Zeshonderd kinderen verwelkomen klaspop Jules

Naast de speeltuin, in het Ekerse Hof De Bist, is een bronzen standbeeld van de klaspop Jules ingehuldigd. Dat gebeurde met een kinderhappening waarop ruim zeshonderd kinderen uit Ekerse en Brasschaatsse scholen aanwezig waren. De boekjes van Jules worden in ongeveer 85 % van de Vlaamse kleuterscholen gehanteerd, in klasseverband en/of bij vele kleuters thuis. […]

Irène De Rey – Kapellen

Op 23 mei overleed in WZC Aalm. Cuypers te Stabroek Irène De Rey. Zij werd geboren te Zemst op 4 september 1912 en was weduwe van Robert E. Cluckers. De afscheidsplechtigheid had plaats in strikte intimiteit. Rouwadres: Fam. Cluckers, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

François Eembeeck – Kapellen

Op 13 juni overleed in RVT Plantijn te Kapellen François Eembeeck. Hij werd geboren te Berchem op 17 september 1925 en was levenspartner van Maria Peeters †. Vrijdag 22 juni om 11 uur heeft de afscheidsdienst plaats in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 (bij het station) te Kapellen. Rouwadres: Familie Engels, p/a Guyotlei 9 […]

Jouko Mielonen – Ekeren

Op 9 juni overleed Jouko Mielonen thuis te Antwerpen. Jouko, Willy de Fon genoemd, werd geboren te Pyhâselkâ (Finland) op 13 juli 1933 en was weduwnaar van Josée Bleys. Er werd afscheid genomen in intieme kring. Rouwadres: Fam. Mielonen, p/a Guytolei 9 te Kapellen.