Gansrijden in rolstoelen op zondag 19 februari

In WZC Monnikenhof te Berendrecht wordt op zondag 19 februari weer het gansrijden in rolstoelen georganiseerd. Negen “ruiters” (mannen en vrouwen, allen bewoners van het WZC) komen aan bod. Ieder van hen vertegenwoordigt één van de negen maatschappijen in de Polder (inbegrepen de Vrouwengans). De strijd begint om  14 u. in de cafetaria (de vroegere […]

Overleden René De Schutter – Kalmthout

Op 11 februari 2017 overleed te Kalmthout in woonzorgcentrum Sint-Vincentius René De Schutter. Hij was de echtgenoot van Lutgarde Gabriels en werd geboren te Ekeren op 14 januari 1935. Zaterdag 18 februari wordt er afscheid genomen in de parochiekerk O.-L.-Vrouw, Kerkeneind te Kalmthout-centrum, om 11.30 uur, waarna hij te rusten wordt gelegd in de familiegrond […]

Overleden Maria Francis – Kapellen

Op 16 februari 2017 overleed in het A.Z. Kina te Brasschaat Maria Francis. Zij was de weduwe van Albert Van Tilborgh en werd geboren er Lint op 14 juli 1925. Donderdag 23 februari wordt er afscheid genomen om 11 uur in de kerk O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand, Van de Weyngaertplein te Ekeren-Mariaburg. Rouwadres: Familie Maria […]

Mega Windy en Wind+ trekken aanvraag windturbines in

In het kader van het strategisch MER, dat wordt opgemaakt door Vleemo voor het eigenlijke zeehavengebied op rechteroever in Antwerpen, is in gezamenlijk overleg besloten de omliggende poldergebieden niet mee te bestuderen als potentiële locaties voor het inplanten van windturbines.  Dit standpunt wordt ingenomen om de potenties binnen het havengebied maximaal te benutten en tevens […]

Overleden Frans Vochten – Stabroek

Op 13 februari overleed in woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers te Stabroek Frans Vochten. Hij was de echtgenoot van Celina Cox en werd geboren te Wuustwezel op 6 oktober 1934. Zaterdag 18 februari wordt er afscheid genomen om 11.00 uur in aula ‘t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op de […]

Overleden Louis Debecker – Putte/Kapellen.

In ZNA Stuivenberg te Antwerpen overleed op 14 februari 2017, Louis Debecker,echtgenoot van Lea Alix. Hij werd geboren te Brussel op 13 juni 1943. De uitvaartliturgie heeft plaats op dinsdag 21 februari 2017 om 11 uur, in de parochiekerk Sint-Dionysius te Putte-Kapellen, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats te Kapellen, ingang Oude Heidestraat. Samenkomst […]

Overleden Maria Wouters – Ekeren

Maria Wouters, weduwe van de heer Severinus Schrauwen, overleed in het WZC Sint-Vincentius te Ekeren op 10 februari 2017. Zij werd geboren te Ekeren op 2 oktober 1926. De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 18 februari 2017 om 10.00 uur in de parochiekerk Sint-Theresia te Ekeren-Bunt, Waterstraat. Samenkomst met  gelegenheid tot groeten en condoleren in […]