Leon Joossen – Kapellen

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 13 februari Leon Joossen, echtgenoot van Hilda Verresen. Hij werd geboren te Ekeren op 14 november 1928 en was op rust gesteld werknemer van Opel Belgium, Lid van Okra, Zilverenhoek. De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 20 februari om 10 uur in de parochiekerk O.L.Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te […]

Louis Tops – Stabroek

Louis Tops, geboren te Stabroek op 18 juli 1926 overleed te Kapellen in het RVT Plantijn op 9 februari 2012. Er wordt afscheid genomen van Louis op donderdag 16 februari 2012 om 10.00 uur tijdens de uitvaartplechtigheid in aula ‘t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht-Zandvliet, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek. […]

Jacky Strijp – Stabroek

In AZ Sint Augustinus te Wilrijk overleed op 10 februari Jacky Strijp, echtgenoot van Verena Tschan. Hij werd geboren te Düsseldorf (D) op 25 juni 1932 en was op rust gesteld Kapitein op de Binnenvaart, lid van de Oudgedienden van de Zeemacht, Antwerpen. De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 17 februari om 10 uur in […]

Peter van Geystelen – Berendrecht

Op 7 februari overleed te Merksem Peter Van Geystelen, geliefde van Jeke Bonaers en papa van Jonas en Kiara. Hij werd geboren te Brasschaat op 26 februari 1968. De afscheidsplechtigheid heeft plaats op vrijdag 17 februari om 10 uur in “Keienhof”, Putsesteenweg 133 te Heide-Kalmthout. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium […]

Gaston Denys – Kapellen

– In AZ Klina te Brasschaat overleed op 11 februari Gaston Denys, echtgenoot van Augusta Tombeur. Hij werd geboren te Oostende op 11 maart 1924.  De afscheidsplechtigheid heeft plaats op donderdag 16 februari om 12 uur in het rouwcentrum J. Ketelaars, Guyotlei 9 te Kapellen. Rouwadres: Familie Denys, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Andrée Faes – Kapellen

In Coda Hospice te Wuustwezel overleed op 9 februari Andrée Faes. Zij werd geboren te Kapellen op 27 januari 1949. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 17 februari om 14 uur in de aula Chrysant in het crematorium te Antwerpen. Rouwadres: Familie Peeters, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Martha Debakker – Kapellen

Op 9 februari overleed Martha Debakker, weduwe van Atnoon Daems. Zij werd geboren te Kalmthout op 26 mei 1930. De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 18 februari om 11 uur in de parochiekerk O.L.Vrouw onbevlekte Ontvangenis te Kapellen-Zilverhoek. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum. Rouwadres: Familie Daems, p/a Guyotlei 9 te 2950 […]

Margriet Minnebach – Berendrecht

In het Woon- en Zorgcentrum Monnikenhof te Berendrecht overleed op 9 februari Margriet Minnebach, weduwe van Dolf van der Beken en levensgezellin van † Josse Janssens. Zij werd geboren te Antwerpen op 25 juli 1919 en was lid van de gepensioneerden St. Jansvrienden, Berendrecht. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 18 februari om 11.30 uur […]

Elsa "Bon' Bisten – Kapellen

In RVT Plantijn overleed op 9 februari Elsa ‘Bon’ Bisten, weduwe van Jos Van den Bulck en van François Cré. Zij werd geboren te Antwerpen op 28 april 1920. De burgerlijke plechtigheid heeft plaats op woensdag 15 februari om 10 uur in de aula van het Vossenveld te Stabroek. Rouwadres: Sierkerslaan 24, 2de verdieping te […]

Jan van der Vorst – Kalmthout

In het Algemeen Ziekenhuis Sint Jozef te Malle overleed op 8 februari Jan van der Vorst,  zoon van wijlen Hubertus en Rosalia van der Vorst – Goris. Jan werd geboren te Essen op 20 oktober 1935 en was zaakvoerder met rust van Snoepcenter Jan van der Vorst, groothandel in Biscuits, Chocolade en Suikerwaren.  De uitvaartliturgie […]