Kleine Ekerse club vorig jaar geëerd, nu door stad Antwerpen (deels) geweerd

Begin september 2018 werd de Ekerse Bierpruver Louis aangekleed met het gevechtspak van de bescheiden Koreaanse Krijgskunst Academie Baekma.  Als erefiguren kreeg Louis het gezelschap van de reuzen van de lokale carnavalsvereniging de Bierpruvers.  De Baekma vereniging is sinds de jaren ’80 actief in Ekeren en geeft sinds 1995 haar lessen Taekwondo, Hapkido en Hangeuldo (respectievelijk Olympische krijgskunst, zelfverdediging en zwaard en stoktechnieken) in de stedelijk sporthal ’t Venneke.  Daar huurt zij de kleine gevechtsportzaal af van het stedelijk department SHOL Noord.  Gezien haar activiteiten, als “nevensporten” worden betiteld, in contrast met sporten die volop de media halen, is het de laatste maanden moeilijk geworden om nieuwe leerlingen aan te trekken of te houden.   Op sommige lessen zijn dan ook bitter weinig leerlingen aanwezig.   Maar de volhouder wint, de vereniging heeft al eerder een dip meegemaakt.  Maar SHOL Noord denkt daar blijkbaar anders over.  Sporting A (ook een departement van de Stad) plant volgende seizoen een Yoga project en SHOL Noord heeft besloten van een aantal uren af te nemen van Baekma en deze aan Sporting A te geven.  Uiteraard is de zaak aangekaart bij de betrokken schepenen, welke de toestand gaan onderzoeken.   Dit zal ongetwijfeld een staartje krijgen, het is ook niet de eerste maal dat de sporthal te Ekeren  in de pers komt in verband met vastgestelde problemen.  Oh ja, onze koning Filip heeft dit jaar in Korea een bescheiden demo Taekwondo gegeven en aldaar ook zijn 8ste Dan ontvangen (hij was al 7de)

(Alfred S.L. Laseure – B.A.E.K.M.A.)

Brasschaatse wijken spelen petanque

De wijken Kaart, Mariaburg, Centrum, Vriesdonk, Bethanië, Maria-ter-Heide en Driehoek kampen tegen elkaar tijdens het jaarlijkse petanquetornooi op zondag 7 juli.

Dit interwijken petanquetornooi wordt georganiseerd op de velden van Petanque Club Hemelhof in het gemeentepark van Brasschaat om 13u30. Elke ploeg bestaat uit 3 personen.

Inschrijven kan vóór 21 juni bij de wijkverantwoordelijke of bij Mon Gruythuysen. Iedere winnende ploeg van een wijk ontvangt een mooie trofee. Het is een gezellige dag voor alle deelnemers.

Info: sportdienst Brasschaat – Tel.  03 650 03 30 – sport@brasschaat.be

Petitie voor behoud van historische hoeve Boerenschuur

Al bijna vijfhonderd mensen hebben de petitie ondertekend die gekant is tegen de afbraak van “De Boerenschuur” aan de Laaglandlaan, op de grens van Ekeren en Merksem. De hoeve is een begrip en al duizenden malen op schilderij gezet en gefotografeerd. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer, eigenaar van de hoeve, moet ze verdwijnen omdat ze bouwvallig is ze ligt in een reservatiestrook voor de toekomstige aanleg van de A102.

Hoeve “Den Pypeel”, beter bekend als “De Boerenschuur”, is een begrip in Merksem en Ekeren. Ze staat er al sinds de 17de eeuw en is door zijn lange historiek op duurzame wijze verbonden met de regio. “Niet alleen vormt ze een belangrijk herkenningspunt maar fungeert ze al sinds jaar en dag als sociaal bindmiddel door de vele activiteiten die hier plaatsvinden. Denk maar aan de diverse volleybal- en voetbaltoernooien die hier plaatsvinden, alsook allerhande andere evenementen die hier doorheen de jaren georganiseerd werden zoals hondenshows, schoolkinderen die hier met hun klasjes naar de dieren komen kijken en ga zo maar door. Het gaat hierbij dus om een hoeve die een sterke verbondenheid heeft en een weerspiegeling is van het landelijke Vlaanderen door de eeuwen heen” zegt Fons Van Looy namens van de familie.

Niet bouwvallig

De familie Van Looy, woont al sinds generaties in de hoeve en heeft ze al deze tijd in een goede staat proberen te onderhouden. “Ons vader heeft hier 91 jaar lang gewoond en daarvoor werd de hoeve betrokken door ons grootvader. Na de dood van ons moeder trok mijn broer Frans in de hoeve. Hij renoveerde ze met het geld dat hij gekregen had bij de verkoop van zijn huisje. Destijds werd de hoeve al eens onteigend voor het algemeen nut, maar tot een realisatie van het doel van deze onteigening is het nooit gekomen. Om de hoeve verder te kunnen gebruiken, en bewonen, betaalden wij tot 2016 een pachtrecht aan de Belgische Staat. Door de opeenvolgende staatshervormingen kwam de hoeve nadien in handen van de Vlaamse Overheid, met name het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Om ons gebruiksrecht bestendigd te zien, hebben wij aangedrongen op een hernieuwd contract, hetgeen wij verkregen hebben op 22 januari 2019. Tot onze spijt dienen moeten wij nu vaststellen dat ze bij AWV van mening zijn dat de hoeve zonder meer moet afgebroken worden omdat ze in een bouwvallige staat is. Welnu, de hoeve is dus allerminst bouwvallig omdat mijn broer Frans ze heeft gerenoveerd en er zijn intrek genomen heeft”.

Aanleg A102

Op het verzoek van de familie om de hoeve te kunnen behouden wordt koudweg gereageerd zegt Fons Van Looy. “Volgens AWV ligt de hoeve eveneens in een reservatiestrook voor de toekomstige aanleg van de A102, de nieuwe verbinding tussen de E19 en de Havenweg, en moet ze dus verdwijnen. Uit nazicht van de plannen blijkt echter dat de hoeve enkel gelegen is in de werfzone en dat een afbraak dus helemaal niet nodig is. Voor de aanleg van de wegenis alle begrip maar er zijn andere manieren om de noden qua mobiliteit te verzoenen met deze van het behoud van een waardevol stukje erfgoed. De hoeve werd immers niet voor niets opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het is dus hoogstnoodzakelijk dat er actie ondernomen wordt om deze waardevolle hoeve te bewaren”.

Info over de actie via Fons@Vanlooyf.be of Fransvanlooy@skynet.be