Overleden Eduardo Pedro Marques Boaventura – Kapellen

Op 16 augustus 2016 overleed in WZC Plantijn te Kapellen Eduardo Pedro Marques Boaventura. Hij werd geboren te Lissabon op 10 maart 1930. Woensdag 24 augustus wordt er afscheid genomen om 11 uur in de aula van de begraafplaats Vossenveld, Vossenveldlaan te Stabroek. Samenkomst en gelegenheid tot groeten en condoleren vanaf 10.30 uur. De asverstrooiing […]

Dorpswandeling: "Na de synagoge, een kerk"

Tot aan de tweede wereldoorlog was Heide deels een joods dorp. Dat er in de toenmalig traditionele omgeving een tegenbeweging zou ontstaan, was niet verwonderlijk. Grootgrondbezitters uit Kapellenbos en inwoners van het katholieke dorp Kalmthout vonden elkaar om te streven naar de oprichting van een nieuwe parochie, met school, klooster, kerk en kerkhof. Hoe dit […]

Lilloose molen open op Antwerpse molendag

In mei 2015 kreeg de molen een nieuwe verflaag De Provinciale Molendagen hebben plaats  28 augustus en 25 september.  De provincie Antwerpen telt nog 8 watermolens, 28 windmolens en 1 rosmolen. Tijdens de provinciale Molendagen op 28 augustus (van 10 tot 17 uur) en 25 september (van 13 tot 17 uur) zijn ze gratis te […]