Nieuwjaarsdrink van Soc. Culturele Kringen

ZANDVLIET – Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen en zijn collega’s van de SP.a-fractie van de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo (Karel Hendrickx, Willy Van Hees, Nathalie Aertssen en Zander Vliegen) nodigen uit op de nieuwjaarsdrink van de Soc. Culturele Kringen van de Polder. Deze gaat door op zaterdag 14 januari vanaf 20 uur in de Evenementenhal ’t Noorden te Zandvliet. Tussendoor […]

Nieuwe Gans houdt teerfeest

Op zaterdag 14 januari houdt de Nieuwe Gans Berendrecht haar jaarlijks teerfeest, met rondgang door het dorp. De bijeenkomst vindt plaats in café De Koerel om 17 uur. De rondgang met bezoek aan verschillende cafés wordt begeleid door de ‘Lustige Polderboeren’. De mannen zijn in klederdracht. Rond 20 u 30 worden de knieën onder de […]

Stand-up comedy in Stabroek met Dufraing & De Wit

Dufraing & De Wit (stand-up comedy) ‘alive & kicking’ Het  jaaroverzicht van 2011 op 21 januari 2012 Wat Geert Hoste kan kunnen zij ook al een paar jaar, maar dan minder ingetogen en meer ongezouten. Een hilarische terugblik op 2011. Begin dit jaar brachten ze in Moorland een zeer gesmaakt kritisch en uiterst grappig overzicht […]

Dienstencentrum 't Ertbrandje nieuw verkooppunt huisvuilzakken Stabroek

Vanaf heden kunnen inwoners van Stabroek ook terecht in dienstencentrum ’t Ertbrandje voor de aankoop van zijn/haar huisvuilzakken en PMD-zakken. Het OCMW van Kapellen heeft een samenwerking opgestart met de Gemeente Stabroek voor de bedeling van de zakken. Op deze manier probeert men het leven voor de Puttenaars te vereenvoudigen en dit kadert binnen de […]

Waterlopen geruimd in Berendrecht en Zandvliet

De stad Antwerpen laat In januari een aantal natuurlijke waterlopen in Berendrecht en Zandvliet ruimen. Immers dankzij goed afwaterende beken en grachten kan overtollig regenwater vlot afgevoerd worden. Als de weersomstandigheden meewillen, beginnen de werken vanaf 10 januari. De waterlopen zijn op sommige plaatsen dicht begroeid, waardoor de afwatering gehinderd kan worden. Het drijvend kruid […]

Maria Wijters – Kapellen

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 5 januari Maria Wijters, weduwe an Gustaaf Timmermans. Zij werd geboren te Essen op 11 januari 1932. De afscheidsplechtigheid had plaats in intieme kring op dinsdag 10 januari op de begraafplaats te Kapellen. Rouwadres: Familie Timmermans – Wijters, p/a Haast, Begrafenissen, Kapelsestraat 20 te 2950 Kapellen.