Proactief investeren in voorkomen van geluidshinder

Raadslid Marc Maes (N-VA), voor het jeugdhuis in het Armenstraatje te Zandvliet BERENDRECHT/ZANDVLIET/LILLO – Tijdens de raadszitting van de districtsraad van 23 november werd de aanpassing van de meerjarenplanning ter goedkeuring voorgelegd.Raadslid Marc Maes (N-VA) merkte op dat de raming voor de inrichting van het nieuwe jeugdhuis mogelijk te laag ingeschat werd. “Op dit ogenblik […]

Overleden François van den Broeke – Ekeren

François van den Broeke, echtgenoot van mevrouw Juliette Verresen, overleed thuis te Ekeren op 22 november 2020. Hij werd geboren te Antwerpen op 3 november 1928. François was gewezen Brigadier Imalso, lid visclub Rozemaai en ex-lid fanfare Arbeid. Op donderdag 26 november 2020 wordt er in intieme kring afscheid van François genomen tijdens een samenkomst […]

Overleden Cor van Gils – Berendrecht

Cor van Gils, echtgenoot van Adriana Vangeel, overleed in het ZNA Jan Palfijn te Merksem op 22 november 2020. Hij werd geboren te Brussel op 5 maart 1948.Cor was vaandeldrager vriendenkring 3Para, 2e Bataljon Commando, 12e Compagnie Flawinne ‘66-’68, 3e Para regionale Tielen, drager ‘groen baret’. Hij was lid vriendenkring ANPCV Antwerpen, ex-Forman Kuiperij Haven […]