Overleden Frans Häringer – Stabroek

Op 18 november 2019 overleed in het WZC Aalmoezenier Cuypers te Stabroek Frans Häringer. Hij was de echtgenoot van Albertina Faes en werd geboren te Deurne op 11 mei 1935. Er wordt afscheid genomen op vrijdag 22 november om 10.00 uur in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 9.40 uur. Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden op de begraafplaats Vossenveld, gelegen aan de Vossenveldlaan te Stabroek. 

Rouwadres: Familie Häringer – Faes,
p.a. Rustpunt Begrafenissen, 
Smoutakker 1 te 2940 Stabroek 

Online condoleren: www.begrafenissen.net

Lokale politie Brasschaat onderschept 2 keer levering van drugs

Zondag 17 november werd een Nederlands voertuig met 3 inzittenden gecontroleerd door de interventieploeg van de lokale politie Brasschaat op de park & ride zone aan de St Jobsesteenweg.  De bestuurder van het voertuig was onder invloed van drank en drugs. Tevens werden XTC pillen , marihuana en een verboden wapen in beslaggenomen. De 3 verdachten werden gearresteerd.

Eerder die week, in de nacht van donderdag op vrijdag, werd ook al een voertuig gecontroleerd dat de aandacht van de interventieploeg trok. Het voertuig reed immers zeer langzaam op de Sint-Jobsesteenweg en stopte in de Durentijdlei. De  inspecteurs controleerden het voertuig en merkten dat de bestuurder onder invloed was van alcohol en drugs.  Op de passagierszetel lagen zakken met 2 kg wit poeder. De bestuurder bekende spontaan dat het ketamine was en dat hij deze ging afleveren. De drugs werden onmiddellijk in beslag genomen en de bestuurder werd gearresteerd. Er werd nog een buurtonderzoek verricht in de omgeving van de Durentijdlei, dit bleef echter zonder resultaat.
Het parket heeft de man voorgeleid en de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden

Overleden Herman Daems – Hoevenen

Herman Daems, echtgenoot van José Eysackers, overleed thuis te Hoevenen op 18 november 2019. Hij werd geboren te Stabroek op 30 april 1943. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 23 november 2019 om 10 uur in de aula op de begraafplaats Vossenveld,  Vossenveldlaan te Stabroek. De asbestemming heeft plaats in familiekring op een later tijdstip. Rouwadres: Familie Herman Daems, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen –  www.janketelaars.be

 

Overleden Frank Berghs – Hoevenen

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 14 november Frank Berghs. Hij werd geboren te Mortsel op 11 januari 1944. Er kan een laatste groet gebracht worden aan Frank op woensdag 20 november van 19 tot 19.30 uur in het rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen. Het afscheid zal in intieme kring plaatsvinden waarna zijn urne zal toevertrouwd worden aan de Noordzee. Rouwadres: Familie Berghs, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek – online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Maria Huygen – Hoevenen

In het AZ Klina te Brasschaat overleed op 16 november Maria Huygen. Zij was de echtgenote van Jan Van den Eynden en werd geboren te Hoevenen op 8 november 1939. De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 21 november om 10 uur in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen-Stabroek. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur. Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden op de begraafplaats van Hoevenen, gelegen aan de Kerkstraat. Rouwadres: Familie Van den Eynden – Huygen, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1te 2940 Stabroek. – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Nieuwe innovatieve bedrijvenlocatie Het Front in aantocht op Campus Coppens in Brasschaat

De nieuwe bedrijvenlocatie Het Front op de Campus Coppens in Brasschaat vormt de ontbrekende schakel in de verdere ontwikkeling van de voormalige militaire basis. De plannen voor de nieuwbouw hebben ondertussen concreet vorm gekregen. Groep Bolckmans gaat in samenwerking met Polo Architects en de gemeente Brasschaat het nieuwbouwproject realiseren. 

Het terrein aan de Sint-Jobsesteenweg tussen het voormalige kazernegebouw met de kantoren van onder meer de FOD Financiën en LEGO aan de linkerkant en de nieuwbouw als thuisbasis van KBC, Scapa, Acta en ProNails aan de rechterkant ligt er nu nog een beetje desolaat bij. Om te komen tot een duurzame en doordachte invulling van deze site schreef de gemeente Brasschaat een wedstrijd uit. Het voorstel van Groep Bolckmans in samenwerking met Polo Architects haalde het in de laatste rechte lijn van nog 2 andere overgebleven kandidaten. 

Veel glas en cortenstaal

In de ontwerpplannen heeft Het Front een bebouwde oppervlakte van 14.000 m². De half ondergrondse parkeergarage heeft aandacht voor de nieuwe mobiliteitsvormen en omarmt ook de logistieke ruimte van het mobiliteitsknooppunt dat zich bij het gebouw bevindt. Met een lichte vrachtwagen zijn de KMO-ruimten op het gelijkvloers vlot bereikbaar langs een centrale rijweg die door het gebouw loopt. Door deze verkeersafwikkeling biedt het gebouw plek aan groen tot tegen de gevel. Op het dak van de nieuwbouw komen zonnepanelen.

Bovenop de KMO-units komen 2 bouwlagen in de vorm van ateliers en kantoren. Opvallend in het ontwerp van Polo Architects is het veelvuldige gebruik van glas en cortenstaal in de gevelpartijen. Dit moet voor een eigentijdse uitstraling en veel natuurlijke lichtinval zorgen. De kwaliteitsvolle gevel zorgt bovendien voor een mooie aansluiting op het omliggende groen. Met de halfopen garage onder het gebouw geeft Het Front de indruk van een zwevend volume te zijn omringd door een waterpartij in een soort slotgracht. 

Flexibele invulling

Het meest opvallende aan het project is de flexibele aanpak qua indeling en invulling van de bedrijfsruimten. Zowel horizontaal als verticaal kunnen ruimten worden samengevoegd. Op die manier wil Het Front inspelen op de snel wijzigende behoeften aan bedrijfsruimte ongeacht om welk type bedrijf het gaat. 

Het Front biedt een mix aan KMO-ruimten, een gedeelte voor groothandel, plaats voor ateliers, ruimte voor kantoren en ook logistieke faciliteiten zoals bergingen. Op het gelijkvloers is de ruimte beschikbaar voor KMO’s en handelsondernemingen. Op de 1ste verdieping wordt aan de gevelzijde ruimte gecreëerd voor lichte maakindustrie in de vorm van ateliers. In de centrale kern worden bergruimten, personeelsruimten en sanitair ondergebracht. De bovenverdieping krijgt een invulling als kantoorruimten.

Al deze locaties zijn individueel aanpasbaar aan de noden van de bedrijven die hier ruimte huren. Hiermee wil Het Front vooral onderdak bieden aan startende ondernemingen, bedrijven met projectgebonden huurnoden en ondernemingen in volle expansie.

Meer informatie: https://hetfront.be/

Parkeerverbod in Brasschaat voor voertuigen > 7,5 ton

 Vanaf 4 november geldt er in gans Brasschaat een parkeerverbod op voertuigen van > 7,5 ton.

Aanleiding hiervoor waren heel wat meldingen en klachten over grote vrachtwagens en bussen die in woonstraten geparkeerd stonden. De verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker kwam in het gedrang. Zo werd het zicht van fietsers en voetgangers beperkt, vooral aan schoolomgevingen. En de leefbaarheid in woonwijken ging erop achteruit. Bovendien willen we zo ook de parkeerdruk wat verlagen en beschadigingen aan het openbaar domein vermijden. 

Er zijn genoeg alternatieven. Zo zijn er een aantal randparkings die als parkeerplaats gebruikt kunnen worden: de park and ride aan de Sint-Jobsesteenweg, Sportoase voor de bussen en langs de zijkant van de Kapelsesteenweg ter hoogte van de brug E 19.

Aan de belangrijkste busmaatschappijen werd gevraagd autobussen voortaan zoveel mogelijk op het eigen bedrijventerrein te parkeren. 
De regelgeving wordt toegepast zoals voorzien in wegcode artikel 65.5 mbt het zonaal parkeerverbod. Aan de invalswegen van Brasschaat komen in totaal 78 borden van het type E9. Bij het buitenrijden van Brasschaat zullen ook de borden te zien zijn die het zonaal parkeerverbod opheffen en midden in de gemeente zullen nog 4 herhalingsborden voorzien worden. Brasschaat is met dit reglement zeker niet de eerste. Beringen, Zolder, Genk en de stadskern van Brugge gingen al voor.

Er was nog een grote bezorgdheid bij de nutsmaatschappijen, onderhoudsfirma’s voor groen en verhuisfirma’s over het al of niet mogen parkeren. Zij zijn vergunningsplichtig en krijgen, indien nodig, een tijdelijke toelating of een jaarvergunning om te parkeren tijdens de duur van de werken.

Info: dienst Mobiliteit –  mobiliteit@brasschaat.be – T 03 650 02 95

 

De Sint komt naar Zandvliet

Sinterklaas is weer bijna in het land. Op zaterdag 16 november kwam hij aan in Antwerpen. Ook in een aantal Antwerpse districten doet hij zijn ronde. Zo houdt hij halt in Zandvliet op 24 november.

In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kunnen kinderen op zondag 24 november gaan kijken naar een sinterklaasvoorstelling in de voor- of namiddag. Het grappige en spannende sinterklaasverhaal gaat over Sinterklaas die grote zorgen heeft. Zijn boek is leeg, er staat helemaal niets in. In zijn boek verschijnt steeds alles wat hij wil weten over alle kinderen. Elk jaar haalt hij uit het magische land een poeder dat zijn boek tot leven brengt. Maar dit jaar vergat hij het poeder te halen. Na de voorstelling kunnen de kinderen de Sint ontmoeten in de foyer van vrijetijdscentrum De Schelde.

Gezinnen kunnen die dag ook deelnemen aan de Wandel Mee-dag. Deelnemers kunnen kiezen voor verschillende afstanden. Bovendien is er een leuke pietenwandeling. Bij deze wandeling kunnen deelnemers vertrekken tot en met 11 uur. De pietenwandeling is geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

De Sinterklaasvoorstelling gaat door om 10.30 en om 13 uur in de concertzaal Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet. Deelname: 6/8 euro. Klik hier voor de rechtstreekse link.

De Sinterklaaswandeling is doorlopend van 9 tot 14 uur. De Pietenwandeling vertrekt tot en met 11 uur aan Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet. Deelname: 3 euro. www.vrijetijdscentrumdeschelde.be– Klik hier voor de rechtstreekse link.

 

Herman De Ridder is de snelste 80-plusser op de fiets

De 82-jarige Herman De Ridder is erin geslaagd om het Belgisch uurrecord 80+ op de fiets fors te verbeteren. De Kalmthoutenaar reed 37,046 gedurende 60 minuten op de wielerpiste van het Vlaams Wielercentrum in Gent. Herman verbetert daarmee het vorige uurrecord 80+ van 33,750 km

Luidkeels aangemoedigd door meer dan 250 enthousiaste supporters startte Herman De Ridder zijn uurrecordpoging de op wielerpiste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. “De start ging vlot”, aldus Herman. “Met al dat volk hier en vanwege de 6 maanden intense voorbereiding was ik uiteraard wel wat zenuwachtig vandaag. Maar ik voelde me onmiddellijk goed bij die eerste rondjes op de piste. Ik kon m’n tempo behouden, mede door al die aanmoedigingen telkens ik over de meet reed. M’n coach gaf aanwijzingen en zo wist ik na een tijd dat het goed zat. Het laatste kwartier werd het wel wat zwaarder en viel ik wat terug. Maar uiteindelijk had ik marge genoeg om het vorige record ruimschoots te verbeteren. En daar ben ik supercontent mee !”

Schema perfect uitgevoerd
Timothy Vangheel uit Kalmthout, de coach van Herman, was niet verrast door deze prestatie. “Hij heeft het vooropgesteld schema nauwgezet uitgevoerd. Over elke ronde op de piste reed hij ongeveer 24,3 seconden. Hij trapte zo’n 90 omwentelingen per minuut met een verzet van 50 x 16. En dat resulteerde dus in deze nieuw recordafstand van meer dan 37 km/u. Een prachtig resultaat !”

“Ik begeleid Herman nu al een half jaar en hij heeft me echt verbaasd”, gaat de coach verder. “Wat hij nog allemaal kan als 82-jarige, dat is ongelooflijk. Herman heeft niet alleen een goede gezondheid, hij leeft er ook naar. Tegelijk heeft hij nog steeds de ambitie om sportief te verbeteren en zo’n uitdagingen aan te gaan.

Training voor ouderen
“De komende dagen ga ik het nu toch wat rustiger aan doen”, lacht Herman. ”Want het waren drukke maanden in aanloop naar vandaag, er kwam toch wel wat bij kijken. Ook organisatorisch was het een hele klus. Ik wil uitdrukkelijk de werkgroep van m’n wielerclub De Heidestoempers en de vele sponsors bedanken. Zonder hun hulp was het nooit gelukt”.

De pronostiek van de supporters bracht ook een aardig bedrag op. “Daarmee gaan we gratis lichaamstrainingen aanbieden voor oudere wielertoeristen uit de regio van Kalmthout. Die doen immers serieuze sportieve inspanningen, maar vergeten wel eens andere spiergroepen te oefenen. Sportcoach Timothy Vangheel zal deze turnoefeningen organiseren. Want je bent nooit te oud om sportieve uitdagingen aan te gaan. Zo kan ik ouderen aanzetten om m’n voorbeeld te volgen en lang gezond te blijven”, zo besluit een glunderende Herman.

Actie Noorderlicht in Zandvliet en Berendrecht

Aan de Steenovenstraat in Berendrecht was er zaterdag 16 november een actie Noorderlicht. Die actie is er tegen diefstallen in woning, verkeersoverlast en algemene overlast. Zo’n 83 personen en 67 voertuigen werden gecontroleerd. De politie trok één rijbewijs in voor vijftien dagen omwille van het gebruik van alcohol. Een andere bestuurder kreeg een rijverbod van zes uur om dezelfde reden. 

1 2 3 1.587