Ook Ekernaar in Antwerpse gemeenteraad

EKEREN – Ook de 45-jarige Ekerenaar Danny Feyen (N-VA) zal onze streek vertegenwoordigen in de Antwerpse gemeenteraad . Hij volgt Chris Morel op,  die zijn mandaat niet opneemt en op zijn eigen vraag in de OCMW-raad gaat zetelen.

Danny Feyen is maritiem bediende. Hij kwam in 1974 samen met zijn ouders en zussen in Ekeren wonen. Zelf woont hij nu in het centrum. Danny Feyen haalde 130 stemmen op de lijst voor de districtsraadsverkiezingen (en werd vijfde opvolger). Op de lijst voor de Antwerpse gemeenteraad haalde hij 615 stemmen. Zodoende werd hij tweede opvolger.
Anderzijds werd ook Sabine Coene uit Ekeren verkozen voor de gemeenteraad, en wel rechtstreeks met 999 stemmen. Zij verkoos echter om in Ekeren te blijven, waar zij districtsschepen wordt

Veertien nieuwe gezichten in gemeenteraad Brasschaat

Onder toezicht, en applaus, vanuit een nokvolle publieke tribune hebben de nieuw verkozen Brasschaatse gemeenteraadsleden en schepenen de eed afgelegd. Met veertien nieuwe gezichten, onder wie Carl Huybrechts (N-VA), ziet de gemeenteraad er helemaal anders uit. N-VA bezet niet minder dan 14 van de 33 zetels en samen met de CD&V (9 zetels) vormen ze een comfortabele meerderheid. Vlaams Belang (3 zetels), Open Vld (2 zetels) en het linkse kartel Brasschaat 2012 (5 zetels) vormen samen de oppositie. Marie-Anne Coppens (CD&V) werd verkozen als voorzitter van de gemeenteraad. Onder de N-VA-raadsleden bevindt zich ook Carl Huybrechts. In haar eerste toespraak meldde trotse Maria-Anne Coppens dat de gemeenteraad nu uit 13 vrouwen bestaat. Dat zijn er twee meer dan in de vorige legislatuur.

Kalmthout viert Nieuwjaar

Geen familiefeest op zondag 6 januari 2013? Zak dan tussen 14u en 18u af naar ‘t Kerkeneind. Samen met andere Kalmthoutenaren klinken we op het nieuwe jaar. Harmonie Vlijt en Eendracht en Guy Breugelmans zorgen voor de muzikale toets. De brandweer houdt de vuurkorven veilig brandende en de nieuwe gemeenteraad deelt gratis soep uit. De verenigingen die dit jaar de eet- en drankstandjes uitbaten, zijn: B-Ranch vzw (hamburgers en hotdogs), Bosduin vzw (jenever en cava), WTC Bessemaai (glühwein), Jins Scouts Heide (warme dranken), Dorpsraad Achterbroek (poffertjes) en VVV Toerisme Kalmthout (streekdranken).

Paul Boel – Berendrecht

Op 31 december overleed Paul Boel, echtgenoot van Henriette Van Meir. Hij werd geboren te Edegem op 10 april 1939. De uitvaartdienst heeft plaats op dinsdag 8 januari om 10 uur in de parochiekerk van Sint Jan Baptist te Berendrecht, gevolgd door de crematie.
Rouwadres: Sint Jan Baptiststraat 46 te 2040 Berendrecht.

U hebt de gelegenheid Paul een laatste groet te brengen in het rouwcentrum P. Groffen, Monnikenhofstraat 87 te Berendrecht op maandag 7 januari van 19.30 tot 20 uur.

Annie Vidal – Kapellen

Op 30 december overleed Annie Vidal, echtgenote van Luc Seghers. Zij werd geboren te Ekeren op 21 december 1940. De uitvaartviering heeft plaats op maandag 7 januari om 11 uur in de parochiekerk van Sint Jozef te Heide-Kalmthout, gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Bareellaan 1 te 2950 Kapellen.

U hebt de gelegenheid Annie een laatste groet te brengen in het rouwcentrum P. Groffen, Monnikenhofstraat 87 te Berendrecht op vrijdag 4 januari van 19.30 tot 20 uur.

Polder ging al feestend 2013 in met oud oep nief

Zoals dat al enkele jaren de traditie is, sloegen de jeugdverenigingen in Zandvliet en Berendrecht ook dit jaar weer de handen in elkaar voor de oud oep nief-fuif in de Zandvlietse Evenementenhal. Voor 25 euro was je zeker van veel sfeer en (zeer veel) drank. De vrouwelijke DJ Raving George mocht de polderbewoners 2013 insturen met haar muziek. Vooraf gaf DJ Snies het beste van zichzelf en achteraf verzorgden polderdj’s Jeffius en Rule voor de muziek tot in de late uurtjes. Rond half 6 vonden de organisatoren dat het wel genoeg was en stopte de muziek, maar toch vertrokken de laatste feestvierders pas rond 7u. En zo werd, zoals dat elk jaar het geval is, ook 2013 ingezet met goede muziek, sfeer en vooral veel bier.

foto’s: met dank aan org. Oud oep Nief –  Niels Schepens


Maria Roelants – Kapellen

Maria Roelants, weduwe van Jan De Winter overleed in Woonzorgcentrum Plantijn te Kapellen op 2 januari 2013. Zij werd geboren te Wilrijk op 30 maart 1915.
De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 9 januari 2013 om 11 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum.
Rouwadres : Familie De Winter, p/a Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Polderdistrict heeft aanspreekpunt in Gemeenteraad

Op 2 januari legde Danielle Meirsman in het Antwerpse Stadhuis de eed af als gemeenteraadslid voor de N-VA fractie.
Ze sloot haar 18-jarige carrière als districtsschepen met de bevoegdheid “jeugd” af als helper-vrijwilliger op de grote jongerenfuif “Oud Oep Nief” te Zandvliet.

Daarmee wordt Danielle de enige verkozene uit het district Berendrecht Zandvliet Lillo in de gemeenteraad. Op dit ogenblik is nog niet bekend wie haar plaats als districtsschepen in het Polderse districtsbestuur zal innemen.

Met de aanstelling van Danielle als gemeenteraadslid krijgt ‘de polder’ terug een rechtstreekse lijn met het stadhuis. “Dat is vooral te danken aan het bestuur van N-VA Antwerpen en hun engagement om van elk district minstens één kandidaat een verkiesbare plek op de gemeenteraadslijst te voorzien,” aldus Danielle.

Het is uiteraard de bedoeling dat Danielle Meirsman de dossiers vanuit de eigen fractie in de districtsraad mee opvolgt, maar ze wil vooral ook gemeenteraadslid zijn voor iederéén.

Belangrijke elementen die zeker aan bod zullen komen in de volgende legislatuur vereisen de nodige dossierkennis.
Zo is er de lang beloofde ruimtelijke structuurschets voor Berendrecht Zandvliet Lillo. Nadat Danielle eerder dit jaar het Antwerpse N-VA-ledencongres had overtuigd, werd dit punt ook opgenomen in het stedelijke programma.

Vanuit haar jarenlange bestuurservaring met diverse bevoegdheidsdomeinen wil Danielle een sterke bijdrage leveren binnen de N-VA fractie van de Antwerpse Gemeenteraad.

Op het einde van deze legislatuur kijkt Danielle terug op twee mandaten als districtsschepen, en is daarmee de enige in het polderdistrict.

Kalmthout heeft nieuwe gemeenteraad, leden politieraad en raad voor maatschappelijk welzijn verkozen

Net zoals in de rest van Vlaanderen, hebben ook in Kalmthout op 2 januari de nieuwe gemeenteraadsleden de eed afgelegd. De eerste officiële taak van de nieuwbakken raadsleden was de verkiezing van de leden voor de politieraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW.
Met ruim 18.000 inwoners heeft Kalmthout recht op 25 raadsleden: de burgemeester, die in onze gemeente ook voorzitter is van de gemeenteraad, 6 schepenen en 18 raadsleden. In de Kalmthoutse gemeenteraad zijn vier politieke partijen vertegenwoordigd: CD&V met 14 zetels, N-VA met 8 zetels, sp.a met 2 zetels en Groen! met 1 zetel. CD&V heeft de absolute meerderheid, de andere partijen vormen de oppositie.

Dit zijn de nieuwe gemeenteraadsleden:
•    Lukas Jacobs (CD&V), burgemeester
•    Maarten De Bock (CD&V), 1ste schepen
•    Jef Van den Bergh (CD&V), 2de schepen
•    René Francken (CD&V), 3de schepen
•    Sandra Hoppenbrouwers (CD&V), 4de schepen
•    Silke Lathouwers (CD&V), 5de schepen
•    Dirk Van Peel (CD&V), als OCMW-voorzitter toegevoegd aan het schepencollege
•    Hans De Schepper (Groen!), raadslid
•    Clarisse De Rydt (N-VA), raadslid
•    Jan Oerlemans (CD&V), raadslid
•    Wies Peeters (CD&V), raadslid
•    Jan Breugelmans (CD&V), raadslid
•    Sigrid Van Heybeeck (N-VA), raadslid
•    Fons Dierckx (s.pa), raadslid
•    Didier Van Aert (CD&V), raadslid
•    Maggy Beyers (CD&V), raadslid
•    Jan Van Esbroeck (N-VA), raadslid
•    Stefanie Van Looveren  (CD&V), raadslid
•    Jef Duerloo (N-VA), raadslid
•    Liliane Willemsen (N-VA), raadslid
•    David Cleiren (N-VA), raadslid
•    Stijn de Koning (CD&V), raadslid
•    Jef Vercraeye (N-VA), raadslid
•    Veerle De Block (N-VA), raadslid
•    Sam Dudha (s.pa), raadslid

De gemeenteraad van Kalmthout verkiest uit haar leden 6 vertegenwoordigers voor de politieraad van de zone Grens. Ook Essen vaardigt  6 leden af en Wuustwezel 7. De verkozenen voor Kalmthout zijn:
•    Jan Breugelmans (CD&V)
•    Stijn de Koning (CD&V)
•    Jef Duerloo (N-VA)
•    Jan Oerlemans (CD&V)
•    Jef Vercraeye (N-VA)
•    Liliane Willemsen (N-VA)

Ook de leden voor de raad voor maatschappelijk welzijn zijn gekend. Op maandag 7 januari 2013 leggen zij de eed af op het OCMW.
•    Maggy Beyers (CD&V)
•    Imar De Keulener (N-VA)
•    Ivo Dockx (N-VA)
•    Greet Dries (N-VA)
•    Jan Fraeters (CD&V)
•    Ludwig Haes (CD&V)
•    Wies Peeters (CD&V)
•    Mathilda Peeters (s.pa)
•    Leen Suykerbuyk (CD&V)
•    Jorgo Van Ginneken (CD&V)
•    Dirk Van Peel (CD&V)
Info:  secretariaat@kalmthout.be, 03 620 22 00

Op www.kalmthout.be/gemeenteraad vind je een overzicht van alle raadsleden met foto’s en contactgegevens.

1 2