Ruiterhal gesloten door stabiliteitsprobleem

 Uit een inspectie is gebleken dat de Ruiterhal in het gemeentepark van Brasschaat kampt met stabiliteitsproblemen, zonder direct instortingsgevaar. Het gemeentebestuur heeft daarop de onmiddellijke beslissing genomen het gebouw tijdelijk te sluiten om veiligheid van bezoekers, gebruikers en personeel te laten primeren. Er wordt een tweede onderzoek opgestart in de komende weken. 

 De resultaten van de preventieve stabiliteitsstudie zijn gisteravond in een extra zitting van het schepencollege besproken. Daaruit blijkt dat er een probleem is met de stabiliteit van het gebouw zonder dat er een direct instortingsgevaar is. Het advies van de uitvoerend ingenieur is om voorlopig geen events meer te organiseren in de zaal. 

 Dat advies werd per direct opgevolgd door het college in overleg met de eigen deskundigen. Als extra maatregel worden ook de personeelsleden die werken in de Ruiterhal op andere locaties ondergebracht. 

Gevolgen voor komende events 

Alle komende evenementen die ingepland staan in de Ruiterhal zullen voorlopig niet kunnen doorgaan. De sluiting van de Ruiterhal zal mogelijks voor langere tijd zijn. Eerst moeten de resultaten van het tweede onderzoek binnenkomen voor dat het duidelijk zal zijn welke maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid te garanderen. 

De gemeente neemt meteen contact op met de organisatoren en klanten van komende evenementen die al een boeking of reservatie hadden in de zaal. Voor zoveel mogelijk voorstellingen en andere activiteiten wordt een alternatief gezocht. Onze diensten van Cultuur, Sport en Jeugd zijn daar momenteel volop mee aan de slag. 

Met vragen rond een huidige reservatie, tickets of boeking van de Ruiterhal kan contact opgenomen worden met het Cultuurcentrum op 03 650 03 40 

Nieuwjaarsreceptie Wijkwerking Mariaburg vzw

 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Wijkwerking Mariaburg VZW blikte voorzitter Marc Denissen terug naar het geslaagde werkjaar 2019, en  keek ook vooruit naar 2020.  Hij deed een oproep om de werkgroepen cultuur, heemkunde, wijkcentrum, buurtkrant en Mariaburgse Feesten met jonge krachten te versterken. 

Wijkwerking Mariaburg engageerde zich het voorbije jaar ook voor het goede doel “ We Love Marie “. Zondag 15 december werd tijdens de Kerstmarkt op het kerkplein geld ingezameld voor het Mariefonds om kinderen met kanker te kunnen helpen. De Wijkwerking organiseerde tijdens de vakantieperiodes jongerenateliers onder leiding van Rina Aernouts om mooie geschenkjes te maken die tijdens deze Kerstmarkt te koop werden aangeboden. Marc Elseviers – districtsschepen Ekeren van cultuur, erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme – en Adinda Van Gerven – schepen van Brasschaat van sport, jeugd en militaire aangelegenheden – konden daardoor een cheque overhandigen aan Paul De Decker, die dochtertje Marie verloren heeft aan deze ziekte en samen met echtgenote Julie het initiatief nam voor de Kerstmarkt.  

De enorme opkomst bewees dat Wijkwerking Mariaburg VZW op veel steun en sympathie mag rekenen bij de plaatselijke bevolking.

Brasschaat start met plogging

Het gemeentebestuur van Brasschaat pakt zwerfvuil digitaal aan. Via de app WePlog kan iedereen eenvoudig zwerfvuil ruimen of ploggen. Je kan zien welke straten in jouw buurt al schoongemaakt (geplogd) werden. Voor gemeentebesturen is het een handige tool waarmee ze tijd en middelen besparen.

In Brasschaat zijn spontaan enkele zwerfvuilvrijwilligers van start gegaan zodra zij via Facebookgroepen vernamen over de voordelen van de app. De laatste zes weken slaagden ze er in om met slechts een vijftal gebruikers gezamenlijk gemiddeld 10 WePlog sessies per week een groene score te bereiken van 20%. Dat wil zeggen dat 1 straat op 5 geruimd werd in die periode.

Nu Brasschaat een samenwerking start met WePlog kan de gemeente ook via de app het dashboard gebruiken en zo parameters aanpassen om een slim en efficiënt zwerfvuilbeleid te monitoren en bij te sturen. 

De app ‘WePlog is eenvoudig en gebruiksvriendelijke en houdt anoniem data bij over elke plogbeurt. Alle gebruikers zien via een overzichtelijke kleurcode waar er in hun buurt recent geplogd werd en welke straten nog een opruimbeurt moeten krijgen. Een leuk extraatje is dat je als gebruiker kan zien hoeveel kilometer je al geplogd hebt. Met de app ontstaat ook een groeiende community van mensen die zelf actie ondernemen tegen zwerfvuil.

Voor ploggers is de app volledig gratis. Je kan de app downloaden via de App Store van Apple of via de Google Play Store.

De gemeentelijke opruimdiensten kunnen via de app doorgeven waar er reeds zwerfvuil werd geruimd. Zo kunnen de opruimbeurten op elkaar afgestemd worden en krijgen we een mooie synergie. Omdat we op deze manier alle opruimbeurten registreren, kunnen we in de toekomst makkelijk gerichte acties uitvoeren.“, stelt schepen van Afvalbeleid Myriam Van Honste. 

Leer info: www.weplog.be 

Opbrengst Boekenverkoop voor Boliviaans kindertehuis

Elk jaar organiseert de bibliotheek van Stabroek en Hoevenen twee boekenverkopen, eentje tijdens de Kasteeldagen in het Ravenhof te Putte en een op de Kerstmarkt in Stabroek. De opbrengst gaat telkens naar een goed doel. 

De verkopen van het najaar 2019 brachten in totaal 3.454 euro op. Het geld werd integraal overgemaakt aan de vzw Amigo Negro José, waarvan Carolina Pauwels uit Putte deel uitmaakt. De vzw zet zich in voor het Boliviaanse kindertehuis Casa de Niños Padre Jean-Marie Thomas, dat in 1992 door Belgische en Boliviaanse vrijwilligers opgericht werd. Er worden in de steek gelaten en verwaarloosde kinderen opgevangen; er verblijven ook weeskinderen en kinderen met een beperking.

Op dinsdag 21 januari werd de cheque in de bibliotheek van Stabroek overhandigd aan Carolina Pauwels. 

Actie Hyena tegen diefstal in woningen 

 

Afgelopen zaterdag vond er een gezamenlijke actie door de politiezones Brasschaat en Schoten plaats in samenwerking met de politieafdeling van Campus Vesta. De actie had in eerste instantie de strijd tegen ‘diefstal in woningen’ op het oog maar richtte zich bij uitbreiding op andere fenomenen.

De actie bestond uit de inzet van 47 politiemensen en vond plaats tussen 16u30 en 23u. Er werd gepatrouilleerd in inbraak- en overlastgevoelige wijken en op verschillende locaties werden ook controledispositieven ingericht waar personen en voertuigen werden gefouilleerd, dan wel doorzocht. 

Resultaten 
423 personen werden onderworpen aan een alcoholtest. Hierbij werden 93 personen en 59 voertuigen uitgebreider gecontroleerd. 
Hierbij werden volgend overtredingen vastgesteld: 2 x positieve ademanalyse; 1 x onmiddellijke inning reproductie; 1 x PV vervallen keuring; 3 x PV drugs in het verkeer; 1x onmiddellijke inning inschrijvingsbewijs; 1 x onmiddellijke inning ontbreken van vervoersvergunning; 1 x onmiddellijke inning gordeldracht; 1 x onmiddellijke inning kinderbeveiligingssysteem niet aanwezig; 1 x PV vervallen keuring / gordeldracht / kinderbeveiligingssysteem niet aanwezig; 1 x PV geen houder rijbewijs (voertuig getakeld); 3 x PV bezit van verdovende middelen (cannabis)

Win tickets voor filmvoorstelling “Singin’ in the Rain” in cinema De Schelde

Duik mee in de oude doos want we halen deze filmklassieker vanonder het stof: ‘Singin’ in the Rain’, met Gene Kelly, Donald O’Connor en Debbie Reynolds. Het Amerikaanse Film Instituut (AFI) riep de film in 2006 uit tot de beste filmmusical in de geschiedenis.

Hollywood, 1927. Een geestdriftige menigte verdringt zich rond het vermaarde Chinese Theater om haar idolen Don Lockwood en Lina Lamont toe te juichen. De twee wonen er de première van hun stomme film ‘The Royal Rascal’ bij. Als enige tijd later de geluidsfilm zijn intrede doet, blijkt dat de knappe, domme en verwaande diva van de stomme film, Lamont, een enge en onaangename stem heeft. Spraaklessen helpen niet. Dons beste vriend Cosmo komt op het idee om een andere vrouw de teksten te laten inlezen en zingen, terwijl Linda gewoon maar moet playbacken. Die andere stem hoort toe aan het charmante revuezangeresje Kathy Shelden, op wie Don al snel verliefd wordt.

Voortaan kan je elke vierde donderdag van de maand op groot scherm van een film komen genieten. Voor elk wat wils met iedere maand een ander genre: Vlaams, actie, klassieker, arthouse, … Telkens zijn er 2 voorstellingen: ’s middags om 13.30 uur en ’s avonds om 20 uur. Je wordt ook extra verwend met een lekkere versnapering.

De filmvoorstelling “Singin’ in the rain” gaat door op donderdag 23 januari 2020 om 13:30 uur en om 20 uur in Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 te Zandvliet

Inkom: Kassa: 7 euro – Tarief Kansentarief: 2 euro – Vvk: 5 euro

Extra

Bij de namiddagvoorstelling is er lekker gebak na afloop van de film. 
Bij de avondvoorstelling trakteren we je vooraf op borrelhapjes.

Info: www.vrijetijdscentrumdeschelde.be – tel. 03 298 27 30

Wij mogen van Vrijetijdscentrum De Schelde voor elke voorstelling 2 vrijkaarten wegschenken. Stuur een mailtje voor dinsdagavond 21 januari naar de redactie@publipolder.be en geeft uw voorkeur op of u interesse hebt voor de voorstelling van 13:30 of van 20 uur.

Ekerenaars klonken op het nieuwe jaar 

 

Ondanks een start in ochtendgrijs kon het distictsbestuur zich toch gelukkig achten met de opkomst van de Ekerenaars voor de nieuwjaarsreceptie op het Kristus-Koningplein.  Het talrijk opgekomen publiek kon zich tegoed doen aan onder meer frieten, hamburgers, warme en koude dranken èn dat op de tonen van The Moonlovers, de stevige rockband van Jan Blieck, Gino Campenaerts en Dieter De Mits met een ijzersterke livereputatie.  En dat hebben de zowat 1150 bezoekers (een flinke meevaller) met eigen ogen en oren kunnen vaststellen.   

Het wat miezerige weer kon niet beletten dat het best een gezellige drukte was op het plein waar heel wat Ekerenaars oude bekenden opnieuw tegen het lijf liepen, een mogelijke aanzet tot een hernieuwd aanhalen van vriendschapsbanden en dat is precies een van de doelstellingen van de nieuwjaarsreceptie.  (jdh)

Vrachtverkeer geweerd uit Leo Baekelandstraat (Rozemaai)

Vorig jaar werd signalisatie aangebracht in de Transcontinentaalweg om het vrachtverkeer nièt meer rechtdoor via het eerder smalle Groot Hagelkruis naar het centrum te laten rijden en zodoende overlast en mobiliteitsproblemen te vermijden.  Volgens metingen resulteerde dat in een aanzienlijke verlaging van het aantal zware voertuigen in Groot Hagelkruis dus bleek het grote signalisatiebord op de Transcontinentaalweg dat vrachtverkeer rechts naar de Ferdinand Verbieststraat stuurt een goede ingeving te zijn (foto).

Blijkbaar kwam tijdens de evaluatie van die maatregel een ander probleem naar voor namelijk het feit dat nogal wat vrachtverkeer niet de (gehaakte) Ferdinand Verbieststraat volgde tot aan de Ekersesteenweg (wat de bedoeling was) maar verkeerdelijk rechtsaf sloegen richting Leo Bakelandstraat, een lokale woonstraat.  Gevolg : overlast voor de bewoners van die straat en de naaste omgeving door “verloren gereden” vrachtwagens.  Er zal signalisatie voorzien worden om die “foute” afslag te verbieden voor zwaar vrachtverkeer. De maatregel zal ook nu weer na zes maanden met de politie geëvalueerd worden.  (jdh)

Inwoners district klinken op het nieuwe jaar

 

Opnieuw kwamen heel wat polderbewoners van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo naar de nieuwjaarsreceptie van het districtsbestuur. Vanaf 11 uur kon men op zondag 19 januari in het Vrijetijdscentrum De Schelde terecht om het glas te heffen op het nieuwe jaar. De bewoners werden verwelkomd door burgemeester Carl Geeraerts en schepenen Rudi Sempels, Sandra Suykerbuyk en Pascale De Langhe. Het district trakteerde met drankbonnetjes die tijdens de receptie besteed konden worden aan vonkelwijn, bier of frisdranken. Buiten stond een tentje opgesteld waar je soep of een glüwhein kon drinken. Voor de kinderen was er animatie voorzien en een band zorgde voor een vleugje muziek.

Natuurfenomenen geven brandweer extra werk

Een storm in maart, zware regenval in juni en een hittegolf in de zomer leverde de Kapelse Brandweer extra werk op. De natuurfenomenen zorgen in 2019 voor een tsunami aan interventies.

In 2019 gingen de poorten van de brandweerkazerne 815 keer open voor het vertrek naar een interventie. De post Kapellen komt hiermee, na post Edegem, op de tweede plaats als post met de meeste interventies. De storm van 10 maart deed de Kapelse brandweer 161 keer uitrukken. De pompen moesten 108 keer opgesteld worden in de week van 19 juni om het water in ondergelopen kelders weg te pompen. De dakbrand in de Raymond Geelhanddreef, in juli, was in 2019 één van de 110 brandinterventies. De ladderwagen stond 57 keer opgesteld achter een ziekenwagen om bijstand te leveren bij de evacuatie van een ziek persoon. Er moesten vorig jaar ook 450 wespennesten verdelgd worden. Traditioneel worden er bij het begin van een nieuw jaar ook enkele personeelsleden gevierd. Er werden eretekens uitgereikt aan ondermeer luitenant Johnny, adjudant Rudi Brosens, sergant-majoor Benny Billen, sergant-majoor Jan De Block brandweermannen Armand Beyers, Marc Beyers, ere-brandweerman Franky Calluy, korporaal Patrick Verbist en brandweermannen Gino Cleiren en Johan Ollevier. Stagairs die geslaagd zijn in hun opleiding ontvingen hun brandweerhelmen. Naast Sam Buitink en brandweerman Kevin Vriens kreeg ook Lovely Palinckx haar brandweerhelm als eerste brandweervrouw in de geschiedenis van het Kapelse korps.

1 2 3 962