Vroeger hotel Scaldis wordt hersteld

Wij hebben gemeld dat de brandweer vorige week moest uitrukken omdat het vroegere hotel Scaldis in Lillo tekenen van verval vertoonde. Zij diende afsluitingen aan te brengen rond het gebouw.
Dat was volgens de dienst Wegenis van de Stad Antwerpen, waarvan enkele manschappen ter plekke kwamen, aan het verzakken. Er werden scheuren vastgesteld in het bouwwerk en er kwamen stenen los. Thans werd begonnen aan het herstel van de losgekomen bakstenen. De bewoners konden gewoon blijven.
Het hotel werd enkele jaren geleden omgebouwd tot een logementshuis en vooral verhuurd aan mensen van bedrijven. 

 

Werkzaamheden in Lillo

In Lillo zijn er momenteel kleine werkzaamheden bezig. Een aannemer is er gestart met de aanleg van het padje naar het douanehuisje, beter gekend als Thobet, boven op de dijk aan de haven. De nieuwe weg, die meer naar rechts wordt aangelegd kan gebruikt worden door voetgangers en fietsers. Is dit de voorbode voor de toekomstige overzet dienst Lillo – Liefkenshoek en verder naar Antwerpen? 

 

foto’s Jos van Aerde

Installatie districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo

 

De nieuw verkozen districtsraad

 

An Van Uffelen legt de eed af, en zetelt voortaan als onafhankelijk raadslid in de districtsraad

Een ruim publiek woonde op dinsdag 8 januari 2019 de installatieraad van het district Berendrecht/Zandvliet/Lillo bij die werd geopend door de voorzitter van de vorige legislatuur met name Karel Hendrickx (nu PRO2040). Karel kon in zijn openingsrede niet nalaten om nog even terug te komen op de totstandkoming van het nieuwe districtscollege. In alle duidelijkheid verwees hij naar de overstap van gekozen districtsraadslid An Van Uffelen op de lijst van Vlaams Belang, die vlak voor de vorming van het nieuwe districtscollege meldde dat ze voortaan als onafhankelijke zou gaan zetelen.
“Mevrouw Van Uffelen, het is voor mij nog nooit gezien dat iemand die een partij de rug toekeert, daarvoor van diezelfde partij felicitaties en zelfs de pauselijke zegen mag ontvangen” aldus Karel Hendrickx (PRO2040).
De installatie kende verder een vlekkeloos verloop.
Acht verkozenen zetelen voor het eerst in de districtsraad. Het jongste raadslid is Laura Adriaenssens met haar 18 jaar. Er zetelen 7 vrouwen en 8 mannen in de districtsraad. Na de installatie van de districtsraad kozen de raadsleden het nieuwe districtscollege, dat instaat voor de dagelijkse werking van het districtsbestuur. De districtsburgemeester is Carl Geeraerts van N-VA, de eerste districtsschepen is Rudi Sempels van N-VA, de tweede districtsschepen is Sandra Suykerbuyk van CD&V en de derde districtsschepen is Pascale De Langhe van N-VA.
Districtsburgemeester Carl Geeraerts werd tenslotte aangesteld als voorzitter van de districtsraad.

De bevoegdheden van het nieuwe districtscollege
Districtsburgemeester Carl Geeraerts: ambtenaar burgerlijke stand, financiën, communicatie, sport, veiligheid en ruimtelijke ordening
eerste districtsschepen Rudi Sempels: cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie en lokaal sociaal beleid
tweede districtsschepen Sandra Suykerbuyk: mobiliteit & verkeer, senioren, lokale economie, dierenwelzijn, groen, markten & foren, lokaal sociaal beleid
derde districtsschepen Pascale De Langhe: jeugd, wijkoverleg en decentralisatie

 

Installatie districtsraden

District Berendrecht – Zandvliet – Lillo
Dinsdag 8 januari zal de installatie plaatsvinden in de raadzaal van het Districtshuis te Berendrecht met start om 20 uur.
Carl Geeraerts (N-VA) start zijn tweede legislatuur als districtsburgemeester en zal hierbij bijgestaan worden door partijgenoten Rudi Sempels en Pascale De Langhe. Sandra Suykerbuyk (CD&V) maakt ook deel uit als schepen van het districtscollege. (N-VA & CD&V bezitten samen 7 zetels op 15)
Wie het voorzitterschap zal waarnemen is momenteel niet geweten. Dat de vorming van het nieuwe districtscollege niet van een leien dakje is gelopen is nog een understatement. Eind 2018 haalde het district Berendrecht – Zandvliet – Lillo nog het nationale nieuws toen duidelijk werd dat het nieuwe college op volle steun zal kunnen rekenen van An Van Uffelen. An vonden we op 14 oktober 2018 nog op de lijst van Vlaams Belang, maar besliste tussen Kerst en Nieuwjaar om als onafhankelijke te gaan zetelen. Deze zet zorgde nationaal voor heel wat deining.
PRO2040 die 4 van de 15 zetels binnenhaalde zal zich tevreden moeten stellen met de oppositiebank.
Deze minderheidscoalitie met 7 zetels op 15, zal allicht een moeilijke 6 jaar tegemoet gaan.

District Ekeren
Eveneens op dinsdagavond heeft in het Ekerse districtshuis de installatie plaats. Hier begint Koen Palinckx (N-VA) opnieuw voor 6 jaar als districtsburgemeester, zijn team wordt aangevuld met nog twee schepenen van N-VA, Annemie Plompen en Marc Elseviers. Ronny Kruyniers (SP.a) en Mick De Maere (Open VLD) vervolledigen het districtsschepencollege. Deze coalitie telt in totaal 12 zetels op 21. CD&V (1 zetel), Vlaams Belang (4 zetels), Groen (3 zetels) en PVDA (1 zetel) zullen de oppositie vormen. Burgemeester Palinckx wordt voorzitter van de Districtsraad Ekeren. Nieuw tegenover de voorbije zes jaar is dat in de nieuwe meerderheid CD&V plaats moet maken voor SP.a.

N-VA en CD&V doorbreken cordon sanitaire

Voorzitter van N-VA, Rudi Sempels en voorzitter van de CD&V, Marcel Paardekam

Minderheidscoalitie krijgt steun van An Van Uffelen

Berendrecht, Zandvliet, Lillo – N-VA met 6 zetels en CD&V met 1 zetel besturen de volgende zes jaar het polderdistrict. Samen hebben de twee slechts 7 van de 15 zetels. Het minderheidskabinet krijgt echter onverwacht de steun van An Van Uffelen. Zij zetelt al jaren voor Vlaams Belang en werd in oktober opnieuw verkozen. Pas vrijdag nam ze ontslag uit haar partij om als onafhankelijke te zetelen en zo de minderheidscoalitie aan een meerderheid te helpen. Een mandaat wil ze niet, maar ze neemt wel deel aan de vergaderingen van het schepencollege. Voor oppositie PRO2040 is het zonneklaar : onder leiding van N-VA en met steun van CD&V is in de polder het cordon sanitaire doorbroken.

Als laatste Antwerps district heeft het polderdistrict nu ook een nieuw bestuur. Bijna onmiddellijk na het bekend maken van de coalitie tweette Vlaams Belang kopstuk Filip De Winter :  “In Antwerps Polderdistrict Bezali vormt Vlaams Belang districtsraadslid als onafhankelijke front met N-VA om sp.a uit bestuur te houden!” .

Op 14 oktober gaven de kiezers N-VA 6 zetels, PRO2040 4 zetels, Vlaams Belang ook 4 zetels en CD&V 1 zetel. Op het eerste gezicht gemakkelijke karten, want N-VA en PRO2040 halen samen 10 van de 15 zetels. N-VA begon besprekingen met alle partijen. N-VA stond er op om CD&V mee te nemen in een nog ruimere meerderheid. PRO2040 wilde dat niet, omdat 10 van de 15 zetels al een meer dan ruime bestuursmeerderheid geeft. Zowel N-VA als PRO2040 bleven bij hun standpunt.

An Van Uffelen : “Ik heb geen schepenambt. Vlaams Belang blijft voor mij een prachtige partij, maar door mee in dit bestuur te stappen denk ik meer te kunnen realiseren voor de polder. In het verleden gaven de sp.a-verkozenen te veel tegenwind op alle initiatieven die we namen. Met dit bestuur kunnen we meer nadruk leggen op het poldergevoel. Voor mij is het van belang dat er in de polder opnieuw dag en nacht politie aanwezig is”, aldus Van Uffelen.

De huidige bestuursploeg wordt geleid door Carl Geeraerts, Rudi Sempels en eerste opvolger op de N-VA-lijst Pascale De Lange. Sandra Suykerbuyk wordt CD&V-schepen. De 18-jarige Laura Adriaenssens die op de tweede plaats met 390 voorkeurstemmen het op een na beste resultaat behaalde, valt buiten het college. De voordrachtsakte voor de districtsschepenen werd inmiddels ondertekend.

Karel Hendrickx (PRO2040) : “De huidige districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) drong aan op een zo groot mogelijke coalitie en wilde naast ons daarom ook CD&V mee aan boord. Dat was een al te doorzichtig politiek manoeuvre om onze burgerbeweging een stuk vleugellam te leggen. Nu moet hij en zijn coalitie overleven met de gedoogsteun van An van Uffelen. Alhoewel zowel N-VA als CD&V nationaal beweren het cordon sanitaire te respecteren, bewijzen de partijen hier het tegengestelde. Om ons aan de kant te zetten offeren ze het cordon sanitaire op. De polder verdient beter.” CD&V lijsttrekster Sandra Suykerbuyk was niet bereikbaar voor commentaar.

 

Scaldis verzakt in Lillo

De brandweer moest zaterdagmiddag 29 december afsluitingen aanbrengen rond het vroegere hotel Scaldis. Dat was volgens de dienst Wegenis van de Stad Antwerpen aan het verzakken. Er werden scheuren vastgesteld in het bouwwerk en er kwamen stenen los. Eigenaars noch verhuurdienst waren te bereiken. Het hotel werd enkele jaren geleden omgebouwd tot een logementshuis. De bewoners (vooral mensen die bij bedrijven werken) kunnen voorlopig nog blijven.   

Roger Dingemans wint fiets bij eindejaarsactie District

Woensdagavond 19 december vond in het districtshuis van Berendrecht de prijsuitreiking plaats van de actie ‘Naar de winkel in uw buurt!’. Schepen Natalie Aertssen legde er de nadruk op dat de actie zo belangrijk is omdat het de lokale handelaars steunt. Het waren 29 middenstanders die meededen: 12 uit Zandvliet en 17 uit Berendrecht. 2112 volle stempelkaarten kwamen er terug binnen en daaruit werden 20 gelukkigen geloot. 

Ze kregen allemaal een mooi gevulde zak met onder meer een drinkbus, pancho, een waardebon geschonken door de deelnemende handelaars. Tien kregen daar bovenop een fietszak. De hoofdprijs, een fiets van bikeshop Bryan Kouwenbergh, ging naar Roger Dingemans. Hij is gehuwd met Hilda Van de Moer en ze wonen in het Suikervoetpad in Zandvliet. Hij wist te vertellen dat de fiets echt wel van pas komt.

Na de uitreiking werd een receptie aangeboden. 

PRO2040 reageert op artikel N-VA “Coalitie zonder PRO2040 in Polderdistrict?”

Meer dan twee maand na de verkiezingen van 14 oktober 2018, lijkt het erop dat de coalitiegesprekken in het District Berendrecht-Zandvliet-Lillo muurvast zitten.
De kaarten liggen nochtans niet moeilijk. Reeds op de verkiezingsavond van 14 oktober was het immers duidelijk dat PRO2040 (27,4%; 4 verkozenen), en N-VA (35,9%; 6 verkozenen) samen een ruime 2/3de meerderheid in de Districtsraad kunnen vertegenwoordigen, aangezien deze uit 15 raadsleden bestaat. PRO2040 betreurt dat er ruim twee maand na de verkiezingen, nog maar 1 keer een (éénzijdig) inhoudelijk gesprek is geweest met N-VA. De drie andere momenten waarop de twee grootste formaties hebben samengezeten, duurden – helaas – niet langer dan 10 minuten.

“PRO2040 is niet van plan om zich politiek te laten verzwakken. Een Districtsbestuur met twee partijen dat een ruime 2/3de meerderheid heeft, zou sterk en efficiënt de Polder kunnen besturen. Een derde partij is daarom niet nodig, en maakt besturen moeilijker.” aldus lijsttrekker Zander Vliegen. Dat is een van de redenen waarom PRO2040 het niet nodig acht om CD&V (7%; 1 verkozene) toch mee op te nemen in het Districtsbestuur.

Nathalie Aertssen en Karel Hendrickx zijn duidelijk: “Dit standpunt volgt de politieke logica en wetmatigheden, en is helemaal géén waardeoordeel over het politiek engagement en het programma van CD&V. Ons standpunt werd reeds op 12 november 2018 aan N-VA overgemaakt. Ook na 12 november hebben we meermaals, zowel mondeling als schriftelijk, dit standpunt moeten herhalen aan N-VA, aangezien deze na terugkoppeling met hun lokaal bestuur de vraag steeds bleven stellen.” “Wij deden dit, zoals afgesproken, discreet aan de onderhandelingstafel, en niet in de pers.”, vult Bart Goris aan.

Met een tweede persbericht op 16 december getiteld “Coalitie zonder PRO2040 in Polderdistrict?” wordt door N-VA de indruk gewekt dat PRO2040 de onderhandelingen in de Polderdorpen bemoeilijkt.
“Niets is minder waar: PRO2040 heeft van in het begin constructief meegewerkt aan de totstandkoming van een coalitie!” repliceert Vliegen. Tot op heden kregen we echter nog niet de mogelijkheid om ook het programma van N-VA Polder inhoudelijk met hen te bespreken, hoewel ons dat op 12 november beloofd werd.

“We betreuren ook dat er door N-VA gekeken wordt naar de precieze verdeling van de postjes, alvorens er dieper inhoudelijk gewerkt kan worden richting een oerdegelijk bestuursakkoord voor onze Polderdorpen. Dit leiden we af uit het voorstel dat N-VA Polder op zondagochtend 16 december plots onverwacht en tegen ons standpunt in op tafel gooide. Dat ging louter over de verdeling van het aantal schepenambten in een coalitie met N-VA, PRO2040 en alsnog CD&V, en lag helemaal niet in lijn met de verkiezingsuitslag.”

PRO2040 heeft op zondagnamiddag 16 december aan N-VA laten weten dat ze hopen snel te kunnen starten aan inhoudelijke gesprekken.

Coalitie zonder PRO2040 in Polderdistrict?

Op 16 december  heeft de afgevaardigde van de partij PRO2040 de besprekingen rond de formatie van een coalitie voor het district Berendrecht – Zandvliet – Lillo verlaten.
Nadat N-VA Polder-voorzitter Rudi Sempels zowel de plaatselijke CD&V onderhandelaars als een vertegenwoordiger van PRO2040 voor een gezamenlijk gesprek uitnodigde bleek één en ander niet zo evident.

“PRO2040 liet duidelijk verstaan dat ze niet in een coalitie wensten te stappen waarin ook CD&V zou deelnemen. En PRO2040 kwam dan ook niet samen met CD&V aan de onderhandelingstafel,” aldus Rudi Sempels en Carl Geeraerts. “Nochtans was het de bedoeling om met de drie partijen het draagvlak te vergroten bij de plaatselijke bevolking.”

Na eerdere signalen van PRO2040 dat ze niet in deze tripartite wensten te participeren nodigden de onderhandelaars van N-VA Polder de plaatselijke partij, na informele gesprekken en mailverkeer andermaal uit voor een gesprek. “Al na 10 minuten verlieten de vertegenwoordigers van PRO2040 de onderhandelingstafel, en we betreuren dat ze niet akkoord konden gaan met ons voorstel,” legt Rudi Sempels uit.
“We blijven verder praten met CD&V – tegelijk gaan we ons beraden met ons bestuur,” vult Carl Geeraerts aan.

 

1 3 4 5 6 7 139