District Berendrecht-Zandvliet-Lillo klinkt op het nieuwe jaar

Op zondag 19 januari klinken de bewoners van het district op het nieuwe jaar in vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 te Zandvliet. 
Het districtscollege nodigt alle bewoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo uit op de nieuwjaarsdrink op zondag 19 januari van 11 tot 13 uur. Bewoners krijgen drankbonnetjes om te besteden tijdens de receptie. Er is livemuziek en kinderanimatie voorzien. Kinderen kunnen zich ook uitleven op het speelterrein achteraan het vrijetijdscentrum.

 

Belgisch kampioen Toon Vandebosch viert titel bij fans in Zwart Schaap

 

’s Middags vertrokken meer dan honderd supporters van veldrijder Toon Vandebosch naar Linkeroever. Daar gingen ze hun veldrijder toejuichen tijdens het Belgisch kampioenschap veldrijden voor beloften. 

Opvallende vlag, spandoeken en aangepaste supporterskleding , dito fanpetjes en bakken drank voor onderweg zorgden ’s middags al voor de gepaste sfeer. Iedereen hoopte op een knappe prestatie van hun poulain. Voor de meesten was een podiumplaats al super. Hier en daar een echte believer die alleen maar tevreden zou zijn wanneer Toon de driekleurige trui zou kunnen aandoen. 

“Niet de overwinningen zijn belangrijk voor onze fanclub. Het gaat in de eerste plaats om Toon zelf. Maar even belangrijk is dat de supportersclub een stevige vriendenkring is. Ruzie maken kan hier niet. Wie dat toch van plan zou zijn, krijgt de deur. Sportief en ook fanatiek supporteren tijdens de wedstrijd! Dat is onze leuze”, onderstreept Maarten Dombrecht, medestichter van Toons fanclub.

Die fanclub is trouwens erg onorthodox. De veldrijder uit Malle is niet meteen een veelwinner, dus de fans van het eerste uur zijn daar niet op af gekomen. Dat schrok de cyclocrossfanaten uit Stabroek niet af om pakweg een jaar geleden een fanclub in het leven te roepen voor een veldrijder uit de regio. Dus gingen Maarten Dombrecht (24), Wiljan Pauwels (24), Victor (22) en Alexander (24) Marcus, Seppe Lietaer (24) en Philippe Fissers (31) op zoek naar een cyclocrosser uit de regio die ze wilden steunen. Zo kwamen ze terecht bij Toon Vandebosch. Die stond bij aanvang eerder sceptisch tegenover de vraag om zijn fanclub te mogen worden, omdat hij dacht dat het om een grap ging. Niet dus!

Glen Van Dijck is zo’n supporter van het eerste uur. “Na ongeveer een jaar is de supportersclub van Toon al gekend in het wereldje. Dat stelden we ook vast op het Belgisch kampioenschap. Niet alleen de petjes, jassen of spandoeken zorgen daar voor, maar ook de ingesteldheid van de club speelt hier mee. Toons naam scanderen, supportersliedjes zingen uit volle borst en nooit ambras hebben. Dat zijn ingrediënten die eigen zijn aan Toons fanclub”, onderstreept Glen Van Dijck.

Ondertussen zijn alle 240 fanpetjes en alle jassen uitverkocht. “Alles wordt bijbesteld en er komen nog supporterssjaals ook”, verzekerd Alexander Marcus. Wanneer Toon ’s avonds rond acht uur aankomt in het Zwart Schaap gaan de massa supporters helemaal uit de bol. Minutenlang wordt zijn naam gescandeerd en wordt hij letterlijk op de schouders getild. 

Tijdens een iets rustiger moment krijgen we de kersverse kampioen te spreken. “Toen ik op verschillende plekken de supporters hoorde joelen voelde ik als het ware niet dat ik aan het fietsen was. Ik werd voortgedreven door hun enthousiasme.  Zo’n fantastische supporters is belangrijk. Vooral die laatste spannende ronde heb ik veel aan hen gehad. Met deze trui kan ik me vanaf nu natuurlijk niet wegsteken. Maar zo’n trui geeft je ook moed en extra doorzettingsvermogen. Wanneer we meerijden met de elite, mag ik deze trui niet dragen. Maar niet erg, dan hangt de driekleur om de schouders van Laurens Sweeck en dat is een ploegmaat.”

Zaterdag 7 maart is er in het Zwart Schaap een fandag voor Toon Vandebosch. Wie lid wil worden van de fanclub kan dat gratis via fanclub.toonvdb@outlook.be

 

 

Chiro de Kievitjes zet zich in voor Australië

De Chiro de Kievitjes uit Zandvliet wil graag als vereniging haar steentje bijdragen voor de mensen en dieren die lijden onder de branden in Australië. Daarom kan je via de chiro een badge kopen voor €3.

Wil jij ook graag een badge? Stuur dan een mail naar leiding@chriodekievitjes.be met daarin de hoeveelheid badges en op welke naam. Het geld schrijf je over naar de rekeningnummer van Chiro de kievitjes (BE06 7512 0043 9022).

Alle mailtjes voor badges moeten voor dinsdag (14/01/2020) 15u doorgestuurd zijn!

Nieuwjaarsreceptie in Stabroek

Zondagmorgen 12 januari hield de gemeente Stabroek  haar nieuwjaarsreceptie op het voorplein van het gemeentehuis. De start verliep in een druilerige motregen maar die is gelukkig niet blijven duren, zodat er toch voldoende gezellige sfeer heerste op het plein.
Vanop de pui van het gemeentehuis las burgemeester Rik Frans zijn “Nieuwjaarsbrief”.
Met een dankwoordje voor alle medewerkers aan dit evenement, en met een “gelukkig nieuwjaar” voor alle aanwezigen.
Rik Frans prees de leden van de verschillende adviesraden voor hun inzet en hun betrokkenheid. Om vervolgens een opsomming te geven van de bezige en geplande projecten in de gemeente: de heraanleg van de as Dorpsstraat/Laageind. De werken aan de Platanenlaan in Hoevenen die naar hun einde lopen, het nieuwe sportcomplex in aanbouw bij KSK Nieuw Stabroek. In Hoevenen is de huizenbouw aan het project Schoem begonnen. Ook de werken aan het interieur van het OCMW-gebouw lopen naar hun einde.
Dit jaar 2020 start ook de uitbreiding van De Rekke met kleuterklassen en turnhal. Ook aan het Ravenhof en aan het kerkje Attenhoven zal worden gewerkt. En tenslotte is er nog het bos achter de Molenweg in Hoevenen: daar wordt deze maand januari al gewied en geplant omwille van de toegankelijkheid.
De burgemeester kondigde zeer fier aan dat er de laatste drie jaar 281 bewoners zijn bijgekomen, wat het inwonertal nu op 18.767 brengt. Rik Frans wou nog een laatste boodschap meegeven aan zijn inwoners: kies in dit jaar van de verbinding voor een warme samenleving zonder roddel en achterklap en zonder negativisme.
Voorwaar een goed voornemen voor dit nieuwe jaar, en daarop hebben we allen samen het glas geheven. Om daarna misschien nog een tweede te gaan halen, of om te gaan aanschuiven aan de kraampjes voor een puntzakje friet of voor poffertjes.  Als u er niet bij was: ook voor u een voorspoedig en gezond 2020!
LW

Leden BIN Bomenwijk klinken op het nieuwe jaar

In Kapellen hebben zo’n honderd gezinnen, aangesloten bij de BIN Bomenwijk, geklonken op het nieuwe jaar. Met 190 aangesloten gezinnen, op een totaal van 1.200, zijn 15 procent van alle woningen aangesloten bij het Buurtinformatie Netwerk Bomenwijk. Op het grondgebied van de gemeente Kapellen zijn 16 BIN’s actief. “We willen ons niet enkel toespitsen op veiligheid maar ook inzetten op samenhorigheid. Het versterken van de sociale contacten heeft immers ook een invloed op de sociale controle” zegt coördinator Luc Van Beylen, oud-hoofdcommissaris bij de Antwerpse politie. De BIN omvat de straten: Marktplein, Eikendreef, Zandstraat, Hoevensebaan tot aan de gemeentegrens Stabroek/Hoevenen, Binnenweg, Albertdreef tot Essenhoutstraat, Essenhoutstraat tot aan de gemeentegrens, Palmstraat volledig tot aan de Frans de Peuterstraat, Frans de Peuterstraat tot aan de Acaciadreef (spoorweg), Acaciadreef, Eikendreef tot aan het Marktplein met eventueel inbegrepen de Zilverlindendreef tot aan de Antwerpsesteenweg. De BIN beschikt over een eigen website www.bomenwijk.be met daarop de nodige informatie. Nieuwe leden kunnen zich eveneens inschrijven via de website. In de toekomst staan nog meer activiteiten op het programma met ondermeer voordrachten, door specialisten inzake veiligheid, en onderling overleg om de werking te verbeteren.

Lagere school Sint-Jozef opent eerste fietsstraat van Essen 

 

Eerste van zes fietsstraten gerealiseerd

Op woensdag 8 januari konden de kinderen van de lagere school Sint-Jozef – in Essen beter bekend als de Potlodenschool – veiliger door de Maststraat fietsen. Over een lengte van 300 meter, tussen de Epicealaan en de Moerkantsebaan, legde de gemeente eind december een fietsstraat aan. Woensdag openden de leerlingen deze straat officieel.

Om 11.45 uur verzamelden de leerlingen en leerkrachten aan het podium (Maststraat 2). Peter Francken, directeur van de Potlodenschool, en Brigitte Quick, schepen van Mobiliteit, gaven uitleg over de verkeersregels en de vele voordelen die een fietsstraat biedt. Elke klas knipte een lintje door en nadien fietsen de scholieren met hun versierde fietsen en steps naar huis.

Veiligere schoolomgeving
Met deze fietsstraten wil de gemeente straten of straatdelen veiliger maken voor fietsers. De inrichting en het karakter van de straat zorgt ervoor dat auto’s minder geneigd zijn om deze route te gebruiken. In een fietsstraat krijgen fietsers altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer. Auto’s mogen fietsers niet inhalen, de snelheid is voor alle voertuigen beperkt tot 30 km/u en fietsers mogen de rechterhelft volledig in beslag nemen.

In totaal komen er zes fietsstraten
In totaal komen er de komende jaren minstens zes fietsstraten bij in onze gemeente en dat vooral in schoolomgevingen. Voor de automobilist is het even aanpassen, maar in de praktijk verandert er weinig. De straten die veranderen in fietsstraten zijn reeds of worden – met de invoering van de snelheidszones 30-50-70 km/u – zone 30-straten. Het enige verschil is dat je geen fietsers mag inhalen.

 

Vrijetijdscentrum De Schelde op zoek naar vrijwilligers voor Roefelteam

Op zaterdag 10 oktober is het Roefeldag. Om van deze dag een succes te maken, is vrijetijdscentrum De Schelde op zoek naar vrijwilligers om het Roefelteam uit te breiden.

De Roefeldag is een dag waarop kinderen van 6 tot en met 14 jaar een kijkje kunnen nemen achter de schermen van de ‘grotemensenwereld’. Zo kunnen ze meehelpen in winkels, cafés, bakkers, … 

Het Roefelteam komt maandelijks samen en zorgt onder andere voor het organiseren van de inschrijvingen, het contacteren van zelfstandigen om deel te nemen, het promoten van de Roefeldag, ….

Geïnteresseerden die graag willen helpen of vragen hebben, kunnen contact opnemen met vrijetijdscentrum De Schelde.

Info: Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet – tel. 03 298 27 30 – vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be

Afsluiting snelweg A12 en ringweg R2

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, trekt tussen januari en maart 2020 nieuwe draadstellen op de hoogspanningslijn in de omgeving van Stabroek en Zandvliet. Dit gebeurt in het kader van het project Brabo II. Om deze werken te kunnen uitvoeren, is Elia genoodzaakt om de snelweg A12, de Blauwhoefstraat, de ringweg R2 en de Kruisweg (N180) op verschillende data (gedeeltelijk) af te sluiten. Hieronder geeft Elia u per omgeving een overzicht mee. 
Let op: indien de werkzaamheden door slechte weersomstandigheden niet kunnen doorgaan op de voorziene data, zullen de werken later worden uitgevoerd.

Korte afsluitingen snelweg A12 en ringweg R2
Afsluiting van A12 in Zandvliet

Elia voert werken uit boven de A12 ter hoogte van Zandvliet. Dit gebeurt op de volgende zondagen: 12 januari, 26 januari, 2 februari en 16 februari 2020, telkens van 07.00 uur tot 18.00 uur. Op die dagen kan het verkeer op de snelweg A12 in beide richtingen over één rijstrook rijden. Met de ondersteuning van ploegen van de wegpolitie wordt de snelweg op bepaalde momenten kortstondig afgesloten.

Richting Nederland; Het verkeer op de A12 vanuit Antwerpen richting Nederland beschikt op de bovenstaande dagen ter hoogte van Zandvliet over één rijstrook.
Richting Antwerpen: Het verkeer op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen beschikt op de bovenstaande dagen ter hoogte van Zandvliet over één rijstrook.
Richting Scheldelaan: Het verkeer richting de Scheldelaan kan geen gebruik maken van de afrit Zandvliet (nr. 11), maar volgt een omleiding via het complex Antwerpen-Haven, de R2 en de afrit Lillo (nr. 12).

Afsluiting van oprit A12 richting Antwerpen

De oprit Stabroek (nr.13) van de A12 richting Antwerpen en richting R2 (Gent) wordt volledig afgesloten tijdens volgende weekends: zaterdag 1 februari en zondag 2 februari, zaterdag 8 februari en zondag 9 februari en op zaterdag 15 februari 2020, telkens van 07.00 uur tot 18.00 uur.
Tijdens deze momenten wordt het verkeer via de A12 omgeleid. Het verkeer richting Gent en Antwerpen wordt omgeleid via de Kruisweg (N180), de Noorderlaan en de opritten van het complex Kanaaldok B1/B2 (nr. 13). Ook het verkeer op de A12 vanuit Nederland en Antwerpen moet op deze dagen op de A12 de uitrit Stabroek (nr. 13) nemen en de omleiding via de Kruisweg volgen om hun weg richting Antwerpen of Gent verder te kunnen zetten.

Afsluiting van oprit A12 richting Antwerpen en op- en afrit R2 Gent

De oprit van de A12 in Stabroek richting Antwerpen en richting R2 wordt afgesloten op zondag 16 februari 2020 van 07.00 uur tot 18.00 uur. Het verkeer in beide richtingen wordt omgeleid. Het verkeer richting Antwerpen en Gent moet een omleiding volgen via de Kruisweg en de oprit Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) van de R2. Ook het verkeer vanuit Antwerpen naar de R2 moet via de uitrit Stabroek (nr. 13) deze omleiding volgen. Het verkeer op de A12 tussen Antwerpen en Nederland rijdt die dag over één rijstrook.

Omleiding en afsluitingen van R2

Het verkeer op de R2 rijdt zowel richting Antwerpen als richting Gent op één rijstrook op zondag 23 februari 2020 tussen 07.00 en 18.00 uur. De weg wordt tijdelijk afgesloten met inzet van ploegen van de wegpolitie. Daarnaast wordt het op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 (nr.13) van de R2 die dag volledig afgesloten

Lange afsluitingen van Blauwhoefstraat en Kruisweg
Afsluiting van Blauwhoefstraat

De Blauwhoefstraat wordt vanaf 27 januari tot en met 10 april 2020 volledig afgesloten voor verkeer vanaf het kruispunt Noorderlaan tot en met de Lillobrug. De Blauwhoefstraat is bereikbaar via de Antwerpsebaan.

Afsluiting van Kruisweg (N180)

De Kruisweg (N180) wordt tussen 24 februari en 7 maart en tussen 16 maart en 28 maart 2020 volledig afgesloten in beide richtingen. Ook het fietspad is dan niet meer bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via de Antwerpsebaan, die parallel loopt met de Kruisweg.

De bedrijven in de Kruisweg blijven toegankelijk tijdens de werken. Projectmedewerker Paul Dereymaeker (+32 475 92 39 74) neemt hierover persoonlijk contact op met de betrokken bedrijven. 

Meer informatie over dit project vindt u via www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/brabo.

 

Zwarte rook uit huis dokter Marcel Weyns


Stabroek – De Grote Molenweg werd woensdag 8 januari in de late namiddag helemaal afgesloten omwille van een incident in de woning van oud-huisdokter Marcel Weyns. Buren zagen gitzwarte rook opstijgen uit de woning van de huisdokter en verwittigden onmiddellijk de brandweer en dachten dat het ging om een schoorsteenbrand omwille van de rookontwikkeling.
De korpsen van Kapellen en Antwerpen kwamen met verschillende interventiewagens ter plaatse. Ondanks de zwarte rook die uit de schoorsteen leek te komen, verzekerde brandweercommandant Bruno Weyers van Kapellen dat het niet ging om een schoorsteenbrand.
“De kelder stond blank met mazout en problemen met de mazoutbrander zorgden voor de zwarte rookontwikkeling die de buren zagen. De precieze oorzaak van het incident weten we nu nog niet. Dat wordt het werk van experten”, liet hij ons weten.

Quiz Duivenbond Stabroek

Niet minder dan 35 ploegen verzamelden in zaal Moorland voor de quiz van Duivenbond Stabroek op 20 december.  Zij werden door de organisatoren getrakteerd op 10 vragenronden afgewisseld met tussenronden (doorspekt met breinbrekers) en een abc-ronde zodat er echt wel moest “gewerkt” worden om tijdig klaar te zijn.

Tot verbazing van velen, organisatoren inclusief, haalden heel wat teams perfecte scores in verschillende ronden, te beginnen met ronde 1 waar niet minder dan 19 ploegen 12 op 12 scoorden.  Merkwaardig feit : in elke ronde was er een dubbele muzikale vraag waarbij een zangeres (prima prestatie !) een liedje zong op een tekst van een ander lied en de deelnemers moesten zowel de titel van het gezongen nummer als de uitvoerders van de ‘vreemde’ tekst opgeven.  En uiteraard was er in elke ronde een link naar de duivensport middels een woord gevormd door de eerste letters van elk antwoord.  

Omdat de vragen niet meteen erg moeilijk waren, kon een dipje in een of andere ronde praktisch niet meer goedgemaakt worden zodat de teams die snel in de kopgroep zaten daar zowat de hele quiz bleven inzitten. Aan de pauze waren De Scharrekens nog steeds foutloos (80 op 80 !), kort gevolgd door De Voerman, Bende van Tourette en Sageco (78) terwijl Amnesia, Korsakov en Toto (77) en Haiza Beri, Parsifal en Hopelijk valt ’t wa mee (76) de toptien vervolledigden.  

Veel veranderde er na de pauze niet, enkel Amnesia kon wat opschuiven richting top maar De Scharrekens haalden het met een onwaarschijnlijke score van 167 (op 170), voor Amnesia (165), De Voerman (164), Bende van Tourette en Korsakov (beide 162).  (jdh)

1 2 3 4 5 963