Overleden Jan De Groof – Stabroek

Te Kalmthout overleed op 18 oktober Jan De Groof ‘Big Belly Boss Jan’. Hij was de weduwnaar van Joanna Baekelant en levenspartner van Jeanneke Peeraerts. Jan werd geboren te Antwerpen op 1 februari 1932. Er wordt afscheid van Jan genomen op zaterdag 26 oktober om 11.30 uur in aula Vossenveld, Vossenveldlaan te Stabroek. Aansluitend wordt de asse toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats Vossenveld. Condoleren: Jan Matstraat 50 – 2940 Stabroek – www.condoleances.be/jandegroof

Overleden Norbert Bouckaert – Berendrecht

Op 17 oktober overleed Norbert Bouckaert. Hij was de echtgenoot van Lisette Frederickx en werd geboren te Lauwe op 4 januari 1943. De afscheidsplechtigheid heeft plaats op donderdag 24 oktober om 11 uur in Aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Samenkomst vanaf 10.45 uur. Aansluitend zal de urne van Norbert een plekje krijgen op het urnenveld van de begraafplaats van Berendrecht. Rouwadres: familie Bouckaert – Frederickx, Dominicanenstraat 7 te 2040 Berendrecht – wwwcondoleances.be/norbertbouckaert

Overleden Frank Eelen – Hoevenen

Frank Eelen, geboren te Eupen op 20 september 1962, overleed in het UZA te Edegem op 17 oktober 2019. Hij was de echtgenoot van Ingrid Van Broeckhoven en was merchandiser bij PGZ, ex-voetbaltrainer FC Patro Hoevenen. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 25 oktober 2019 om 10.00 uur in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 9.40 uur. Aansluitend volgt de bijzetting van de urne op de begraafplaats van Hoevenen, gelegen aan de Kerkstraat. 

Rouwadres: Familie Eelen – Van Broeckhoven, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek  – Online condoleren: www.begrafenissen.net 

 

Overleden Linneke Hoendervangers – Ekeren

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 16 oktober Linneke Hoendervangers. Zij werd geboren te Putte (NL) op 27 mei 1929 en was de weduwe van Stan Van Wallendael. Linneke was lid van Ziekenzorg (Samana), ex-medewerkster Kinderheil Ekeren. Er wordt afscheid van Linneke genomen op zaterdag 26 oktober om 10 uur in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen-Stabroek. Samenkomst met mogelijkheid tot condoleren vanaf 9.40 uur. 

Rouwadres: Familie Van Wallendael – Hoendervangers, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Wilfried Van Broekhoven – Zandvliet

Op 16 oktober 2019 overleed in het ZNA Jan Palfijn te Merksem Wilfried Van Broekhoven. Hij werd geboren te Zandvliet op 21 december 1954 en was lid van de Kon. Fanfare de Verbroedering Zandvliet. Woensdag 23 oktober wordt er afscheid genomen om 10.00 uur in de Sint-Gertrudiskerk te Zandvliet. Samenkomst en gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 9.40 uur.

Rouwadres: Familie Van Broekhoven, p/a Rustpunt Begrafenissen, Spaanse Molenstraat 23 te 2040 Zandvliet – online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Jos Maerckaert – Berendrecht

In het WZC Monnikenhof te Berendrecht overleed op 12 oktober Jos Maerckaert. Hij was de weduwnaar van Carry Van den Langenberg en partner van wijlen Renée De Peuter. Hij werd geboren te Mechelen op 27 juni 1929. De afscheidsplechtigheid heeft plaats op vrijdag 18 oktober om 14 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te 2040 Berendrecht. Samenkomst vanaf 13.45 uur. De as van Jos zal later in intieme kring uitgestrooid worden op de begraafplaats van Deurne-Ruggeveld.

Rouwadres: Frank en Yvette Maerckaert-Dhaene, Antwerpsebaan 270-6 te 2040 Berendrecht – www.condoleances.be/josmaerckaert

Overleden Leonia Vaerten – Kapellen/Hoogboom

Leonia ‘Nini’ Vaerten, weduwe van de heer Paulus Van Doorn, overleed in wzc De Wijtshage  te Rumst op 13 oktober 2019. Zij werd geboren te Turnhout op 10 februari 1933. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 26 oktober 2019 om 10 uur in de St-Jozefkerk, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom. Om voor altijd verenigd te zijn, zal de asverspreiding samen met de as van haar echtgenoot aansluitend plaatshebben op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Familie Van Doorn – Vaerten, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

 

Overleden René Huybrechts – Stabroek

In WZC Aalmoezenier Cuypers te Stabroek overleed op 11 oktober, René Huybrechts. Hij was de echtgenoot van Paula Ipermans en werd geboren te Stabroek op 29 november 1935. René was ex-lid Koninklijke Fanfare Verbroedering Stabroek, gewezen bestuurslid FC Vitesse Stabroek. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 19 oktober om 10 uur in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen-Stabroek. Samenkomst met mogelijkheid tot condoleren vanaf 9.40 uur. Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan.

Rouwadres: Familie Huybrechts – Ipermans, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek – online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Frans Talboom – Stabroek

Frans Talboom, weduwnaar van Maria Mylemans en levensgezel van Simonne Dobbelaere overleed in het woonzorgcentrum Villa ter Molen te Stabroek op 12 oktober 2019. Hij werd geboren te Antwerpen op 24 november 1928 en was adjudant-Chef op rust en vereerd met verschillende militaire eretekens. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 19 oktober om 14 uur in de parochiekerk St. Catharina te Stabroek. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurn in het columbarium op de begraafplaats Vossenveld. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 13.40 uur.
Rouwadres: Familie Frans Talboom, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

 

1 2 3 4 5 408