Overleden Maria Cassiers – Stabroek

In het Woon- en Zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers te Stabroek overleed op 4 maart 2018, Maria Cassiers. Zij was de echtgenote van Louis Van Roey en werd geboren te Stabroek op 13 november 1930. Maria was lid van OKRA St.-Catharina, Stabroek.  De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 9 maart 2018 om 11 uur in de parochiekerk St.-Catharina te Stabroek. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats Vossenveld. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk.
Rouwadres : Familie Maria Cassiers, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Sven Averens gekroond tot koning bij Oude Gans

Het koningsrijden van de Oude Gans Berendrecht begon op zondag 4 maart met het uithalen van koning 2017 Louis Cloots. Aan het clublokaal van de Koninklijke Fanfare Verbroedering in het Armenstraatje werd uittredend koning Louis gevierd. Vervolgens werd nog in stoet langs gegaan bij Sporthal de Polder en werd in lokaal De Koerel pistolets en soep gegeten. Na de lunch stopte de stoet nog in de kantine van voetbalclub Berendrecht Sport en in café Berendrecht Sport bij Nicole. Toen Louis Cloots de kroon en mantel aan ere-voorzitter Jos Crynen gaf, kon de strijd beginnen.  Arno Paardekam ontblootte de nek maar het was nog twintig minuten wachten vooraleer Sven Averens de ganzenkop, met bijna een half lijf,  wist te plukken. De nieuwe koning werd door ere-voorzitter Jos Crynen gekroond, omdat huidig voorzitter Fré Crynen zelf zijn kans wilde wagen om de kop te bemachtigen.

Voor Sven (38j) is het de eerste maal dat hij koning wordt bij de Oude Gans. Sven is samen met Ellen Aendekerk en werkt als werkvoorbereider bij Engie Fabricom.

Bij de Oude Gans reden 28 ruiters mee, waaronder nieuwkomer Filip Van Gestel.

Uitslag boetebonnen

De uitslag van de boetebonnen zijn de volgende: 110, 217, 301, 580, 961, 1006, 1212 en 1563. Winnaars dienen voor 1 juni 2018 contact op te nemen met Pieter Aendekerk (aendekerk.pieter@oude-gans.be of 0479 766 022).