Overleden Maria Cassiers – Stabroek

In het Woon- en Zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers te Stabroek overleed op 4 maart 2018, Maria Cassiers. Zij was de echtgenote van Louis Van Roey en werd geboren te Stabroek op 13 november 1930. Maria was lid van OKRA St.-Catharina, Stabroek.  De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 9 maart 2018 om 11 uur in de parochiekerk […]

Sven Averens gekroond tot koning bij Oude Gans

Het koningsrijden van de Oude Gans Berendrecht begon op zondag 4 maart met het uithalen van koning 2017 Louis Cloots. Aan het clublokaal van de Koninklijke Fanfare Verbroedering in het Armenstraatje werd uittredend koning Louis gevierd. Vervolgens werd nog in stoet langs gegaan bij Sporthal de Polder en werd in lokaal De Koerel pistolets en […]