Overleden Petrus ‘Pjer’ Van Hees – Zandvliet

Op 10 juli 2019 overleed in het A.Z. Klina te Brasschaat Petrus ‘Pjer’ Van Hees. Hij was de echtgenoot van Yvonne Van Dijck en werd geboren te Berendrecht op 25 mei 1929. Donderdag 18 juli wordt er afscheid genomen om 11 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Samenkomst in de aula vanaf 10.40 uur.
Rouwadres: Zandvlietse Dorpstraat 82 te 2040 Zandvliet
www.condoleances.be/pjervanhees 

Overleden Michel Van de Poel – Hoevenen

Michel Van de Poel, echtgenoot van mevrouw Irène Cleiren, overleed op 10 juli 2019. Hij werd geboren te Ekeren op 23 juni 1931.  De afscheidsdienst heeft plaats in de O.L. Vrouw Geboortekerk, Frans Oomsplein 1 te Hoevenen, op donderdag 18 juli 2019 om 10.00 uur.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 9u40.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Hoevenen, gelegen aan de Kerkstraat.
Rouwadres: Familie Van de Poel – Cleiren, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Jacky Timperman – Ekeren

Jacky Timperman, echtgenoot van mevrouw Lily Desmet, overleed thuis te Ekeren op 9 juli 2019. Hij werd geboren te Antwerpen op 11 oktober 1945 en was lid van The Royal British Legion, bouwkundig tekenaar o.r. bij Stad Antwerpen.
Er wordt afscheid van Jacky genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek, op woensdag 17 juli 2019 om 12.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 11.40 uur. Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.
Rouwadres: Familie Timperman – Desmet, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Denise Van daele – Hoevenen

Denise Van daele, echtgenote van Rudy Boets, overleed thuis te Hoevenen op 11 juli 2019. Zij werd geboren te Antwerpen op 7 maart 1952. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 20 juli 2019 om 11 uur, in de aula van de begraafplaats Vossenveld te Stabroek.
Samenkomst in de aula, gelegen aan de Vossenveldlaan te Stabroek, vanaf 10.30 uur. Aansluitend aan de plechtigheid volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Hoevenen, gelegen aan de Kerkstraat.
Condoleren kan via christophebruyneel.be/rouwberichten

Overleden Eerwaarde Heer Henri Serroyen – Kapellen

Eerwaarde Heer Henri Serroyen, geboren te Overpelt op 13 mei 1929, overleed te Kapellen op 12 juli 2019. Hij was Aalmoezenier van de Arbeid, Eredirecteur Sint-Janscollege Meldert – Hoegaarden. Hij legde zijn eerste geloften af op 18 september 1948, Eeuwige geloften op 30 september 1954. Henri werd tot priester gewijd op 20 februari 1955.
De plechtige verrijzenisliturgie in concelebratie heeft plaats in de kerk St.-Jozef, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom op donderdag 18 juli 2019 om 10.30 uur
De bijzetting van de asurne in het familiegraf op de begraafplaats te Neerpelt heeft plaats
in familiekring.
Rouwadres: Aalmoezeniers van de Arbeid, Familie Serroyen, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. – www.janketelaars.be

Overleden Rosa Broeckx – Ekeren

Rosa Broeckx, weduwe van Oscar Geyskens, overleed te Ekeren op 8 juli 2019. Zij werd geboren te Merksem op 8 augustus 1942 en was gewezen vrijwilligster bij Kind en Gezin, gewezen vrijwilligster bij dagcentrum Sint-Jozef, gewezen vrijwilligster bij dagcentrum De Kade, vrijwilligster bij dagcentrum De Kluiver, vrijwilligster bij het Humanistisch Verbond regio Antwerpen-Noord en een gedreven quizzer en breister.
De uitvaartplechtigheid heeft plaats in de aula van Uitvaartcentrum J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te Ekeren op dinsdag 16 juli 2019 om 10.00 uur. Samenkomst vanaf 09.45 uur in het uitvaartcentrum. De asverstrooiing geschiedt aansluitend op de  strooiweide van de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat.
 Rouwadres: Ferdinand Verbieststraat 73 bus 3 – 2180 Ekeren – Online condoleren: www.funeralco.be/rouwberichten – Uitvaartverzorging J. De Waele

Overleden Adolphine Van de Ven – Ekeren/Merksem

Adolphine Van de Ven, weduwe van André Vinck, overleed in het Jan Palfijnziekenhuis te Merksem op 9 juli 2019. Zij werd geboren te Mechelen op 18 mei 1941. Er wordt afscheid van Adolphine genomen op  woensdag 17 juli 2019, om 11 uur, in de parochiekerk Onze Lieve van Vrouw Smarten, gelegen aan de Maantjessteenweg 25 te Merksem. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.30 uur, in de kerk. Aansluitend wordt de as van Adolphine samen met de as van André verstrooid op de begraafplaats van Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.

Condoleren kan via www.christophebruyneel/rouwberichten. Rouwadres: Familie Adolphine Van de Ven, p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg, Kapelsesteenweg 639 – 2180 Ekeren-Mariaburg.

 

1 2 3 4 396