieuwd naar bijvoorbeeld de inbreng van jongeren onder de achttien. Wanneer we alle resultaten samen brengen, krijgen we een duidelijk beeld van wat er echt leeft in onze gemeente. Die enquêteresultaten gebruiken we dan om ons programma te verfijnen op maat van de Kalmthoutenaar”, legt Tara Rausenberger uit.
“Je hoort wel zeggen dat onze maatschappij erg conservatief is geworden. Wanneer je tot bij de mensen gaat, stel je vast dat dit eigenlijk niet klopt. De meesten zijn wél erg betrokken bij wat er in hun gemeente leeft en velen hebben ook een duidelijke kijk op wat ze willen. Daarom is tussen de mensen komen een must. Mobiliteit en (verkeers)veiligheid blijven belangrijk. Wanneer bewoners ijveren om van hun straat een autoluwe straat te maken, steunen we die actie. Dat deden we ook met het buurtprotest tegen de mogelijke komst van warenhuisketen Lidl. We willen mensen en buurten verenigen”, legt Diane Janssen uit.
De vragenlijst kan ook online worden ingevuld op via HYPERLINK “http://www.degrotebevraging.be” www.degrotebevraging.be
Erik Vandewalle
Tara Rausenberger en Diane Janssens trekken met andere PVDA’ers van deur tot deur om te polsen wat er bij de mensen leeft. (evdw)