Elf Novemberherdenking in Zandvliet

Ook in Zandvliet vond weer de jaarlijkse Elf Novemberviering plaats. Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen (SP.a) sprak over vrede, solidariteit en ‘nooit meer oorlog’, hoewel dit laatste wel heel moeilijk te verwezenlijken zal zijn. De muziekmaatschappij voerde passende muziekl uit. Militairen brachten een rouwkrans aan bij het oorlogsmonument op het kerkhof. (Foto Frank De Beuckelaer) 

Elf november in Berendrecht

In Berendrecht zijn nog amper een dozijn oudstrijders. Een deel van hen was aanwezig op de viering van de Wapenstilstand op 11 november. Zij kwamen op het kerkhof bij het gedenkperk van de gesneuvelden en oorlogsslachtoffers, waar ook leden van het districtsbestuur en districtsraad aanwezig waren. Samen met mensen van het politiekorps. Louis Bril droeg de […]