Schoolverkeersdag in Berendrecht en Zandvliet

In de Evenementenhal te Zandvliet deden kleuters van de 4 scholen in het Polderdistrict mee aan de schoolverkeersdag. In Berendrecht stapten zij in de kantelwagen van de politie voor een buiteling. Op de Zandvlietse Hoek was er een verkeersquiz en bij Frigo Express een demo met de dodehoekspiegel. Aan de verkeersdag  deden zowel de Berenschool als de Brenne in Berendrecht mee, als de school Noordland en de Bremschool in Zandvliet. De dag werd opgezet met medewerking van het district onder impuls van districtsschepen Dannielle Meirsman.

foto: Kinderen van de vier scholen in het Polderdistrict kregen donderdag in de Evenementenhal te Zandvliet inlichtingen over veilig verkeer. Dit ter gelegenheid van de scholenverkeersdag.

BASF wil honderden mensen aanwerven

ZANDVLIET – Chemiebedrijf BASF in Zandvliet blijft mensen aanwerven. Tijdens de volgende jaren zullen er dat honderden zijn. Dat zegde gedelegeerd bestuurder Wouter De Geest gisteren tijdens een uiteenzetting over de jaarcijfers 2010.
Die blijken goed te zijn met een omzetstijging van 37,7%, een bedrijfsresultaat van 530,7 miljoen en een netto winst van 460,6 miljoen. Na de crisis en de daaropvolgende heropleving werden vorig jaar 257 nieuwe medewerkers aangeworven van wie 204 op de site in Zandvliet. Einde jaar had BASF 3.519 medewerkers en waren er dagelijks gemiddeld 1.627 mensen van partnerfirma’s en onderaannemers aan het werk. Er waren zowat 100 stageplaatsen en 144 jobstudenten. Alle medewerkers kregen vorig jaar 500 euro bonus uit een pot van 50 miljoen die het bedrijf verdeelde onder de ongeveer 100.000 die wereldwijd in dienst zijn van de chemiereus. ‘Binnenkort is 45% van onze medewerkers boven de 45 jaar’, stelde De Geest. ‘Vooral procesoperatoren en technici stromen op natuurlijke wijze uit. Bijgevolg zullen de komende jaren honderden nieuwe aanwervingen gebeuren.
Op de persconferentie van donderdag werd nog het woord gevoerd doorStephan Kothrade, lid van het directiecomité. Die onderstreepte dat BASF verder blijft investeren in de Antwerpse vestiging. Marc Van Breda, die instaat voor veiligheid en duurzaamheid onderstreepte dat het burenoverleg vijf jaar bestaat en dat in de Burenraad vooral milieu, veiligheid en gezondheid van de omgeving aan bod komen. (sdl)

“Was het nu 80, 90 of 2000?” in Zandvliet

Chiro de Kievitjes uit Zandvliet laat de mensen weer feesten.
Na een succesvolle samenwerking met Scouts en Rode  Valken  met de Oud Oep Nief   fuif, organiseert de lokale chirogroep weer een eigen feestje. In 2010  organiseerde de groep nog een MNM Big Party om de bouw van hun lokalen te bekostigen.
Deze bouw is gestart in 2008 met een nieuw stuk dat is aangebouwd aan de huidige lokalen. In 2010  is er gestart met de afbraak en heropbouw van een ander  stuk van de gebouwen.
De fuif toen op 10 april 2010 was zeer geslaagd en meer dan 1300  feestvierders hadden een vlekkeloze nacht vol feestplezier. Dit jaar is er gekozen om samen te werken met een andere radio zender van VRT, nl Studio Brussel.
Samen met hen wordt er een “Was Het Nu 80, 90 of 2000?” fuif gegeven.
Op deze avond mag je je verwachten aan de beste hits uit deze 3 decennia aan elkaar gemixt door een Studio Brussel dj en op temperatuur gebracht door een studio Brussel presenator als MC.
Dit feestconcept heeft al heel Vlaanderen afgereisd sinds 1996 en houdt eindelijk een keer halt in het noorden van Antwerpen, nl Zandvliet!
Chiro de Kievitjes is nu volop bezig met de voorbereidingen te treffen voor de fuif, waar er toch 1500 feestvierders worden  verwacht. Wees daarom ook snel erbij om je kaarten in voorverkoop te halen, want vol is vol!
Informatie: Was Het Nu 80, 90 of 2000? Op zaterdag 7 mei 2011, deuren om 21h, Evenementenhal ’t Noorden, Zandvliet, Antwerpen.
Vvk: 8€, kassa: 10€ – Info: www.chirodekievitjes.be

Polderbelangen komt op voor bouwkundig erfgoed

Onlangs kwam de schrijnende situatie van de Weeltjeshoeve in het nieuws. Deze verkrottende hoeve is jammer genoeg niet het enige waardevolle gebouw dat er slecht aan toe is.  Daarom wil Rudi Sempels van Polderbelangen aan de districtsraad voorstellen om de bevoegde overheidsdiensten te vragen maatregelen te nemen op het vlak van behoud van het bouwkundig erfgoed in het district.
Rudi Sempels stelt voor om op korte termijn de inventaris bouwkundig erfgoed in het district te actualiseren en waardevolle panden aan de on-line lijst van de Vlaamse overheid toe te voegen. “De bedoeling is om zeer behoudend om te gaan met de panden die van één van de beschermingsmaatregelen genieten,” aldus Rudi, “Verder is het nodig de harmonieregel steeds toe te passen en bijzondere aandacht te hebben voor kwaliteit bij renovatie en nieuwbouw. Enkele fouten uit het verleden (beeldverstorende gebouwen) kunnen geen reden zijn om geen kwalitatieve toekomstvisie voor ogen te houden.”
Enkele kenmerken van het district als “buitengebied” binnen stedelijk Antwerpen vragen ook bijzondere maatregelen.
“Zo is het essentieel om het karakter van de trage wegen te bewaren en de bruikbaarheid ervan te garanderen,” legt raadslid Sempels uit. “Op langere termijn moeten we in het kader van de in 2006 beloofde structuurschets bekijken welke bijkomende beschermingen (dorpszichten, monumenten en landschappen) en beeldplannen er nodig zijn om het typische karakter van de polderdorpen op een doeltreffende wijze te bewaren en versterken.”
Info:  03- 569 01 28 of  www.polderbelangen.org

Tumult over klachtenbrief aan districtsraad

BERENDRECHT – Maandagavond ontstond in de districtsraad te Berendrecht enig
tumult over een brief die door een inwoner van de Windhalmstraat werd geschreven
aan de districtsraadsleden en aan de pers.
Die brief handelde over de onveiligheid in het Polderdistrict en in het bijzonder over
de buurt Windhalmstraat-Hoefbladstraat. Districtssecretaris Luc Gorselé zei dat hij
de brief (waarvan hij enkel het ‘corpus’ had ontvangen, zonder vermelding van
bestemmelingen) had doorgezonden naar de Antwerpse burgemeester en naar de
plaatselijke politiecommissaris.
 Dat schoot in het verkeerde keelgat van raadslid Van Dieven (Onafhankelijke).
Die hield bij hoog en bij laag staande dat de brief was gericht aan alle raadsleden en
bijgevolg ook aan hen diende doorgestuurd, samen met de dagorde van de
districtsraad. De discussie eindigde in volslagen verwarring waarbij ieder het bij
zijn gelijk hield.
Intussen heeft Van Dieven per brief een klacht neergelegd bij de Antwerpse
provinciegouverneur. Daarin vraagt hij zich af of de manier van werken van het
districtsbestuur en van de administratie wettelijk en deontologisch aanvaardbaar is.
(sdl)

Sporthal ‘De Polder’ in Berendrecht geopend

sporthal-1

Afbeelding 1 van 5

In Berendrecht werd vrijdagavond onder grote belangstelling, de nieuwe sporthal ‘De Polder’ aan de Zandweg geopend.
Districtsschepen voor Sport Dirk Daems verwelkomde een reeks vooraanstaanden onder wie burgemeester Patrick Janssens, de schepenen Ludo van Campenhout en Guy Lauwers, zijn collega’s van het district Rul, Meirsman en districtsvoorzitter Karel Hendrickx, alsmede tal van raadsleden. Districtsburgemeester Bartholomeeussen was verontschuldigd wegens ziekte.
Een rist van liefst 5 sprekers zong daarna de lof van de inrichting en van de bouwer Pellikaan Bouwbedrijf uit Zaventem. Die zette het bouwwerk aan de Zandweg (op tijd) neer tegen de totale som van 3,1 miljoen.
De sporthal werkt onbemand. Dat wil zeggen dat iedereen die een toegangsbadge heeft, er binnengeraakt en van de installaties gebruik kan maken. Tot eind augustus zijn het leden van sportclubs die op deze manier terecht kunnen voor sportbeoefening.
Vanaf 1 september kan men ook een badge krijgen voor éénmalig gebruik.
Dus komt de ‘gewone burger’ dan ook aan zijn trekken.
Men zal in de sporthal, die een lengte heeft van 45 meter, en een breedte 28 meter, terecht kunnen voor badminton, baseball, basketbal, handbal, korfbal, tennis, turnen, volleybal en zaalvoetbal. Er is een cafetaria die uiteraard wel bemand wordt en waarvoor nog steeds een uitbater wordt gezocht. Een concessiehouder is wel gevonden, met name de brouwerij Alken-Maes.
Vrijdagavond werd de sporthal alvast op sportieve wijze ingehuldigd door de prominenten die met of zonder succes een balletje in het doel schoten. En door de leden van de plaatselijke turnkring Aktiva die zorgden voor een spetterend schouwspel. Dit optreden werd gevolgd door een wedstrijd handbal tussen HARO Rotterdam en HC ’t Noorden. Die wedstrijd werd, zoals het openingsfeest, bijgewoond door honderden al dan niet sportieve inwoners van het Polderdistrict.
Info: tel. 03 288 34 80 of sholnoord.administratie@stad.antwerpen.be. (sdl)

foto: Districtsschepen Dirk Daems (Sport) verwelkomt de gasten onder wie Burgemeester Janssens en schepenen van Campenhout en Lauwers

Jaarconcert Harmonie Vooruit

Op zaterdag 26 maart geeft harmonie Vooruit uit Zandvliet haar jaarconcert in de Evenementenhal te Zandvliet. De harmonie staat onder leiding van hun chef Ronald Vandoninck en zal er een twaalftal muziekstukken ten gehore brengen. Deuren gaan open om 19.30 uur, aanvang 20 uur. Inkom 5 euro. Iedereen welkom!

Brand bij ‘Duveltjes’ in Zandvliet

Een korte brand heeft op 14 maart ’s avond omstreeks 18h15 voor opschudding gezorgd op de Zandvlietse Botermarkt. Het was in de woning waar vroeger het snoepwinkeltje van “Duveltjes” was gevestigd. Het vuur ontstond nadat het tv-toestel implodeerde. De brandweer die met een 6-tal wagens ter plaatse kwam, had alles snel onder controle. Toch is de woonst voorlopig onbewoonbaar. De 81-jarige Maria was door heel het gebeuren erg geschrokken en werd door buurtbewoners opgevangen op de markt. De gasmaatschappij kwam later ook nog ter plaatse om de gastoevoer af te sluiten.
Yannick Schepers

Dolle Dinsdag in Zandvliet

dolle-dindag2

Afbeelding 1 van 3

Dinsdag 8 maart moesten de cafébazen in Zandvliet niet lang wachten om heel wat onbekend volk over de vloer te krijgen. Reeds vanaf 19 uur was het in de dorpskom een heen en weer geloop van verkleedde mensen.
Tussen deze carnavalvierders waren er dan ook nog vele gansrijders van Zandvliet en Berendrecht in klederdracht die dit feest mee vierden. De tapkranen liepen overvloedig en naarmate de avond vorderde, zag men meer en meer dansende en zeer uitgelaten feestvierders.
Sommige onder hen noemden een (mombakkes of moembakkes, zelfs een oembakkes).
Verleden jaar was het carnaval in Zandvliet al een waar succes, maar ik denk dat dit jaar het verkleedrecord nog werd verbroken. De laatste feestvierders lagen iets voor 6 uur in de morgen in hun bed, al goed dat de meesten onder hen verlof hadden genomen.
Franco
Foto’s: Ieder jaar ziet men steeds meer verkleedde mensen in Zandvliet.

1 217 218 219 220 221 222