Wereldkampioenschap “buikschuiven” komt er weer aan

Op 15 augustus wordt het Wereldkampioenschap “Buikschuiven” weer ingericht op het erf van de Leeuw van Vlaanderen op de Zandvlietse Hoek.   De bijeenkomst gebeurt vanaf 11 uur. De start wordt gegeven om 12 uur. Er dient vooraf ingeschreven te worden individueel of per ploeg van maximum 4 stuks. Deelname is gratis. ’s Avonds fuif.
Info via:wkbuikschuiven@outlook.com of De Leeuw van Vlaanderen, Antwerpsebaan 413 Zandvliet. Een organisatie van “De Glattigen Dorpel”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Franstalige arbeiders aan de slag in Ekeren ?

web-P1040641
Vandaag zijn in de Moerenhoutlaan plots Franstalige signalisatieborden geplaatst. De omleidingsborden moeten dienst doen om tijdens de braderij van morgen 1 juni het verkeer in goede banen te leiden. Waarom het juist Franstalige borden zijn is niet bekend. Misschien zijn er bij de stadsdiensten wel Franstalige arbeiders aan de slag of mensen die niet kunnen lezen. Dat deze borden juist verschijnen in een Nederlandstalige gemeente, met aan het hoofd een N-Va districtsburgemeester maakt het nog pijnlijker.

Overleden Jean ‘Johnny’ Van Holle – Berendrecht

Op 29 mei 2014 overleed te Berendrecht Jean ‘Johnny’ Van Holle. Hij was echtgenoot van Maria Van Gaever en werd geboren te Lokeren op 20 maart 1937. Johnny was gewezen schipper van M/S Dinghy en lid van de kon. Schippersgilde Sint Jozef. Vrijdag 6 juni wordt er afscheid genomen om 11.00 uur tijdens de uitvaartdienst in het kerkschip, gelegen aan het houtdok 25 (Mexicobrug) te Antwerpen. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.40 uur.

Rouwadres: Fam. Van Holle – Van Gaever, p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht

Overleden Anna Jacobs – Zandvliet

Op 30 mei 2014 overleed in woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers te Brasschaat Anna Jacobs. Ze was echtgenote van Jaak Minnebach en werd geboren te Zandvliet op 7 september 1923. Donderdag 5 juni wordt er afscheid genomen om 10.00 uur in de parochiekerk Sint Gertrudis te Zandvliet, waarna ze te rusten wordt gelegd in de familiegrond op de begraafplaats aldaar. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

U hebt de gelegenheid Anna een laatste groet te brengen in het rouwcentrum P. Groffen, Monnikenhofstraat 87 te Berendrecht op woensdag 4 juni van 19.30 tot 20 uur.

Rouwadres: Kauwensteinlaan 50 te 2940 Hoevenen en  Grimaldilaan 35 te 2940 Stabroek

Overleden Frans Van Oncen – Berendrecht

Op 28 mei 2014 overleed te Brasschaat Frans Van Oncen. Hij was de echtgenoot van Maria Bremdonckx en werd geboren te Berendrecht op 16 oktober 1923. Zaterdag 7 juni heeft de afscheidsdienst plaats in de parochiekerk van Sint Jan Baptist te Berendrecht om 11.30 uur, gevolgd door de crematie. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.10 uur.

Rouwadres: Bredabaan 411 bus 2, 2930 Brasschaat

Fietsclub “De dikke bandjes” op uitstap

de dikke bandjes

KAPELLEN- Door enkele dames van de wandelclub werd het idee naar voor gebracht om naast het wandelen ook enkele fietstochten te organiseren. De bedoeling is dat er met gewone of elektrische fietsen wordt gereden. Vandaar de naam “De dikke bandjes” in tegenstelling met de wielertoeristen van Sport+ die met dunne bandjes rijden.

Na samenspraak door enkele enthousiaste leden werd de eerste tocht op 25 mei gepland. Er zou vertrokken worden vanuit het lokaal van Sport+  om via de fiets-o-strade naar het station van Heide te fietsen en vandaar verder via de Withoefse heide en een stukje Kalmthoutse heide naar het Arboretum waar een rustpauze voorzien is. Er werd ook een andere terugweg uitgestippeld, om niet 2 maal dezelfde weg te moeten afleggen. De totale afstand zou een dertigtal kilometers zijn wat voor de deelnemers geen enkel probleem was, mede doordat het tempo rustig werd gehouden.

De belangstelling was zeer goed, er werd vertrokken met een 20 tal fietsers, die een gezamenlijk tochtje  wel zagen zitten. De stemming onderweg en tijdens de halte in het Arboretum was voortreffelijk zodat er reeds een volgende fietstocht gepland werd , namelijk op 29 juni. Dan zou  “De grenzen van Kapellen” gereden worden. Een fietstocht die door toerisme Kapellen is uitgewerkt over een totale afstand van 33 kilometer en die , zoals de naam het al aangeeft, de gemeentegrenzen volgt.

Ook heb ik kunnen vernemen dat er reeds verdere plannen gemaakt worden om een combinatietocht te maken,dit wil zeggen een dag fietsen en een dag wandelen. Het is ook niet de bedoeling dat alle fietstochten in de omgeving van Kapellen zouden plaats hebben maar dat er ook in de wijde omgeving zou gereden worden waarbij dan wel eerst een verplaatsing met de auto nodig is om de fietsafstand binnen redelijke grenzen te houden.

Dus de jongste afdeling van Sport+ ”De dikke bandjes” ziet het helemaal zitten om, zoals de andere sporttakken, uit te groeien tot een volwaardige tak waar vele leden en sympathisanten een aangename tijd kunnen doorbrengen en tevens sportief bezig kunnen  zijn.

 

 

 

 

Overleden Rosa Luyckx – Kapellen

Rosa Luyckx, geboren te Kapellen op 2 februari 1932, overleed in Woonzorgcentrum Plantijn te Kapellen op 30 mei 2014. De afscheidsdienst heeft plaats op dinsdag 10 juni 2014 om 10 uur in WZC Plantijn, Koningin Astridlaan 5 te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum.
Rouwadres : Families De Groof en Luyckx, p/a Begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Start 2de fase herinrichting brugcomplex A12/N11

web-Omleiding-Stabroek_fase-2

Maandag 2 juni 2014 start fase 2 van de werken op Laageind (N111) ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de A12 in Stabroek. Sinds begin mei vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer daar het oude wegdek tussen het kruispunt met de Antwerpsebaan (N180) en de toegangsweg van firma Aertssen. Eind juni zullen de werken klaar zijn.

Tijdens fase 2, van 2 juni tot eind juni, wordt gewerkt tussen de afrit Stabroek komende uit de richting van Antwerpen, de oprit Stabroek richting Nederland en de toegang naar de firma Aertssen.

Info: op http://www.stabroekmobiel.be/Nieuws/Herinrichting_brugcomplex_A12_N111_Stabroek

 

 

Buren bijeen op de Zandkeet te Berendrecht

Een 25-tal geburen maakte er vrijdagavond een gezellige boel van met een natje en een droogje. Op het ‘plein der verbrande stede’ (de Zandkeet) werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Onder een spelletje kubb ( oud volkspel) en petanque werden reeds plannen gesmeed voor het komende buurtontbijt op 15 juni. De weergoden waren heel meegaand! Wat de avond heel aangenaam maakte.

Buren bijeen voor een gezellig feestje op de Zandkeet

Buren bijeen voor een gezellig feestje op de Zandkeet

1 2 3 18