Ludo stelt boek voor over zijn grootvader ‘Benedictus Van den Maegdenbergh’

Zondag 22 december stelde Ludo Van den Maegdenbergh zijn boek voor in het vroegere gemeentehuis van Zandvliet aan de Spaanse Molenstraat. Het is een boek over zijn grootvader ‘Benedictus Van den Maegdenbergh’, beter gekend in Zandvliet en omstreken als ‘den dikke Moatenbaarg’. Onder de talrijke aanwezigen was er vooral familie, bestuursleden van de Kon. Heemkundige kring van de Antwerpse Polder en van het Poldermuseum en vele vrienden. De biografie loodst de lezer door Benedictus’ leven als landbouwer, ondernemer en burgemeester van Zandvliet. 

Kleinzoon Ludo zat al langer met het idee maar twee jaar geleden toen hij op de trein zat naar een familiereunie vertelde hij het aan zijn nicht Alida De Bie, de oudste kleindochter van Benedictus, en zij was meteen enthousiast. Het was de bedoeling om een boek te schrijven van 86 pagina’s: één bladzijde per levensjaar. Ludo haalde de duizenden familiale documenten uit zijn archief, ging op zoek naar aanvullingen in het Rijksarchief in Beveren, het Felixarchief in Antwerpen, de gemeente Kalmthout, de stad Blankenberge tot in het Klein Seminarie in Mechelen, waar hij zelf naar school ging. “Om de tijdsgeest te proeven ploos ik liefst 54 jaargangen uit van het heemkundige tijdschrift Polderheem”, legt Ludo uit. “Elke vrijdag tijdens onze wekelijkse lunch vertelden mijn broers Benny en Fons hun verhalen over onze bompa. Ze overspoelden me met documentatie. Ik kwam zelfs in het bezit van de originele aankoopakte uit 1829 van de Zwaen, de ouderlijke hoeve tegenover de Sint-Gertrudiskerk van Zandvliet.”

In een biografie horen ook foto’s. “Ik ging op visite bij mijn tantes Hortense Van den Maegdenbergh en Hilda Michielsens en op de tafels verschenen heel veel oude foto’s. We hebben urenlang alleen maar gepraat, de porto bleef vol en de koffie werd koud. Ik klopte ook aan bij drie nichten. Alida en Mia De Bie vulden het prentenkabinet rijkelijk. Christiane Rossou legde zelfs een fotoalbum van haar moeder uit de jaren veertig op tafel. Met zoveel documentatie was het al snel duidelijk dat het origineel idee van een boek van 86 pagina’s te weinig zou zijn. Het werden er uiteindelijk 307. 

Districtsburgemeester Carl Geeraerts is zeer opgetogen met het boek. “Het is een chronologisch overzicht van het leven van Benedictus gebracht in een begrijpbare taal. Je wordt meteen meegesleurd in het verhaal.”, aldus Geeraerts. In de 19de eeuw was de belangrijkste persoon in Zandvliet Nicasius de Keyser, in de 20ste eeuw was dat, naast de grote Klos (grapte de burgemeester), Benedictus Van den Maegdenbergh. De familie Van den Maegdenbergh was ook 80 jaar vertegenwoordigd in het gemeentebestuur. 

Tenslotte zei Ludo dat er vroeger bij familiebijeenkomsten steeds een gebedje hoorde. Hij wilde die traditie verder zetten en hij gaf daarvoor het woord aan zijn broer Benny die het boek op sublieme wijze in een gebedje wist aan te prijzen.

Benieuwd naar het boek, dan kan je het bestellen via VdM.Maes@telenet.be. Prijs 40€.

Port of Antwerp realiseert 7de recordjaar op rij

Voor het zevende jaar op rij tekent Port of Antwerp in 2019 een duidelijke (verwachte) groei op van 1,3% en een totale overslag van 238 miljoen ton cargo. Hoewel sommige segmenten wegens geopolitieke onzekerheden duidelijk onder druk staan, gaat de haven er in het algemeen op vooruit. Dat doet ze niet alleen op economisch vlak; ook maatschappelijk zet de haven duidelijke stappen vooruit op het vlak van duurzaamheid en mobiliteit.

Groeicijfers in 2019
Ondanks toenemende spanningen in de wereldhandel, noteert de haven ook dit jaar een duidelijke groei in totale overslag. Voornamelijk de containeroverslag wint aan marktaandeel (van 27,5% naar 28,2%) en ook in het segment droge bulk stijgt de totale overslag met 3,4%. Bij de breakbulk, met staal als belangrijkste product, zijn de gevolgen van de mondiale handelsperikelen voelbaar. Dit resulteert in een totale daling van 13% in dat segment. Ook voor het segment van de vloeibare bulk daalt de overslag met 4,4%. Dat is voornamelijk te wijten aan economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen.

Springplank naar de toekomst
In 2019 werd een sterke basis gelegd voor het toekomstig succes van de haven van Antwerpen en de economische activiteit waarmee ze onlosmakelijk verbonden is. Zowel in de chemische als in de logistieke sector werden belangrijke investeringen bekendgemaakt. Naast de recordinvestering van 3 miljard euro door INEOS in de Antwerpse chemische cluster, werd dit jaar ook het startschot voor het ECLUSE-stoomnetwerk gegeven. Daarnaast is ook de Delayed Coker Unit van ExxonMobil in bedrijf gegaan en waren er nog tal van andere investeringen door spelers zoals BASF, Borealis en Standic.

Duurzaamheid voorop
De Vlaamse Regering nam vorige week een cruciale beslissing in het kader van het complex project rond de ontwikkeling van extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen. De beslissing is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het economisch potentieel van de haven van Antwerpen en haar bijdrage aan de Vlaamse en Belgische economie.

Tegelijkertijd met haar jaarcijfers, onthult Port of Antwerp het inrichtingsplan voor de Churchill Industrial Zone, de voormalige Opel-site aan het Churchilldok. Als één van de laatste grote beschikbare terreinen in de haven vlakbij de chemische cluster biedt dit gebied veel mogelijkheden voor de transitie naar een duurzame, circulaire haven. Het inrichtingsplan biedt ruimte aan innovatieve startups die hieraan kunnen bijdragen. Het plan omvat verschillende types en groottes van loten om diverse spelers te verwelkomen, alsook ruimte voor gedeelde diensten en een ‘proeftuin’ voor duurzame chemie met de nodige faciliteiten om innovatieve concepten in de praktijk te testen. Daarnaast wordt ook een reserve aangehouden die zich kan lenen voor het vestigen van een grotere speler in de toekomst.

Verdere inspanningen voor betere mobiliteit
Port of Antwerp blijft sterk inzetten op mobiliteit door het beter bundelen van goederentrafiek, de verdere digitalisering van de haveninfrastructuur en een gecoördineerd beheer van de spoorweginfrastructuur. Ook voor personenvervoer wordt er blijvend ingezet op nieuwe oplossingen. Zo werd twee weken geleden een nieuwe tramlijn naar het Havenhuis ingehuldigd. Ook de fiets- en de waterbus blijven een enorm succes in 2019. In augustus  stapte de 800.000e pendelaar aan boord van de waterbus.

(foto: Port Of Antwerp)

 

Overleden Angèle Cools – Zandvliet/Putte

Angèle Cools, weduwe van de heer Pierre Eysackers, partner van wijlen de heer Louis Vlaeminckx, overleed in het ZNA Middelheim te Antwerpen op 21 december 2019. Zij werd geboren te Geel op 4 juli 1939. Er wordt afscheid van Angèle genomen op dinsdag 31 december 2019 om 10.00 uur, in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek. Samenkomst vanaf 9.40 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Putte-Stabroek, gelegen aan de Veldstraat.
Rouwadres: Familie Cools – Eysackers, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Spaansemolenstraat 23 te 2040 Zandvliet – Online condoleren: www.begrafenissen.net

112.515,55 euro voor Brasschaatse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 112.515,55 in het Gemeentelijk Instituut, de gemeentelijke basisschool in Mariaburg en Mater Dei Heide in Brasschaat. Het geld wordt gebruikt voor de renovatie van de verwarmingsinstallaties in de gemeentelijke scholen en de verwijdering van asbest in Mater Dei Heide. “Deze investering is heel welkom”, zegt Inez Ven, bevoegde schepen van onderwijs, van N-VA-Brasschaat. “Vlak voor Kerst is dit heel goed nieuws voor alle leerlingen en leerkrachten van de 3 Brasschaatse scholen”.
Wie wil investeren in onderwijskwaliteit, moet ook investeren in de kwaliteit van de gebouwen van ons onderwijs. Dat is precies wat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) doet.
“Hier is echt nood aan”, zegt Inez Ven. “De scholen leveren fantastisch werk, maar kunnen deze stevige financiële impuls zeer goed gebruiken. Goed nieuws voor de hele gemeente”.
In totaal voorziet minister Weyts deze regeerperiode maar liefst een half miljard euro voor schoolgebouwen. “N-VA-Brasschaat is heel blij dat de minister ook denkt aan onze scholen”, besluit Inez Ven.

Overleden Elza Boeren – Putte

Elza Boeren, weduwe van Roger Van Kerckhove, overleed in A.Z. Nikolaas te St.-Niklaas op 21 december 2019. Zij werd geboren te Stabroek op 19 maart 1931 en was lid van Madosa vzw, Antwerpen. Het afscheid van Elza heeft plaats op vrijdag 27 december 2019 om 10 uur in de parochiekerk St.-Dionysius, Vincent Mercierplein te Putte-Kapellen waarna ze te rusten wordt gelegd op de begraafplaats te Putte-Stabroek.
Rouwadres: Familie Elza Boeren, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen