“Natuur in je Buurt: Essen en Lille provinciale laureaten”

 Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, maakte op 21 december de laureaten van de Vlaamse projectoproep Natuur in je Buurt bekend. De minister reserveerde in het kader van die projectoproep 750.000 euro voor duurzame groenprojecten in Vlaanderen: 250.000 euro voor één Vlaamse laureaat en 350.000 euro voor 7 provinciale laureaten. Het gaat daarbij steeds om projecten die zorgen voor meer en/of beter groen dicht bij de mensen.

In Antwerpen werden twee projecten uit Essen en Lille bekroond. Zij ontvangen elk 50.000 euro voor de concrete uitwerking ervan. Het project ‘Rangeersite – van industrieel restgebied tot grenspark’ in Essen beoogt de herinrichting, maar vooral de vergroening van een voormalige rangeersite van historisch belang. De site is eigendom van de gemeente Essen. Het project zal tevens de site verbinden met de omliggende natuur, de aanwezige groenelementen in de dorpskern en de sportterreinen. De heraanleg zal gebeuren met respect voor de aanwezige vegetatie. De professionele jury lauwert het project omdat het vernieuwend en sterk buurtgedragen is.

Het project ‘Wensbeeld Wechelderzande’ betreft de heraanleg van het dorpshart van Lille. Verschillende groenelementen worden hier tot één geheel gesmeed met aandacht voor het trage netwerk. Er komt een verbinding tussen het park en de pastorijtuin; parkeren maakt plaats voor een bloemenweide en het dorpshart wordt groen. Aan de indiening van het project ging een intensief participatieproces met de bewoners vooraf. De professionele jury is van mening dat de integrale en participatieve aanpak voor de hele dorpskern voorbeeldstellend kan zijn voor vele dorpskernen in Vlaanderen.

 

Toch geen nieuwe parkeerstrook op Markt

 

 

 

Ekeren – Na de openstelling van het kruispunt Groot Hagelkruis-Markt-Kristus Koninplein meenden nogal wat automobilisten dat er aan de oostzijde van de Markt een nieuwe parkeerstrook was aangelegd en konden voorbijgangers er constant geparkeerde voertuigen aantreffen.

Fietsers konden die situatie evenwel allerminst smaken want de strook in donkerrood asfalt was eigenlijk gewoon een heraangelegd stuk fietspad richting Dorpsstraat en door de geparkeerde voertuigen moesten zij ofwel op rijweg verder ofwel via het voetpad, wat zoals iedereen weet, verboden is.  Er werd dus nogal vaak voor een “Van Besien-shortcut” gekozen.

Sinds 27 december heeft de aannemer evenwel paaltjes geplaatst ter afbakening van het fietspad en dat is een zeer gelukkige ingreep gebleken, ook erg op prijs gesteld door de tweewielers.  (jdh)

 

 

Sirenes loeien op donderdag 4 januari 2018

Op donderdag 4 januari 2018 worden in Antwerpen en omgeving tussen 11.45 en 13.15 uur de elektronische alarmsirenes, opgesteld in risicozones rond nucleaire en Seveso-bedrijven, getest.De elektronische sirenes die door Binnenlandse Zaken worden opgesteld in welbepaalde risicozones rond nucleaire centra en Seveso-bedrijven worden dagelijks op hun gebruiksklaarheid getest. Dat gebeurt door middel van stille testen. Ze zijn niet hoorbaar voor de bevolking.

Elke eerste donderdag van de eerste maand van ieder trimester worden er ook luide testen uitgevoerd, die meer vertellen over de hoorbaarheid van de signalen. In 2018 zijn er luide testen op 4 januari, 5 april, 5 juli en 4 oktober.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een alarmsignaal geven. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal melden de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘Proefsignaal’. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald. Bewoners hoeven dus niet ongerust te zijn als ze donderdag 4 januari 2018 deze alarmsignalen horen.

locaties
Naast de chemische bedrijven in de haven zullen ook sirenes loeien bij:
Politie, Antwerpsebaan (Berendrecht)
Pyloon, Leugenberg (Ekeren)
OLV van Lourdesinstituut, Alfons Jeurissenstraat 13 (Ekeren)
Stelplaats De Lijn, Putsebaan 204 (Zandvliet)
Voetbalterrein, Armenstraatje (Zandvliet)
Basisschool Noordland, Begijnhoeve 6 (Zandvliet)

Wie vragen over de testen heeft, kan tijdens de week van de test, tussen 9 en 16 uur, terecht op het gratis nummer 0800 94 113. Eventuele vragen of reacties naar aanleiding van de sireneproeven kunnen ook steeds bezorgd worden aan alerte@ibz.fgov.be. Bijkomende informatie over het alarmeringsnet van Binnenlandse Zaken kan u vinden op de site www.crisiscentrum.be.

Spring-o-droom in Sporthal De Polder

In Sporthal De Polder in Berendrecht vond donderdag 28 december een Spring-o-droom plaats ingericht door Vrijetijdscentrum De Schelde. In de voor- en namiddag kwamen telkens ruim 200 kinderen opzetten. Zij kwamen er gebruik maken van springkastelen, een hindernissenparcours,een sweeper en andere speeltuigen.
Ouders en begeleiders konden de gasten gadeslaan of genieten van een drankje in de cafetaria van de instelling.  

Dorpsstraat bijna afgewerkt

Aannemer Van Wellen heeft de Dorpsstraat in Ekeren bijna afgewerkt, net voor de eindejaarsonderbreking in de bouwsector.  Er werd een eerste asfaltlaag gelegd van het kruispunt Groot Hagelkruis-Markt tot aan het kruispunt Driehoekstraat-Kloosterstraat.  In januari zal dus nog een toplaag volgen en zal het westelijk voetpad aangelegd worden.  De bewoners en passanten kunnen trouwens al zien hoe dat er zal uitzien want langs de oostelijke kant ligt het voetpad er al.  Normaal gezien zal in de loop van januari de hele renovatie voltooid zijn en zal Ekeren-Centrum opnieuw volop bereikbaar zijn.  Dan zal dus ook de Kloosterstraat enkelrichting zijn zuidwaarts vanaf Leugenberg, met een klein stuk dubbelrichting van Moretuslei tot kruispunt Boerendijk-Bilderdijkstraat, een heel nieuwe situatie die van alle weggebruikers enige aanpassing zal vergen.  (jdh)

 

Meer gratis deponeren op containerpark

Vanaf 1 januari mag er in de Antwerpse containerparken (en dus ook op de locatie Luchtbal voor Ekerenaars) gratis piepschuim en vlak glas aangeboden worden.  Voor die beide producten moest tot dan nog betaald worden op basis van volume of als grofvuil.

Het piepschuim zal gerecycleerd worden tot korrels voor nieuwe producten zoals kleerhangers, isolatie en kaders.  Ook het vlak glas (vensterglas, spiegels, autoglas) wordt (na zuivering) gerecycleerd, uiteraard tot glas.  Het binnengebrachte glas mag evenwel geen pyrex zijn of steen-, hout- en metaalachtige materialen bevatten.

Een andere nieuwigheid is het apart aanbieden van kaarsresten dus niet meer als bijproduct in de restafvalzak.  Kringwinkel Antwerpen haalt de resten op en vervoert ze naar De Vlaspit, een sociaal tewerkstellingsinitiatief voor mensen die moeilijk kunnen ingeschakeld worden op de gewone arbeidsmarkt.  De kaarsresten worden gerecycleerd tot tuinkaarsen die in de Antwerpse Kringwinkels te koop zullen worden aangeboden.  (jdh)