Overleden Paula Willemen – Berendrecht

Paula Willemen, weduwe van Tuur Ryssens, overleed in WZC Zonnewende te Kapellen op 17 december 2021. Zij werd geboren te Berendrecht op 30 juli 1935. Zij was dierenliefhebster in hart en nieren. Er wordt afscheid van Paula genomen een plechtigheid in de kapel van O.L.V. van de Hagelberg, Kapelstraat te Berendrecht, op dinsdag 28 december […]

Natuurbeheerplan De Zouten

Berendrecht/Zandvliet – Tot 9 januari 2022 loopt het openbaar onderzoek van het natuurbeheerplan De Zouten, ingediend door Havenbedrijf Antwerpen NV. Het dossier kan zowel digitaal als op papier ingekeken worden. Een natuurbeheerplan is geen doel op zich maar een middel om in een bepaald terrein, beheerd ten behoeve van het natuurbehoud, bepaalde doelstellingen i.v.m. ecologie, […]

Jonge landbouwers voeren positieve actie op trailrun

KALMTHOUT – De land- en tuinbouwers kaarten al langer aan dat hun sector onder druk staat. Enkele jonge boeren uit de regio Kalmthout, Essen en Wuustwezel voerden zondag 19 december op een positieve manier actie door deelnemers aan de Trailrun in Kalmthout een appel uit te delen. De strikte regelgeving maakt het alsmaar moeilijker. Nochtans […]

Overleden Paula Willemsen – Putte/Kapellen

Paula Willemsen, weduwe van Frans Janssens, overleed in WZC Aalmoezenier Cuypers te Stabroek op 4 december 2021. Paula werd geboren te Hoevenen op 23 april 1925. De familie neemt afscheid in intieme kring. Aansluitend wordt Paula te ruste gelegd bij Frans in het columbarium op de begraafplaats van Putte – Kapellen. Rouwadres: p/a Familie Dilliën […]

Overleden Hilda Petré – Berendrecht

Hilda Petré, weduwe van de heer Jean ‘Flor’ Pietercil, overleed in WZC Villa ter Molen te Stabroek op 17 december 2021. Zij werd geboren te Orsmaal-Gussenhoven op 12 juni 1930. Hilda was lid van Vriendenkring Gepensioneerden Antwerpen FOD Finant groep 19, lid Petanqueclub Molengeest Berendrecht. Er wordt afscheid van Hilda genomen in Aula Rustpunt, Hoge […]