Overleden Marcel Nys – Kapellen

Op 10 mei 2021 overleed onverwacht thuis te Kapellen Marcel Nys. Hij was levensgezel van Diane Bogaerts en werd geboren te Ekeren op 6 augustus 1955. Marcel was gepensioneerd vertegenwoordiger van Nestlé Health Science. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in intieme kring in de parochiekerk Sint-Jozef te Kapellen-Hoogboom. Aansluitend wordt hij te rusten gelegd op de […]

Overleden Guido Suykerbuyk – Kapellen

Te Brasschaat overleed op 16 mei, Guido ‘De Guy’, Suykerbuyk. Hij was de weduwnaar van Rita Van Reamdonck en werd geboren te Kapellen op 7 mei 1959. Er wordt in intieme kring afscheid genomen. Rouwadres: www.condoleances.be/guysuykerbuyk

RUP Woonparken ter inzage op het gemeentehuis

Brasschaat is gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (Rup) voor ‘Woonparken’. Een woonpark is een residentiële zone binnen een bosrijk gebied met een grote oppervlakte aan groene ruimte en slechts een beperkt aantal woningen. De opmaak van dit Rup legt stedenbouwkundige voorschriften vast voor deze gebieden. In de afgelopen jaren heeft Brasschaat samen […]

Overleden Anna De Bie – Ekeren

Anna De Bie, weduwe van Cyriel Van Loon, overleed te Berendrecht op 16 mei 2021. Zij werd geboren te Wuustwezel op 11 juli 1935. Op dinsdag 25 mei wordt er in intieme familiekring afscheid van Anna genomen tijdens de asverstrooiing op de begraafplaats van Ekeren.Rouwadres: Familie Van Loon – De Bie, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Hoge […]

Overleden Marie-Louise Bastiaenssens – Ekeren

Marie-Louise Bastiaenssens, echtgenote van de heer François Roelands, overleed in het ZNA Middelheim te Antwerpen op 15 mei 2021. Zij werd geboren te Kapellen op 23 maart 1940. De afscheidsdienst vindt plaats in intieme kring. Rouwadres: Fam. Roelands – Bastiaenssens p/a Uc Ketelaars, Guyotlei 9, 2950 Kapellen – Online condoleren: www.uitvaartzorg-ketelaars.be