Ellia rondt werken in Scheldelaan af

De werken van Elia in de Scheldelaan (N101) zijn zo goed als afgerond. De hoogspanningsnetbeheerder heeft de voorbije weken haar sleuven tot 70 cm onder het grondniveau aangevuld met grond en zand en voorzien van beschermingslinten. Ook de bermen worden nog opgeruimd. Zo kan AWV de werfzone probleemloos overnemen en starten met de aanleg van de fundering van het wegdek.

Eind januari en eind maart 2018 keert Elia nog even terug naar de Scheldelaan (N101) om de optische vezels te blazen, een lasput in de berm en een lasput in het fietspad aan het sluizencomplex te dichten. Het verkeer op de Scheldelaan (N101) zal geen hinder ondervinden van deze werken.

Kruisweg terug open voor verkeer
In de Kruisweg heeft Elia de lasputten afgewerkt. Op donderdagavond 21 december werd de signalisatie weggenomen en werd de Kruisweg terug volledig opengesteld voor het verkeer. Vanaf 2018 voert Elia kabelwerken uit in de richting van de hoogspanningspost Lillo en in de Tijsmanstunnel. Het verkeer zal hier geen hinder van ondervinden. Volgens de huidige planning zijn die werken eind februari 2018 klaar.

 Terug normale verkeerssituatie vanaf poort 6 van BASF
De voorbije weken heeft AWV het wegdek van de Scheldelaan (N101) vernieuwd tussen de hoogspanningspost Noordland van Elia en poort 6 van BASF. Het fietspad werd opgefrist met een nieuwe toplaag van roodgekleurd asfalt. Deze werken worden voor het winters bouwverlof afgewerkt.Vanaf zaterdag 23 december stelt AWV de Scheldelaan (N101) open voor het verkeer in beide richtingen (2×2) tussen Zandvliet en de bedrijven BASF (poort 6) en PSA (toegang 913). Het verkeer richting Zandvliet kan via een bestaande doorsteek opnieuw gebruik maken van de vernieuwde rijstroken richting Zandvliet.

Door deze maatregel wordt de verkeersdruk ten noorden van het sluizencomplex verlicht en zal BASF opnieuw vlotter bereikbaar zijn, aangezien het woon-werkverkeer en vrachtverkeer vooral gebruik maakt van poort 6. De verkeerslichten ter hoogte van poort 6 en 7 van BASF worden vanaf zaterdag 23 december terug in dienst genomen.

Overleden Angèle Wouters – Kapellen

Angèle Wouters, geboren te Kapellen op 4 maart 1926, overleed in het Woonzorgcentrum Plantijn op 18 december 2017. De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum, heeft plaats gehad in besloten kring.
Rouwadres : Familie Angèle Wouters, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Bewoners Fedasil verzorgen kerstmaal senioren

Acht bewoners van Fedasil zorgden ervoor dat Kapelse senioren volop konden genieten van hun kerstmaaltijd en de daaropvolgende dansnamiddag. Kandidaat asielzoekers stonden in voor de bediening, het afruimen en het aan kant zetten van de zaal. Met dit initiatief is het Kapelse OCMW ingegaan op de vraag van het opvangcentrum naar een zinnige dagbesteding voor volwassen vluchtelingen in de vorm van vrijwilligerswerk. “Tijdens hun procedure mogen kandidaat asielzoekers geen betaald werk uitvoeren maar wel aan de slag gaan als vrijwilliger. Daarvan gaan we gebruik gemaakt om geregeld enkele mensen in te schakelen. Ik denk dan aan het bemannen van de sneeuwtelefoon, en een handje toesteken tijdens de drukke periode bij de buitenschoolse kinderopvang. Alle mensen die we inschakelen spreken perfect Nederlands” zegt OCMW-ondervoorzitster Inge Waegemans (Open Vld). De acht bewoners van Fedasil die aan de slag gingen tijdens de seniorenbijeenkomst waren afkomstig uit Afghanistan, Venezuela, Somalië, Colombia en Kazachstan. Osman Kiassim Mohamed, uit Somalië en al anderhalf jaar in ons land, is uiterst tevreden nuttig werk te kunnen doen. “In ons land speelt men, op feesten, andere muziek en ook het eten is niet te vergelijken. De mensen zijn hier allemaal heel gelukkig en die gezichten te kunnen zien maakt mij ook vrolijk”.

 

 

Fietsvrijwilligers Vluchtheuvel winnen trofee

Op vrijdag 8 december vond in zaal Eskapade in Kapellen het sportgala 2017 plaats. Op dit evenement, georganiseerd door Rotonde VZW, worden de sportieve prestaties van de cliënten van het voorbije jaar in de verf gezet.
Er waren in totaal ongeveer 65 personen genomineerd (26 mannen, 13 vrouwen en 3 sportploegen). De meeste van hen waren persoonlijk aanwezig. Tel daarbij nog een hoop ouders, supporters en sympathisanten en je weet dat de zaal goed vol zat.  Uiteindelijk kan er slechts 1 winnaar zijn. Hiervoor was Gitte Haenen uitgenodigd, zij heeft zelf een fysieke beperking. Bij de vrouwen won Ans Vanthillo, bij de mannen won Benny Hellemans en de prijs voor sportploeg ging naar de fietsvrijwilligers van De Vluchtheuvel.
Elke genomineerde werd op het podium geroepen, waar werd verteld waarom hij of zij die nominatie verdiende. Ze kregen hiervoor ook een klein aandenken.

Het voorstellen werd afgewisseld met enkele leuke optredens. De groep voor personen met een beperking van dansgroep Syrah uit Sint-Job hadden een superleuk dansje voorbereid. Creatief muziekconsulent Indra (werkzaam bij Rotonde) had met enkele cliënten een sportlied geschreven. Jeroen (cliënt) bracht dit met erg veel enthousiasme. Vedette Oliver (cliënt) bracht twee nummers, ambiance verzekerd!

Na de show was er nog tijd om na te praten met een drankje en een lekker stukje taart, geschonken door het lekkere vlaaike. Dit alles in combinatie met een fijne presentatie en een super organisatie maakt dat we kunnen spreken van een erg geslaagde avond.
(Het media-atelier van De Vluchtheuvel)

Inrichting van een ‘Stoerwoud’ aan de oude pastorij in Essen goedgekeurd

In januari start een aannemer met het beschoeien van de vest rond de Oude Pastorij te Essen. De walgracht is geërodeerd en op sommige plaatsen zelfs ingekalfd. Die werken zullen in twee fasen verlopen. Eerst wordt de vest hersteld langs de Essendonkstraat tot aan de brug naar het Jeugdheem. In een tweede fase wordt de rest aangepakt. Voor deze werken ontvangt de gemeente een subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De gemeenteraad kerude ook de aanleg van een avontuurlijke speeltuin goed. Die komt op de site aan de Oude Pastorij waar ook vroeger een speeltuin was.
Helmut Jaspers, schepen van jeugd (sp.a): “In opdracht van de gemeente werkte het Regionaal Landschap De Voorkempen een inrichtingsplan uit voor de aanleg van een avontuurlijke natuurspeeltuin. Het Regionaal Landschap heeft heel wat ervaring en expertise met de aanleg van natuurspeeltuinen. Het streven is om dit ‘Stoerwoud’ klaar te hebben tegen de Buitenspeeldag, die volgend jaar plaatsvindt op woensdag 18 april 2018”.
Het plan kwam tot stand na ruime inspraak. Zo werd van in het begin de kindergemeenteraad betrokken, was er een inspraakmoment voor zowel kinderen als ouders tijdens de Buitenspeeldag en konden ook de jeugdverenigingen en de jeugdraad hun inbreng doen.
“Ongetwijfeld denken vele Essenaren met nostalgie terug aan de leuke momenten, die ze beleefden in de voormalige speeltuin aan de Oude Pastorij. Dit ‘Stoerwoud’ wordt een nieuwe, leuke en uitdagende speelruimte met onder meer een hangbrug over de vest, een klimstam, een groot speelhuis en een nestschommel. Alles in natuurlijke en duurzame materialen. En binnenkomen… dat doe je via een wilgentunnel”.

Kinderraad Stabroek organiseert fluo-actie

 
 
 
In de Dorpsstraat te Stabroek reikte kinderburgemeester Yari Willems (met burgemeestersjerp) van De Stappe de hand aan de leerlingen van de Sint Catharinaschool
 
Donderdag 21 december organiseerde de kindergemeenteraad, in samenwerking met de jeugddienst en de scholen een fluo-actie.  Met deze actie wilden zij de automobilisten sensibiliseren om extra voorzichtig te zijn in de buurt van onze scholen. De actie had zowel in Hoevenen als in Stabroek plaats.
Kort na het aanvangsuur verlieten alle kleuters en leerlingen van De Rekke en Sint-Calasanz in Hoevenen alweer de schoolpoort, allemaal gehuld in een fluo-vestje.  Die van De Rekke staken het zebrapad over en wandelden richting Pauwelsdreef, en de kinderen van Sint-Calasanz volgden de Witvenstraat, om elkaar in de Pauwelsdreef te ontmoeten. Eens dat heel de ketting was gevormd werden even de zebrapaden bezet, en werd het verkeer enkele minuten opgehouden, onder de veilige begeleiding van heel wat politiemensen. Ook schepen van jeugd Veerle Nuyts kwam het evenement bekijken. Hopelijk heeft dit initiatief enig effect, want in de Kerkstraat wordt soms veel te hard gereden. Het zou trouwens goed zijn dat ook de diensten van Wegen en Verkeer hun steentje zouden bijdragen voor de veiligheid aan de school: de lichtjes van het bord “zone 30” zijn al maanden stuk!
Stabroek
 
In Stabroek gebeurt hetzelfde maar dan om 14u30. Daar vertrokken de kleuters en de leerlingen van de lagere school van Sint-Catharina aan de schoolpoort in de Meidoornlaan en gingen verder op de Dorpsstraat richting oversteekplaats aan de Sint-Catharinastraat. De kinderen van De Stappe startten in de Sint-Catharinastraat en gingen naar de Dorpsstraat.  Ter hoogte van het zebrapad aan de Sint Catharinastraat werd het verkeer door de politiediensten even stilgelegd zodat kinderburgemeester Yari Willems (De Stappe) de hand kon reiken aan de kinderen van Sint-Catharinaschool. Ook hier kwam schepen van jeugd Veerle Nuyts een kijkje nemen.
 
 
 

Containerpark Luchtbal open tijdens eindejaar

Uiteraard zal het containerpark op Luchtbal gesloten zijn op 25 december en 1 januari, net zoals alle andere containerparken van de stad trouwens. Maar van 26 december tot 31 december en vanaf 2 januari kunnen Ekerenaars er wèl terecht tijdens de gewone openingsuren.  Kerstbomen kunnen van maandag 8 tot en met vrijdag 26 januari buiten gezet worden op dezelfde dagen als de gewone huisvuilophaling. (jdh)

 

Gemeente Kalmthout laat hoekpand kruispunt Achterbroek versneld afbreken

Het hoekpand aan het kruispunt in Achterbroek wordt vanaf woensdag 27 december 2017 afgebroken. Burgemeester Lukas Jacobs gaf daartoe de opdracht om de openbare veiligheid te garanderen. Het pand staat al enkele jaren leeg, na een brand.
Begin deze week inspecteerde de brandweer en de dienst openbare werken het pand. Uit die inspectie bleek dat het gebouw niet langer veilig is en er instortingsgevaar dreigt. Erik Van Belle, diensthoofd openbare werken, verduidelijkt: “We lieten een betoningenieur het pand analyseren. Hij deelde onze kijk op de situatie. Het gebouw moet zo snel mogelijk afgebroken worden. De meest gevaarlijke plekken hebben onze werkmannen intussen gestut. Maar dat volstaat niet om alle risico’s te vermijden. Daarom zal een aannemer vanaf woensdag 27 december het gebouw al gedeeltelijk slopen.”
Het hoekgebouw is geen eigendom van de gemeente. Bij risico’s voor de openbare veiligheid kan de burgemeester een bevel ondertekenen om toch tot afbraak over te gaan. Dat bevel tekende burgemeester Jacobs op donderdag 21 december.
Lukas Jacobs: “De afbraak van de beide hoekpanden aan de zuidkant van het kruispunt in Achterbroek is nodig voor de herinrichting van dat kruispunt. In 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de werken. Bij de heraanleg wordt een veiliger kruispunt gecreëerd en zal er een betere verkeersdoorstroming zijn door de nieuwe afslagstroken. De afbraak van beide panden was gepland in 2018. Door het actuele gevaar wordt de afbraak van het ene hoekpand nu versneld uitgevoerd.”
De gemeente Kalmthout plaatste intussen hekken rond het gebouw om voorbijgangers op afstand te houden. Op de eerste dag van de werken, woensdag 27 december, zal de politie tijdelijk een deel van de rijweg van de Brasschaatsteenweg en Kalmthoutseteenweg afsluiten. Op die manier beperken we de risico’s bij de werken tot een minimum. De politie regelt het verkeer op dat moment. De politie raadt aan die dag zoveel als mogelijk het kruispunt te vermijden.
Info:  openbare.werken@kalmthout.be, 03 620 22 40

Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers

Het Rode Kruis afdeling Kapellen- Stabroek is altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers. Binnen het Rode Kruis zijn er verschillende takken en functies, van bloed geven tot eerste hulp op evenementen. We doen het allemaal! Er is altijd plek voor u. Heb je nog een beetje tijd en heb je zin je aan te sluiten bij onze organisatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met pr@kapellen-stabroek.rodekruis.be of de invulpagina op onze website!

https://www.rodekruis.be/afdeling/kapellen-stabroek/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger/stel-je-kandidaat/

1 3 4 5 6 7 168