Maria Vandekeybus (zuster Lucia) – Kapellen/Essen

Op 10 juli 2012 overleed te Kapellen Maria Vandekeybus, zuster Lucia. Zij werd geboren te Essen-Hoek op 3 maart 1924 en sprak haar kloostergelofte uit te Berlaar op 17 april 1945. Maandag 16 juli heeft de verrijzenisliturgie plaats om 10 uur in de parochiekerk van Sint-Jacobus te Kapellen. Rouwadres: Zusters van het H. Hart van […]

Michel De Keyser – Ekeren

Op 10 juli overleed thuis na een moedig gedragen ziekte Michel De Keyser. Hij was de echtgenoot van Angèle Jansen en werd geboren te Antwerpen op 14 maart 1927. Michel was op rust gesteld kraandrijver, Stad Antwerpen; erelid Kon. Harmonieorkest Labore et Constantia en lid van OKRA Ekeren-centrum. Dinsdag 17 juli heeft de gebedsviering plaats […]