Escapekoffer: ideale teambuilding-activiteit in fort van Stabroek

Forteigenaar Tom Callens en Simon Van Hoofstat zijn de bedenkers van het concept

Stafort bedacht met het ontwerpen van een escapekoffer de ideale teambuilding-activiteit voor bedrijven, organisaties of vriendengroep. Forteigenaar Tom Callens en Simon Van Hoofstat (jeugddienst Ekeren) zijn de bedenkers van het concept waarmee zij je meer dan 100 jaar terug in de tijd nemen, naar de beginjaren van de Eerste Wereldoorlog.
Vorig jaar leerde Tom Simon kennen tijdens het jeugdevenement Fort Fiesta. “Omdat wij beide interesse hebben in escaperooms wilden wij hierrond iets uitwerken dat paste in het kader van het fort. Het moest iets zijn om aan grote groepen en bedrijven te kunnen aanbieden. Een uitdagende beleving met een link tussen historie en spelelementen. Zo is Adventures in a box ontstaan.

Escapekoffer
De deelnemers krijgen een effectieve speeltijd van 105 minuten om alle vraagstukken die in de koffer verborgen zitten op te lossen. Lukt het hen niet, dan ontploft de koffer. Bij supergroepen stellen wij de bom in op drie kwartier of soms op negentig minuten.
“Het verhaal in de koffer begint in 1914. Wij vonden tijdens ons opzoekingswerk in een boek rond Zimmerman, een brief van soldaat Frans Van Der Biest, die gestationeerd was in forten rond Antwerpen. De brief was gericht aan zijn broer Jean die aan het IJzer vocht. Meteen was dit het uitgangspunt van onze escapekoffer.
“In de brief zegt Frans dat er in het fort bomkisten op ontploffen staan en hij vraagt raad aan zijn broer”, zegt Tom. Van daar nemen de deelnemers het over.
“Een eerste moeilijkheid voor de deelnemers is de kist open te krijgen. Daarna wachten hen spannende uitdagingen. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk zintuigen aan bod te laten komen. Ze moeten o.a. via morsecode een fort herkennen, braille lezen, teksten in geheimschrift ontleden en puzzels oplossen. Wij vonden in het fort van Stabroek een Duitse tekst in codetaal, die informatie bevatte over de kanonnen van het fort. Wij maakten gebruik van originele oproepingsbrieven van het Belgische leger en documenten over geschutskoepels. Daarnaast kregen wij ook hulp via de Simon Stevinstichting. Als de deelnemers alle opdrachten tot een goed einde brengen, moeten ze in staat zijn om de bom onschadelijk te maken”, legt Simon uit.
“Voor ons is het de bedoeling om historische feiten te combineren met spel. Het werd een lang proces van opzoekingswerk met verwijzingen naar wereldoorlog I en het fort in Stabroek”, gaat Tom verder. “Het mag ook niet te moeilijk zijn, het moet een leuke beleving blijven. We denken wel dat Simon en ikzelf daar in geslaagd zijn”.

Mobiel
“We hebben de escapekoffers zo gemaakt dat zij ook op andere plaatsten opgesteld kunnen worden. Er is geen elektriciteit voor nodig. Elk fort uit de Antwerpse Fortengordel kan er gebruik van maken. Luc Olyslagers van de Simon Stevinstichting was eveneens enthousiast over het project. “Het is mooi dat Tom zelf het initiatief neemt om aan het Fort nog meer impuls te geven. Dit is zeker een meerwaarde en zal nieuwe mensen naar de forten lokken”.
De doelgroep bestaat uit deelnemers vanaf de leeftijd van 15 à 16 jaar. “ Groepen met gemengde leeftijden scoren het beste. Dat ondervonden wij bij de try-outs”, zegt Tom. Ook voor teambuilding is de koffer geschikt. In totaal werden er 26 identieke koffers gemaakt zodat grotere groepen ook kunnen deelnemen. Per koffer kunnen maximum zeven spelers deelnemen.
Info: www.stafort.be

Restauratie erfgoed vanaf augustus

De firma Levanto start in augustus met de reiniging en restauratie van een aantal beelden en monumenten in Kalmthout. Het gaat over het Heilig Hart Beeld en oorlogsmonument (kerkomgeving Centrum), Christus Koningbeeld (kerkomgeving Heide) en het monument van de gesneuvelden aan de kerk in Nieuwmoer. 
Levanto is een sociale onderneming die streeft naar duurzame en betaalbare tewerkstelling in Vlaanderen. Voor restauraties gebruikt Levanto de nieuwste wetenschappelijke methodes, met oog voor langdurige bewaring en het oorspronkelijke werk. Erfgoed Voorkempen volgt de werken op voor de gemeente Kalmthout.
Later worden nog een aantal andere beelden en monumenten gerestaureerd, waaronder de dorpspomp aan Kerkeneind en het Christus Koningbeeld en het standbeeld van Jozef Tilborghs in Nieuwmoer.

Info: cultuur@kalmthout.be

Overleden Charles Van Rompaey – Kapellen

Charles Van Rompaey, echtgenoot van Lieve De Ridder, overleed in het Woonzorgcentrum Beukenhof te Heide-Kalmthout op 21 juli 2019. Hij werd geboren te Antwerpen op 29 februari 1936 en was gewezen Commissaris van de Zeescouts, op rust gesteld diensthoofd van Crown Cork Company, Deurne, gewezen voorzitter van K.A.W.V., Erereserve-Kapitein-commandant Vereerd met ‘Het Kruis van Officier in de Kroonorde’.  De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 27 juli 2019 om 11 uur in de parochiekerk St.-Jacobus, Kerkstraat te Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk. De asbestemming heeft plaats op een later tijdstip in besloten kring.
Rouwadres: Familie Charles Van Rompaey, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. – www.janketelaars.be