Overleden Hugo Wens – Stabroek

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 6 december Hugo Wens. Hij was de echtgenoot van Marit Dekkers en werd geboren te Stabroek op 29 januari 1954. De burgerlijke afscheidsplechtigheid heeft plaats op vrijdag 11 december om 11 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Aansluitend volgt de asverstrooiing in besloten familiekring op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek. Rouwadres: M. Wens – Dekkers, p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.

Overleden Victor Lemaire – Hoevenen

Victor Lemaire, echtgenoot van Mariette Segers, overleed op 6 december 2015. Hij werd geboren te Antwerpen op 9 mei 1928 en was Havenarbeider met rust. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 12 december 2015 om 14 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Hoevenen. Rouwadres : Familie Victor Lemaire, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Er is gelegenheid Victor t.e.m. donderdag een laatste groet te brengen in voornoemd rouwcentrum na telefonische afspraak. Tel. 03-664 20 58.

Overleden Ludo Van de Put – Hoevenen

Op 5 december 2015 overleed Ludo Van de Put. Hij was de echtgenoot van José De Groot en werd geboren te Hoboken op 3 augustus 1941. De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 11 december 2015 om 10:00 uur, in de O-L-Vr. van Fatimakerk, Binnenweg te Kapellen-Essenhout, gevolgd door de crematie. Rouwadres: familie Van de Put-De Groot, p/a Begrafenissen Haast, Kapelsestraat 20, 2950 Kapellen.

Overleden Elza Gysen – Stabroek

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 6 december Elza Gysen. Zij was de weduwe van Marcel Huygen. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 9 december om 10 uur in aula ‘t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, waarna ze te rusten wordt gelegd op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek.
Rouwadres: Familie Gysen, p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.
U hebt de gelegenheid een laatste groet te brengen in het rouwcentrum p. Groffen, Monnikenhofstraat 87 te Berendrecht op dinsdag 8 december van 19.30 tot 20 uur.

 

Overleden Joeri Bosiers – Berendrecht

Op 3 december overleed Joeri Bosiers. Hij werd geboren op 7 februari 1990. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 12 december om 10.30 uur in aula ‘t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Rouwadres: Familie Bosiers, p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.
U hebt de gelegenheid Joeri een laatste groet te brengen in het rouwcentrum P. Groffen, Monnikenhofstraat 87 te Berendrecht na telefonische afspraak – 03 568 63 37 t.e.m. donderdag 10 december.