Overleden Joanna ‘Anneke’ De Schutter – Kapellen

Joanna ‘Anneke’ De Schutter, echtgenote van de heer Charles Smits (†), overleed in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen te Edegem op 10 juni 2019. Zij werd geboren te Ekeren op 7 november 1921. Er wordt afscheid genomen op zaterdag 15 juni 2019 om 10 uur in de parochiekerk St.-Jozef te Kapellen-Hoogboom, waarna ze te rusten wordt gelegd bij haar geliefde echtgenoot op de begraafplaats aldaar. Samenkomst in de kerk, gelegen aan de Hoogboomsteenweg 290.
Rouwadres : Familie Anneke De Schutter, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Sterren schitteren in de polder

 

 Polderdorpen slagen in hun opdrachten

Op 10 juni, Pinkstermaandag, vulde het Armenstraatje in Zandvliet zich met véél muziek, gezellige kinderanimatie, togen, terrassen en eetkramen. De Polderdorpen kwamen er samen om de 900ste verjaardag van Zandvliet en Berendrecht te vieren.

Tijdens het startfeest ‘Sterren van de Polder, op 12 mei ll. legde presentator en acteur Sieg De Doncker 5  aartsmoeilijke opdrachten  voor. De inwoners kregen een viertal weken de tijd om deze tot een goed einde te brengen en 5 sterren in de wacht te slepen. Op het slotfeest werden de opdrachten getoond en goedgekeurd door Sieg De Doncker zodat Berendrecht en Zandvliet voortaan sterrendorpen zijn.

Opdrachten

De eerste opdracht was een stoet vormen die minstens 900 meter moest afleggen met negen verschillende verenigingen uit de dorpen. Vanaf de Botermarkt ging een lange optocht met muzikanten, gansrijders, praalwagen en veel afgevaardigden van de plaatselijke verenigingen naar de feestweide in het Armenstraatje.  Uiteindelijk namen 21 verenigingen in uniform deel. De eerste ster was verdiend.

De tweede ster kon verdiend worden met het inzamelen van minstens 900 voorwerpen over Berendrecht  Zandvliet, van vroeger en nu. Het eindresultaat was niet minder dan 2017 stuks. “We zullen een grotere tijdscapsule moeten bouwen, om al deze voorwerpen in op te bergen” lacht Sieg De Doncker.  De tijdscapsule komt onder een nieuw kunstwerk dat in het najaar zal onthuld worden. En daarmee was de tweede ster binnen.

Om de derde ster te behalen moesten er minstens 900 originele koekjes gebakken worden. Bakker Roeland Brits uit Zandvliet zorgde voor het recept, de bloem werd gemalen in de Buitenmolen te Berendrecht en er werd een speciaal merkteken ontworpen. Het deeg werd gemaakt en gebakken in de kookklas van Vrijetijdscentrum De Schelde.  De baksters kwamen met volle manden koekjes op het podium en Sieg mocht het eerste koekje proeven en vond het erg lekker. De derde opdracht was geslaagd.

De vierde opdracht bestond er in om een krantje van minsten 20 pagina’s te maken waarvan er 900 exemplaren op het slotfeest  werden uitgedeeld. De artikels en foto’s kwamen overvloedig binnen. Er werd een selectie gemaakt die resulteerde in een krantje van 24 pagina’s. Een echt collectorsitem. De vierde ster was binnen.

Tenslotte moesten er minsten 900 handen en voeten aan het dansen gaan. Dat betekende dat er 225 kinderen en jongeren een dansje en liedje moesten aanleren. De scholen zetten er  hun schouders mee onder en de plaatselijke jeugdbewegingen  overtuigden hun leden om mee te dansen op het slotfeest.  Een 9-koppig koor begeleidde de dansopdracht. En hiermee werd de vijfde ster behaald.

De feestelijkheden werden verdergezet met optredens en voor de kinderen was er een attractiepark met circusattributen, springkastelen, tattooshop. Voor wie honger had, stonden foodtrucks opgesteld.

 

 

 

Zo werkt de Belgische politiek

De Belgische politiek is behoorlijk ingewikkeld. Hoe bewaart u het overzicht? Journaliste Liesbeth Van Impe geeft uitleg en beantwoordt uw vragen in de bibliotheek Viswater, Tongerlostraat 2 te Berendrecht op donderdag 13 juni om 20.30 uur. 
Wie zijn de belangrijkste politieke spelers en waarom nemen ze een bepaald standpunt in? Welke belangen staan er echt op het spel? En wat gebeurt er achter de schermen?

Als politiek verslaggeefster volgt Liesbeth Van Impe al jaren de gebeurtenissen in de Wetstraat. In haar functie als hoofdredacteur van Het Nieuwsblad volgt ze de Vlaamse, Belgische en internationale politiek op de voet. Ze wordt regelmatig uitgenodigd om politieke duiding te geven op radio en televisie. Liesbeth Van Impe is dus de ideale gids om u door het politieke landschap van België te leiden.

Inkom 6 euro vvk/8 euro aan de kassa – https://www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

34 Vormelingen te Heide-Kapellenbos

Van alle kanten kwamen plots de 34 vormelingen op Pinksterzondag 9 juni in de kerk van Heide, en verzamelden zich vooraan om de volgelopen kerk welkom te heten en hun welkomlied te zingen. Na het vergevingsmoment zongen zij “Nkembo” en als tussenzang tussen de lezingen “Reik elkaar de handen”. Na het evangelie riep vormheer Jos Daems, proost van de Boerenbond, de vormelingen op om te kiezen voor de weg van Jezus. Hij toonde aan hoe zij heel hun leven de juiste keuzes zullen moeten maken. Na de geloofsbelijdenis volgde dan de handoplegging en het vormselgebed. Na het doven van hun kaarsen kwamen alles een voor een naar voor, terwijl hun ouders de hand op hun schouders legden, als bewijs dat zij steeds op hen kunnen rekenen. Zo volgde dan de persoonlijke handoplegging en de zalving met chrisma. Wat konden zij daarna beter zingen dan “Geef mij kracht!” en na de voorbeden brachten zij de offergaven en volgde de consecratie en baden allen, de handen in elkaar, het “Onze Vader”. Na de communie zongen Tim en Ilse “Zeg maar ja” en volgden de dankwoorden en de zegen. De mooie dienst werd besloten met het slotlied “Ik geef je mijn woord”. Bij het buitengaan kregen allen nog een aandenken van de catechisten, en stonden leiders van Chiro en Scouts hun leden op te wachten om hen te bedenken met wat snoepgoed. Dank aan de catechisten Ilse, Tim, Nicole, Renilde en Richard, en proficiat aan de vormelingen: Mathieu, Rik, Stien, Camille, Stijn, Juliette, Sebastien, Mattis, Pol, Julia, Kaat, Des, Floris, Eelis, Lies, Helena, Zoë, Berre, Antek, Lien, Witse, Kasper, Aline, Lucas, Kamiel, Tuur, Thomas, Julien, Stan, Keane, Julie, Vic, Lore en Gilles.

Lieven Gorissen