Kapellen gaat voor geluidsarm vuurwerk

Deze legislatuur is schepen Frederic van Haaren aangesteld als schepen voor dierenwelzijn. Een nieuwe bevoegdheid die hij zorgvuldig wil invullen in het belang van mens en dier. Het jaarlijks vuurwerk in het gemeentepark tijdens Kapellen Kermis wil de gemeente graag behouden, maar dit zorgt die avond voor veel onrust bij heel wat dieren. Eén van de eerste voorstellen die Frederic dan ook op tafel legt is het organiseren van een geluidsarm vuurwerk als diervriendelijk alternatief. Een aantal gemeenten heeft hiermee succesvol gewerkt tijdens de nieuwjaarsrecepties. Bij een traditioneel vuurwerk veroorzaken de knallen een geluid tot 170 decibel. Bij een geluidsarme show brengen de knallen amper 85 decibel voort. Dit is te vergelijken met het geluid van een voorbijrijdende vrachtwagen of een haardroger. Terwijl een klassieke knal luider klinkt dan een straaljager. Visueel, en daar is het toch om te doen, is er weinig verschil waar te nemen. Maar de knallen vallen weg omdat de kruitlading in de pijlen ervoor zorgt dat de kruitlading uit elkaar spat. Kortelings wordt hiervoor een aanbesteding opgezet. De kostprijs ligt waarschijnlijk iets hoger, maar op deze wijze kunnen we voor alle Kapellenaren een fijne kermis traditie in stand houden, zonder onze dieren in gevaar te brengen. Kortom een win-win situatie. Ook kan je stickers afhalen op ons Administratief centrum die je aanbrengt op een goed zichtbare plaats aan de woning en die aanwijzen aan de brandweerdiensten dat er zich dieren in huis bevinden. Zo kunnen zij hier bij een interventie meteen mee rekening houden.

Ontdek de secundaire scholen uit de regio op 13 februari

De overstap van de lagere school naar het secundair onderwijs is een belangrijk moment. De gemeentebesturen van Essen, Kalmthout en Wuustwezel organiseren daarom een scholenbeurs op woensdag 13 februari 2019. Zo helpen we jongeren om een goede en gemotiveerde keuze te maken. 
Jongeren uit het 5de en 6de leerjaar maken er, samen met hun ouders, kennis met meer dan twintig scholen uit de regio. Ook jongeren die na de 1ste of 2de graad overwegen van school te veranderen, zijn welkom. Scholen uit Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Malle, Hoogstraten, Ekeren, Kapellen, Brasschaat, Schilde, Stabroek en Antwerpen hebben er een informatiestand.  Na die eerste ontmoeting kan je achteraf de scholen van je voorkeur bezoeken tijdens de opendeurdagen. 
De scholenbeurs vindt plaats op woensdag 13 februari 2019 van 17 tot 20 uur in sporthal Koch, Eikendreef 70 in Gooreind (Wuustwezel). De parkeermogelijkheden aan de sporthal zelf zijn beperkt. Je parkeert daarom best op de Kerkplaats. Via de Oude Baan en Rode Dreef wandel je op tien minuten naar de sporthal. 

INFO: onderwijs@wuustwezel.be, 03 690 46 64

Infomarkt RUP Ravenhof

Het kasteel Ravenhof in Stabroek is een plek met een lange geschiedenis en veel verhalen, maar vandaag is het ook ‘gemeengoed’ van de inwoners. Omdat we dit kasteel en de omgeving ervan koesteren, lopen er momenteel twee projecten met de bedoeling deze waardevolle plek te vrijwaren voor de toekomst. Het gaat om de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bestemming van het kasteel, het park en bos rondom het kasteel (in opdracht van het gemeentebestuur Stabroek en uitgevoerd door Antea Group) en een onderzoek naar mogelijke toekomstige functies voor het kasteel waarbij we de culturele invulling door lokale verenigingen sowieso willen behouden. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van het Kempens Landschap en uitgevoerd door Anno architecten.
In het kader van de omgeving rond het kasteel werd reeds studiewerk verricht. Het traject voor de toekomstige bestemming wordt momenteel opgestart. Tijd dus om een en ander voor te leggen aan de betrokken partners (inwoners, verenigingen, …).

Op dinsdag 19 februari wordt in het kasteel Ravenhof een infoavond ingericht. Van 17u00 tot 18u30 is er een infomarkt waar u kennis kan maken met het onderzoek dat het studiebureau Antea Group ontwikkelde voor de omgeving (en waar o.a. wordt gefocust op de inplanting van een nieuwe parking)
Om 19u00 kunnen geïnteresseerden meedoen aan een denk- en werksessie rond de studie van Anno architecten naar mogelijke ideeën voor de toekomstige bestemming van het kasteel. Deze sessie duurt tot 22u00 en wordt afgesloten met een drankje. Voor deze sessie vragen we in te schrijven via mail naar urbanisatie@stabroek.be
We kijken uit naar een grote opkomst vanuit de gemeente, want we vinden uw mening en inzicht uiterst belangrijk in functie van toekomstige keuzes.
Meer info bij de dienst Urbanisatie, T 03 210 11 30 of mail naar urbanisatie@stabroek.be

Het Elfstedenrecord gaat sneuvelen

Foto uit 1956: Een vijftal komt arm-in arm over de finish

De Elfstedentocht werd tot nu toe 15 keer verreden en dit vanaf 1909 t/m de recentste tocht in 1997. Afstand van die race: bijna 200 kilometer. Het record voor de langste periode tussen twee Elfstedentochten is 8.070 dagen, tussen de edities van 1963 en 1985.
Dit record zal op 9 februari 2019 worden verbroken.

Bij zo’n Elfstedentocht waren er in elke stad stempelposten welke als bewijs dienden dat elke deelnemer daar passeerde. Hier komen ze: Leeuwarden (start) – Sneek-ijlst-Sloten-Stavoren-Hindeloopen- Workum-Bolsward-Harlingen-Franeker-Dokkum-Leeuwarden (finish).
Enkele merkwaardige tochten: Op 14 januari 1956 rijden vijf deelnemers arm-in-arm over de finish. De vereniging”Elf Steden” weigerde het vijftal tot winnaar uit te roepen en drong zelfs aan op diskwalificatie. Een huldiging bleef achterwege, de krans voor de winnaar werd haastig afgevoerd. Het vijftal kreeg later alsnog erkenning voor zijn prestatie.
18 januari 1963: was één van de zwaarste tochten. Het vroor -18 graden en door de stormachtige oostenwind was het voor het gevoel nog veel kouder. Bovendien was er stuifsneeuw: van de 9.862 deelnemers behaalden er uiteindelijk slechts 57 wedstrijdrijders en 72 toerrijders een Elfstedenkruisje wat overeenkomt met 5,5%,een diepterecord in de geschiedenis van de Elfstedentocht.
De volgende dag woedde er een zware sneeuwstorm. De winnaar was toen Reinier Paping, met grote voorsprong.
Tenslotte op 4 januari 1997:738 deelnemers,69% bereikte de finish. Winnaar bij de mannen: Henk Angenent / bij de dames Klasina Seinstra.
En… nu maar wachten en wachten en nog eens wachten tot de volgende editie.
Fransooi

Overleden Louis Meirsman – Kapellen

Louis Meirsman, weduwnaar van Angela Klausner, overleed in het woonzorgcentrum Welvaart te Kapellen-Hoogboom op 4 februari 2019. Hij werd geboren te Antwerpen op 29 februari 1920. De afscheidsviering heeft plaats op zaterdag 9 februari 2019 om 10 uur in de parochiekerk Sint-Jozef, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats aldaar.
Rouwadres: Familie Louis Meirsman, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. Tel. 03-664 20 58. www.janketelaars.be

Verkeersveiligheid, prioriteit in Brasschaat

De strijd tegen alcohol in het verkeer is een belangrijke actie in het zonaal veiligheidsplan met als doel de verkeersveiligheid in Brasschaat te verhogen. Wij zetten dan ook danig in op zowel preventie door mensen te informeren als op repressie door veel en slim te controleren.

 

De politiezone Brasschaat is zowat de beste leerling in de provincie Antwerpen als het over het aantal uren controle en het aantal gecontroleerde personen gaat, zo blijkt uit cijfers van de dienst DRI van de federale politie. Doordat we het proces administratief vereenvoudigd en zoveel als mogelijk geautomatiseerd hebben, slagen we erin tijdens die controles een maximum aan bestuurders te onderwerpen aan een test. Door gericht te controleren verhogen we zowel de effectieve pakkans als het gevoel dat men eender waar kan gecontroleerd worden. Concreet wil dat zeggen dat we vooral op momenten controleren waarop de kans het grootst is dat mensen gedronken hebben (60% van de controles gebeurt bijvoorbeeld ‘s nachts). En ook dat we op alle mogelijke plaatsen in onze gemeente controleren en niet alleen op vaste controlepunten. En die combinatie moet ervoor zorgen dat mensen 2 keer nadenken vooraleer ze gaan drinken en rijden!

Betrapte bestuurders in Brasschaat: wie zijn ze?

Tijdens de winterbob campagne, die liep van 30 november 2018 tot en met 28 januari 2019, werden er maar liefst 7.632 testen uitgevoerd. 147 van de bestuurders, of 1,9%, blies positief en was dus in overtreding. Als we gaan kijken naar diegenen die positief blazen, dan blijkt dat bijna 70% van de bestuurders mannen zijn maar het merendeel (59%) niet in Brasschaat woont en opvallend jonger is (tussen de 26 en 35 jaar) dan de betrapte bestuurders uit Brasschaat zelf waarvan een groot percentage behoort tot de categorie van 46 tot 55 jaar.

Overleden Carl Spruyt – Kapellen

In Az Kina te Brasschaat overleed op 4 februari, Carl Spruyt. Hij werd geboren te Booischot op 29 december 1937 en was de weduwe van Rosemarie Verhoeven. Carl was leraar op rust Thechnicum Londenstraat Antwerpen en Don Bosco Hoboken. Medeoprichter SIRA project. De uitvaartliturgie heeft plaat op zaterdag 9 februari om 13 uur in de Sint Jozefkerk, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom, gevolgd door de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats te Kapellen.  Samenkomst in de kerk vanaf 12.30 uur. Rouwadres: Familie Spruyt Carl, Haas I Sereni, Kapelsesteaat 20 te 2950 Kapellen – www.condoleances.be/carlspruyt

Kalmthoutse brengt boek uit over grootgrondbezitters

Goed nieuws voor liefhebbers van lokale geschiedenis: vanaf april wordt er een nieuw boek gelanceerd met verhalen over Heide: ‘Van Parifart tot Dennen­dael’.
Op vraag van de Konin­klijke Heemkring Hoghescote vzw kroop de Kalmthoutse Roberte Van Haute in haar pen en ging op zoek naar de verhalen van enkele groot­grondbezitters in Heide en Kapellenbos in de 19de en 20ste eeuw. Zo komen onder andere de families Paridant, Bareel, Sovet, Lequime en Van Damme aan bod en leer je meer over het ontstaan van de wijk Dennendael.
Inwoners van Kalmthout en Kapellen kunnen het boek bestellen voor 20 euro. Het wordt dan eind april thuis geleverd. Niet-inwoners betalen 20 euro en 6 euro verzendkosten. Bestellen kan via de Heemkundige Kring.  

INFO: www.heemkring-hoghescote.be of heemkringhoghescote@gmail.com, 03 605 79 89

Overleden Paula Moons – Kapellen

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 3 februari Paula Moons, weduwe van Marcel Goor. Zij werd geboren te Diest op 29 april 1928. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 8 februari om 11 uur in de kerk Sint Jacobus, Kerkplein te Kapellen. Waarna zij begeleid wordt naar haar laatste rustplaats bij Marcel op de begraafplaats van Kapellen. Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur. Rouwadres: www.condoleances.be/paulamoons

1 7 8 9 10 11