Oude Gans kroont kinderkoningen

Op zaterdag 25 augustus organiseerde de Oude Gans haar kinderganzenrijden. Om 13u30 kwamen de kinderen bijeen in lokaal De Koerel om de koningen van 2017, Marcus Crynen en Kenley Fissers, uit te halen. Zij trakteerden alle aanwezige kindjes met snoep en een drankje. Na een forse regenbui trok het van De Koerel via het Solftstraatje […]

Gedeputeerde Ludwig Caluwé in Heide gefilmd

Men spreekt reeds meer en meer over de gemeenteraadsverkiezingen, en vergeet daarbij vaak dat er ook gelijktijdig provincieraadsverkiezingen plaatsvinden. Op woensdag 22 augustus kon men na de middag provinciaal gedeputeerde voor o.a. economie Ludwig Caluwé uit Essen in de Heidestatiestraat in Heide aantreffen. In die drukke winkelstraat filmde men hem terwijl hij als interview over […]

Overleden Eddy Joossens – Kapellen

Eddy Joossens,  echtgenoot van Ria Jaspers, overleed op 25 augustus 2018. Hij werd geboren te Kapellen op 27 augustus 1950. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 31 augustus 2018 om 10.30 uur, in de Tuinaula Haast I Sereni, Augustijnslei 58, 2930 Brasschaat. Samenkomt in de aula vanaf 10.15 uur. Condoleanceadres: Familie Joossens, p/a Haast I […]

Infiltratiebekken voor Klina

Pidpa is onlangs in Brasschaat met werken gestart om een nieuwe regenwateras aan te leggen in de Augustijnslei ter hoogte van Klina en de Kaarttuin en in de Kaarttuin zelf. In de voortuin van Klina wordt een infiltratiebekken aangelegd en in de berm van de Augustijnslei een regenwaterleiding. In de Kaarttuin komen grachten die aangesloten […]