Kerstfeest en -markt in DC Molengeest

In het Dienstencentrum Molengeest  te Berendrecht, vond vrijdag 7 december vanaf 13 uur een kerstmarkt plaats gekoppeld aan een kerstfeest. In een soort van shift zorgden bewoners voor de verkoop aan de standjes. Er waren ruim 350 voorwerpen te koop, vooral kerstcreaties en bloemstukken gemaakt door de bloemschikclub. Terwijl de kerstmarkt zijn verloop kende kon er genoten worden van apfelstrudel met ijs en slagroom, jenevers en glühwein. De kerstsfeer zat er goed in, vooral door de kerstmuziek. (sdl)

Nieuwe ontsluitingsweg voor Het Leeg – Rietbeemden

Brasschaat – De nieuwe Beemdenstraat die zorgt voor een betere ontsluiting van de wijk Het Leeg – Rietbeemden gaat open op vrijdag 7 december. De nieuwe straat loopt net langs de begraafplaats en komt uit op de Miksebaan.
Een betere ontsluiting van de wijk Het Leeg-Rietbeemden stond al enkele jaren op de agenda van het gemeentebestuur. Een mobiliteitsstudie – uitgevoerd door BUUR in 2010 – toonde aan dat een bijkomende ontsluiting van de wijk nodig was vooraleer de wijk verder ontwikkeld kon worden. Door deze nieuwe ontsluitingsweg vlak naast de begraafplaats aan te leggen wordt het verkeer verdeeld over meerdere takken in de wijk: Valeriaan, Beemdenstraat en de nieuwe Beemdenstraat.

Begin 2018 werd het ganse dossier goedgekeurd waardoor een aannemer kon gezocht worden en de werken eind juli konden starten. De werken duurden 4 maanden en kostten ongeveer 489 535,95 euro. Daarvan investeert de gemeente 156 748,79 euro en Pidpa 67 134,85 euro. Omdat in de toekomst hier ook een verdere ontwikkeling van de wijk komt met sociale woningen, subsidieerde ook de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) het project voor 265 652,31 euro.

“Op vraag van de inwoners van de wijk werd ook eerst geïnvesteerd in nieuwe rioleringen en de opvang van regenwater alvorens we de mobiliteit in de wijk aanpakten”, zegt schepen Dirk de Kort.

De toekomstige ontwikkeling van bijkomende woningen in de wijk werd ook beperkt en meer gediversifieerd. Er komen in de toekomst 10 sociale huurwoningen, 11 sociale koopwoningen en 5 bescheiden woningen.

Overleden Jef Claus – Kapellen/Stabroek

Jef Claus, echtgenoot van Anneke Van Gansen, overleed in het woon- en zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers te Stabroek op 6 december 2018. Hij werd geboren te Antwerpen op 14 april 1935 en was op rust gesteld havenarbeider. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 14 december 2018 om 11 uur in de aula Vossenveld, Vossenveldlaan te 2940 Stabroek. De asbestemming heeft plaats op een later tijdstip in besloten kring. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.40 uur.
Rouwadres: Familie Jef Claus, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Haven van Antwerpen streeft naar energieneutrale sluizen

Test met hydroturbine om via waterstroom energie op te wekken

De transitie naar een circulaire en koolstofarme economie is een van de strategische prioriteiten van het Havenbedrijf Antwerpen. In dat kader wordt continu gezocht naar innovatieve concepten op het vlak van duurzaamheid, om deze transitie te kunnen verwezenlijken. Deze week werd in dit kader een hydroturbine geplaatst in de Kallosluis om het opwekken van energie uit waterstroom te testen. De doelstelling is om met behulp van deze vooruitstrevende techniek alle sluizen in de haven op termijn energieneutraal te maken.

De haven van Antwerpen telt momenteel zeven zeesluizen, waar dagelijks een grote hoeveelheid water wordt versast. Om te testen hoe deze waterstroom ingezet kan worden om elektriciteit op te wekken, heeft het Havenbedrijf Antwerpen deze week een hydroturbine met een theoretisch vermogen van 100kW geplaatst in de Kallosluis. Het Vlaamse mechanisch constructiebedrijf De Meyer – in samenwerking met Water2Energy – ontwikkelde een turbineconcept dat optimaal is afgestemd op de specifieke omgevingsomstandigheden en waarvoor onder andere Virtual Reality werd ingezet. Bij dit ontwikkelingstraject kon het bedrijf beroep doen op innovatiesteun van Vlaio. De Meyer stond daarna ook in voor de bouw en de installatie van de waterturbine.

Matthias Lootens, onderhoudsingenieur bij Havenbedrijf Antwerpen: “De turbine heeft een verticale as van 15 meter lang die in een waterafvoerkanaal werd geplaatst en daar gebruikt maakt van de kracht van de waterstroom om energie op te wekken. Het is ons gelukt om de hydroturbine succesvol te plaatsen en we zijn nu volop bezig met de testen.”

Het gaat om een eerste proeffase tot eind januari 2019, om het elektrisch potentieel vermogen van deze techniek te meten. Na afloop van deze testfase volgt een evaluatie en indien de testen succesvol zijn, is de volgende stap om de hydroturbine door middel van een generator met het elektriciteitsnet te verbinden. De Kallosluis heeft een jaarlijks verbruik van ongeveer 500 MWh. De testen zullen uitwijzen hoeveel energie er precies kan worden opgewekt, en dus hoeveel turbines er moeten worden ingezet om, tegen 2020, de Kallosluis volledig op de kracht van waterstroom te laten werken en daarmee energieneutraal te maken. Vervolgens kan dan worden uitgebreid naar de andere 6 sluizen in de haven.

Overleden Farilda Mattheesens – Putte

Farilda Mattheesens, echtgenote van de heer Freddy Dons († 01-11-2018), overleed op 5 december 2018. Zij werd geboren te Kapellen op 14 april 1945.  De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 15 december 2018 om 11 uur in de parochiekerk St.-Dionysius, Vincent Mercierplein te Putte-Kapellen. Aansluitend volgt de crematie. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur. De bijzetting van de asurne in het columbarium op de begraafplaats te Kapellen-centrum heeft plaats in familiekring.
Rouwadres : Familie Farilda Mattheesens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Schaatspiste geopend met demonstratie van Katrien Pauwels


Als onderdeel van de Wintertuin is de Kapelse ijspiste, op het Dorpsplein in het centrum van de gemeente, geopend door schaatscoryfee Katrien Pauwels. Zij bracht ook haar dochters Charlotte en Aurélie mee om te tonen wat die in hun mars hebben. Ook de zussen Beau en Nora Coppens, dochters van Staf Coppens, gaven een schaatsdemonstratie. Beau en Nora Coppens behaalden onlangs respectievelijk een 3de en 11de plaats op het Belgisch kampioenschap kunstschaatsen. Katrien Pauwels is dan weer een begrip in de kunstschaatsscene. Jarenlang behoorde ze tot de top vijftien van de wereld en op haar achttiende stond op de Spelen van Sarajevo 1984. Alle ervaren schaatsers toonden dat het ijs in perfecte staat is en klaar om de massa te ontvangen. Vorig jaar waren er meer dan 15.000 schaatsers. Het traditionele lintje werd doorgeknipt door burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) bijgestaan door leden van het schepencollege.

Tot en met zondag 6 januari kan er geschaatst worden. De overdekte ijspiste, met een oppervlakte van zeshonderd vierkante meter, maakt deel uit van een wintertuin. De ijspiste is geopend, tot 21 december, op weekdagen van 9 tot 22 uur en tijdens het weekend van 11 tot 22 uur. Nadien, tot en met 6 januari, kan er vanaf 11 uur geschaatst worden tot eveneens 22 uur. Een schaatsbeurt kost 5 euro en 7 euro schaatsen inbegrepen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van een 5 of 10 beurtenkaart. Groepen en scholen krijgen een korting. Het volledige programma, met verschillende themadagen, is te raadplegen op www.wintertuinkapellen.be

Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek bij Oude Gans

Op zondag 2 december verwelkomde de Oude Gans Sinterklaas en zijn Pieten in hun lokaal De Koerel te Berendrecht. Om 14u startte het kinderfeest met een leuk optreden van een clown die samen met de kinderen een treurige zwarte Piet probeerden op te fleuren met allerlei kunstjes en goocheltrucs.
Nadat de 40 aanwezige kindjes hier succesvol in slaagden, kwam rond 16u Sinterklaas aankloppen…  Die had voor alle kinderen, naast een verwendoos vol lekkers, ook een leuk cadeau bij dat zijzelf hadden mogen uitkiezen. Om 17u vertrok de Sint met zijn Pieten en keerden de kinderen moe maar voldaan weer huiswaarts.

Subsidie voor Ekeren Winkeldorp

 

Tijdens de laatste districtsraad werd een extra toelage voor middenstandsvereniging Ekeren Winkeldorp (EWD) unaniem goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van maximaal 3500 euro dat kan toegekend worden mits voorlegging van facturen of kassatickets ter staving. EWD krijgt die toezegging om kosten tijdens de eindejaarsperiode geheel of gedeeltelijk te dekken. Het gaat onder meer over het plaatsen van een grote kerstboom met verlichting en feestverlichting in de centrumstraten. (jdh)

Digitale infoborden werken niet

Ekeren – In de novemberzitting van de districtsraad hield Anny Joossens (Groen) een interpellatie naar aanleiding van de bestelling van een vijfde digitaal LED-infobord (kostprijs +/- 24000 euro). Dit infobord zou geplaatst worden in Groot Hagelkruis aan pleintje van Klein Hagelkruis. Districtsschepen Sabine Coene kon meedelen dat twee van de vier huidige borden al sinds begin 2018 uitgeschakeld zijn. Het gaat om de borden op de kruispunten Kloosterstraat-Bilderdijkstraat en De Beukelaerlaan-Ferdinand Verbieststraat.
Reden: volgens agentschap Wegen en Verkeer staan die borden te dicht bij verkeerslichten zodat er verwarring kan ontstaan bij weggebruikers ! Er wordt nu door de diensten van het district gezocht naar gunstige locaties om die borden naar te verplaatsen. Naar verluidt wordt gedacht aan volgende mogelijkheden : Prinshoeveweg/Kruidenlaan (Donk) – Van den Weyngaertplein (Mariaburg) – of strategische plaatsen voor Rozemaai, Schoonbroek of Edison. (jdh)

Overleden Lisette Van Broeckhoven – Ekeren/Leugenberg

Lisette Van Broeckhoven, weduwe van Eduard Van Ransbeeck, overleed op 5 december 2018. Zij werd geboren te Antwerpen op 13 januari 1936. De afscheidsplechtigheid heeft plaats op woensdag 12 december 2018 om 10 uur in de aula Aster van het crematorium Pontes Antwerpen, gelegen aan de Jules Moretuslei 2, 2610 Wilrijk. Samenkomst vanaf 9.30 uur.  Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de strooiweide aan het crematorium.
Rouwadres:  Fam. Van Broeckhoven, p/a Haast I Sereni, Kapelsestraat 20, 2950 Kapellen – www.condoleances.be/lisettevanbroeckhoven

1 2