Infomarkt Oude Landen

Infrabel zal binnenkort een aanvraag tot een omgevingsvergunning (bouwvergunning) indienen voor het project Oude Landen waarna een openbaar onderzoek zal plaatsvinden.  Het project omvat de bouw van een ongelijkgrondse kruising ter hoogte van de Oude Landen om extra capaciteit te creëren voor het goederenverkeer van en naar de Antwerpse haven, een kwestie die al enkele jaren hangende is in het kader van een vlottere spoorontsluiting in en rond de haven  Ook maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de gelegenheid gebruik om de aansluiting van Kloosterstraat (in het centrum) op de A12 te herdenken en de fietsverbinding met de haven te versterken, in samenwerking met stad en provincie.

Om de lokale bevolking te informeren over deze toch wel grootse plannen, organiseert Infrabel met stad, district en AWV een infomarkt op woensdag 20 november van 14 tot 20 uur in zaal De Nobele Donk, Jozef Ickxstraat 10.  Iedere belangstellende is doorlopend welkom en zal vragen kunnen stellen aan de aanwezige experts. (jdh)

Overleden Marie-Louise Duymelinck – Kapellen

In wzc Zonnenwende te Kapellen overleed op 14 november Marie-Louise Duymelinck. Zij was de echtgenote van Albert † Currinckx en werd geboren te Sint-Niklaas op 7 juli 1938. De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 21 november om 10 uur in de Sint Jacobskerk, Kerkstraat te Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.45uur in de kerk. Aansluitend wordt haar as toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats te Kapellen, ingang Oude Heidestraat.

Rouwadres: Wilgenlaan 16/ver2, 2940 Hoevenen-Stabroek – www.condoleance.be/marie-louiseduymelinck 

Overleden Marc Van Dijck – Stabroek

Op 14 november overleed thuis te Stabroek, Marc Van Dijck. Hij werd geboren te Antwerpen op 9 augustus 1955. Er wordt afscheid van Marc genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen-Stabroek op dinsdag 19 november om 10 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 9.40 uur. Marc stelt zijn lichaam ter beschikking aan de Universiteit Antwerpen voor geneeskundig en wetenschappelijk onderzoek.

Rouwadres: Familie Van Dijck, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 26940 Stabroek – online condoleren: www.begrafenissen.net