Werken Spaanse Molenstraat gaan van start

In het districtshuis konden de plannen van de werken ingekeken worden

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Water-link starten maandag 25 november met de eerste fase van de heraanleg van de Spaansemolenstraat in Zandvliet. 

Water-link, rioolbeheerder van de stad Antwerpen, doet dit in samenwerking met Aquafin. Het doel is om het huishoudelijk afvalwater van woningen op te vangen in riolen en te transporteren naar een collector of verzamelriool van Aquafin. Die leiden het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het gezuiverd wordt en nadien in een waterloop terecht komt. Water-link zal in de Spaansemolenstraat ter vervanging van de oude riolering een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aanleggen met een buis die het regenwater opvangt en een buis die het vuil water afvoert.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo is verantwoordelijk voor de heraanleg van de bovenbouw en koos ervoor om de Spaansemolenstraat volledig aan te leggen in roodbruine kleiklinkers.

Aannemer ‘Vermetten’ voert de eerste fase van de Spaansemolenstraat uit. Het betreft het gedeelte tussen Noordland en de Zandvlietse Varkensmarkt. Eerst zal er nieuwe riolering gelegd worden. Daarna zullen de voetpaden en de straat heraangelegd worden.  Na deze fase worden de werken opgeschort zodat het gans- en keizerrijden kan plaatsvinden. Na maart 2020 volgt het andere gedeelte van de Spaanse Molenstraat. 

Op dinsdag 19 november konden de bewoners van het district de plannen inkijken op het Districtshuis in Berendrecht. 

Meer info over de werken kan je bekomen in het Districtshuis Berendrecht, Antwerpsebaan 140 – district.BerendrechtZandvlietLillo@antwerpen.be

Voor vragen en meer informatie in verband met de riolering: Aquafin – 03 450 45 45 – contact@aquafin.be

 

Gewapende overval op dagbladhandel Videoland in Stabroek

Dinsdagavond 19 november had er een gewapende overval plaats in dagbladhandel Videoland aan de Dorpsstraat te Stabroek. Een jongeman wandelde de zaak binnen en bedreigde de winkelbediende Cynthia met een pistool en eiste de inhoud van de kassa. Zonder aarzelen bediende zij de overvaller op zijn wenken. Daarna stopte hij zijn revolver in zijn achterzak en nam te voet het hazepad. Hij stak de straat over en verdween in de richting van het kerkplein. Onmiddellijk activeerde de winkelbediende het hold-up alarm en de uitbaatster Rita, die boven de zaak woont, spurtte meteen naar beneden maar toen was hij al verdwenen. De politie was zeer snel ter plaatse met enkele combi’s. Nadat ze op de camerabeelden zagen dat hij te voet was gevlucht, kamden ze de omgeving uit en ze activeerden ook het BIN netwerk. 

“Op de camerabeelden is te zien dat de overvaller redelijk rustig was alsof het niet de eerste keer was”, legt zaakvoerder Chris Berkvens uit. Hij sprak ook perfect Nederlands, dus het vermoeden is dat het om een Belg gaat. Het is gelukkig de eerste keer in 30 jaar dat ze het meemaken. De winkelbediende en de uitbaters waren  erg onder de indruk. 

Kapellen ondertekend Charter Werftransport

De gemeente volgt het voorstel van CD&V Kapellen.

Op de gemeenteraad van 18 november besliste de voltallige gemeenteraad dat de gemeente het Charter Werftransport ondertekent.

Vóór de zomer stelde fractieleider Maaike Van Overloop (CD&V) het college voor het Charter Werftransport, in navolging van onze omliggende gemeenten, te ondertekenen.

“Dit is een krachtig signaal vanuit de gemeente naar de scholen en de omgeving waarbij onze schoolgaande jeugd kan rekenen op een veilige verkeersituatie met het oog op het toenemende werfverkeer in onze gemeente.We zien dit als een eerste stap en hopen dat er structureel iets zal veranderen aan het beleid voor zachte mobiliteit met name veilige en toegankelijke voet- en fietspaden, verlichting aan oversteken,”, aldus Maaike Van Overloop.

 

Met hetCharter Werftransport zal de gemeente een duidelijk signaal geven en inzetten op een veilige en leefbare gemeente; eenvoudig in dialoog gaan met aannemers en scholen;het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aanpakken

CD&V Kapellen vertrouwt erop dat de gemeente toeziet op een correcte naleving van het charter.

Seniorenweek neemt feestelijke start

In Kapellen is de seniorenweek feestelijk op gang getrokken. Senioren konden er in de nieuwe zaal Lux hun beentjes strekken op een t-dansant. Ongeveer 200 senioren waren op de afspraak.

Voor veel senioren was het meteen een kennismaking met de nieuwe zaal Lux, op het Marktplein, die begin deze maand in gebruik werd genomen. Normaal heeft de Kapelse seniorenweek plaats in september maar omdar er, door de verschillende werken, geen zaal beschikbaar was werd beslist om het evenement te verschuiven naar november zegt schepen Ria Van Oncen (Open Vld). “Het Bruggeske was al afgebroken en de nieuwe zaal Lux was immers nog niet klaar. Omdat er een tijdelijk dienstencentrum werd ingericht, ter hoogte van het gemeentehuis, was het misschien voor veel senioren moeilijk om zich te verplaatsen. Daarom hebben we een busverbinding ingelegd tussen het tijdelijke dienstencentrum en de nieuwe zaal Lux. Dat heeft duidelijk een invloed gehad om het aantal aanwezigen”.

De seniorenweek gaat verder op donderdag 21 november, om 14 uur, met een filmvoorstelling in zaal lux. Dan wordt de romantische komedie “Finding Your Feet”, met senioren in de hoofdrol, vertoond. Kaarten hiervoor kosten 5 euro en kunnen besteld worden via de Kapelse seniorenraad en de gemeentelijke website. Dinsdag 10 december is er een groots feest eveneens in zaal Lux. Vanaf 14 uur staan er verschillende optredens op het programma met ondermeer de plaatselijke zangers Ingri.

Toplicht Essen-Hoek: Alle problemen van de baan 

gemeenteraadsleden Liesje Van Loon, Ludo Somers en schepen Brigitte Quick. 

Essen – Dé camera en het stoplicht op Hoek, het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar alle problemen zijn eindelijk verleden tijd. 
Iedereen was blij met de komst van het stoplicht en de bijhorende camera aan de oversteekplaats ter hoogte van Mariaberg Hoek. Jammer genoeg was het systeem voor vele mensen niet duidelijk. Het principe is nochtans simpel: Rij je te snel? Dan krijg je een rood licht en moet je stoppen. Duwt er iemand op de knop om over te steken? Dan krijgt de voetganger groen licht, het verkeer rood licht en kan de voetganger veilig oversteken. Alleszins, dat is toch de bedoeling ervan.

Tot hiertoe negeerden, jammer genoeg, enorm veel mensen het stoplicht en begingen een verkeersovertreding door toch door het rode licht te rijden. Dit bracht uiteraard gevaarlijke verkeerssituaties met zich mee, maar ook commentaar en gezever hierover bleven niet uit. En terecht. CD&V Essen bracht dit punt meermaals ter sprake tijdens verschillende vergaderingen. Ook menige media brachten hierover al verslag uit. 

Intussen zijn alle problemen van de baan en werkt de slimme camera nu naar behoren. De eerste boetes op basis van de camera werden intussen uitgedeeld. De inwoners van Hoek, omwonenden, alle schoolkinderen, ouders, juffen,… zijn zeer blij dat het in orde is en hopen op snel resultaat én vooral: ze hebben eindelijk een veilig schoolomgeving! 

Daarnaast zal binnenkort ook de trajectcontrole op de Moerkantsebaan van start gaan. Bovendien betreft dit een ANPR-camera, wat wil zeggen dat die camera nummerplaten registreert die verdacht zijn en geeft dan een soort “alarm” bij de politiediensten.  

Drukke agenda voor Sint in Kapellen

Sinterklaas komt op zaterdag 23 november naar de bibliotheek aan het Dorpsplein. Eerst kunnen de allerkleinsten bij hem op de schoot en bewondert hij hun tekeningen en knutselwerkjes. Daarna leest hij kinderen vanaf 5 jaar enkele mooie verhalen uit de bibcollectie voor. Dit alles is gratis, maar je moet wel even inschrijven via de webwinkel op www.kapellen.be.

Ook in winkelcentrum Promenade kan je de Sint ontmoeten. Je vindt hem op zijn troon op zaterdag 23, woensdag 27 en zaterdag 30 november en op woensdag 4 december. Je kan bij hem op schoot, met hem op de foto, je sinterklaasbrief en/of tekeningen afgeven, enz. En natuurlijk zijn ook zijn pieten van de partij.

Hoogboom
De intrede van Sinterklaas in Hoogboom staat op zaterdag 30 november gepland. Kinderen worden tijdens de traditionele stoet door de wijk getrakteerd op snoepjes en mandarijntjes. Daarna gaat het feest met als centrale thema Het talent van Zwarte Piet, verder met Sinterklaastheater in gemeentelijke lagere school De Platanen.

Speelbabbel
Tot slot komen de Sint en zijn pieten op visite tijdens de Speelbabbel in BKO ’t Egeltje -Centrum (Antwerpsesteenweg 146) op woensdag 4 december. Kom zeker langs met je kleine spruit van 0 tot 3 jaar tussen 9.30 en 11.30 uur. Geef vóór 27 november wel even een seintje via speelbabbel@kapellen.be. Zo kan de Sint voor voldoende cadeautjes voor alle bezoekers zorgen. 

 

Overleden Jos ‘Ludovicus’ Ipermans – Ekeren

Jos ‘Ludovicus’ Ipermans, overleed thuis te Antwerpen-Ekeren op 17 november 2019. Hij  was de weduwnaar van mevrouw Maria Verbruggen en werd geboren te Antwerpen op 14 april 1930. Hij was hoofdinspecteur van politie op rust, lid van International Police Association, lid Duivenbond Kapellen en lid vriendenkring De Mick vzw. De afscheidsdienst heeft plaats in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek, op dinsdag 26 november 2019 om 10.00 uur. Samenkomst met mogelijkheid tot condoleren vanaf 9.40 uur. Aansluitend zal de bijzetting plaatsvinden in het urnenveld op de begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat. Rouwadres: Familie Ipermans, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

 

District komt in bezit van originele tekening Rode Ridder

Tijdens de Ekerse kasteelfeesten, van september, was de Rode Ridder opvallend aanwezig en ook in de toekomst krijgt de Rode Ridder een permanent plaatsje in het Ekerse districtshuis. Voor de kasteelfeesten had de Italiaan Fabio Bono speciaal een affiche ontworpen. De originele tekening van deze affiche is overhandigd aan districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA).

De tekening, in A3-formaat, is door tekenaar Bono getekend en ingekleurd. Een werk dat ongeveer een week in beslag nam. “Het is een tekening die duidelijk naar Ekeren verwijst en uniek is in zijn soort. Het zou spijtig zijn moest de tekening in handen komen van verzamelaars. We hebben de tekening kunnen kopen voor 1.500 euro” zegt districtsburgemeester Koen Palinckx. “Dat is een spotprijs en een gegeerd goed voor verzamelaars. Die zouden er zeker het meervoud van de prijs voor op tafel willen leggen. Het is niet de bedoeling dat de tekening ergens in een kast terecht komt. Momenteel zoeken we nog een plaatsje om het op te hangen zodat ook de Ekerenaren er kennis mee kunnen maken. Om verkleuring tegen te gaan moet dat echter ergens zijn waar geen zonlicht komt”. De kans bestaat dat het district Ekeren in de toekomst nog zal werken rond het thema Rode Ridder. Welke vorm dat zal aannemen moet nog besproken worden.